DEN HAAG – Het afsteken van vuurwerk wordt níet landelijk verboden. Dat heeft minister Grapperhuis van Justitie & Veiligheid onlangs besloten. Gemeenten krijgen echter wel de expliciete bevoegdheid om in de eigen gemeente een lokaal vuurwerkverbod in te stellen. Daartoe wordt het Vuurwerkbesluit aangepast. De inwerkingtreding van deze nieuwe bevoegdheid zou nog dit jaar moeten ingaan.

Lees meer

Het aantal inentingen bij huisdieren neemt de afgelopen jaren af. Dat concludeert Herman Egberink, hoogleraar infectieziekten aan de faculteit diergeneeskunde in Utrecht. Egberink: “We zien ook ziektes bij honden terugkomen die we lang niet gezien hebben in Nederland.”

ROOSENDAAL – Tuincentrum De Landerije Tuin&Dier in Roosendaal verkoopt per april geen konijnen meer die van een fokker komen. Klanten die een konijn willen aanschaffen kunnen in het tuincentrum nu een dier kopen dat afkomstig is van Konijnenopvang K’nijn & Ko uit Bavel. Een fantastische diervriendelijke stap volgens de Sophia-Vereeniging, Comité Dierennoodhulp en Stichting Konijn in Nood. Zij schreven, medeondertekend door 33 andere dierenorganisaties, gezamenlijk meer dan 100 tuincentra aan met het verzoek te stoppen met de verkoop van dieren.

De Landerije Tuin&Dier geeft goede voorbeeld

Daar waar de grotere ketens zoals Intratuin en Groenrijk hun oren vooralsnog laten hangen naar de commerciële belangen, heeft De Landerije Tuin&Dier uit Roosendaal deze actie voortvarend opgepakt. Het tuincentrum startte in april een samenwerking met Konijnenopvang K’nijn & Ko uit Bavel. “De dieren worden aan elkaar gekoppeld door de konijnenopvang en worden ook alleen in koppels door ons verkocht. Dat hebben we zo met de opvang afgesproken, want konijnen zijn niet geschikt om alleen te houden. Door deze samenwerking voorkomen we dat er nieuwe konijntjes worden gefokt en krijgen allerlei gedumpte dieren een tweede kans. Mogelijk dat we dit straks ook voor cavia’s gaan doen,” zegt Pieternel Wouters, hoofd van de dierenafdeling van De Landerije Tuin&Dier trots. “Met deze samenwerking zijn consument en dier geholpen en dat vinden wij superbelangrijk.”

Impulsaankopen

De laatste jaren is er steeds meer kritiek op het aanbod van dieren in tuincentra. Dit aanbod leidt dikwijls tot impulsaankopen. Anne Mulder, beleidsmedewerker bij de Sophia-Vereeniging: “Je gaat voor een begonia en komt thuis met een schattig konijntje.” De adviezen van tuincentra blijken vaak onvoldoende. Veel dieren worden daardoor niet goed gehouden. Ze kunnen zich niet natuurlijk gedragen, zitten slecht behuisd, lijden een eenzaam bestaan, gaan vroegtijdig dood of ze worden gedumpt. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat impulsief aangeschafte dieren vaak worden afgestaan aan opvangcentra of kinderboerderijen. Jaarlijks worden gemiddeld ruim 15.000 zoogdieren opgevangen, waarvan 95% uit konijnen en knaagdieren bestaat.

Dierenleed bij fokkers

Achter de verkoop van dieren in winkels gaat bovendien een onzichtbare wereld van fok en handel met dierenleed schuil. Verschillende media, waaronder de televisieprogramma’s Kassa, Rambam en EenVandaag, besteedden reeds aandacht aan de schimmige wereld van het fokken van konijntjes voor tuincentra en dierenwinkels. Daar zijn de dieren slechts handelswaar; ze zitten in te kleine hokken en onverkochte dieren uit de tuincentra gaan niet zelden retour en via de fokker als voederdier richting dierentuin.

Bemiddeling voor dieropvangcentra

Meer dan 100 tuincentra ontvingen een gezamenlijke brief van de Sophia-Vereeniging, Comité Dierennoodhulp en Stichting Konijn in Nood. Ze verzochten hen niet alleen te stoppen met de verkoop van nieuwe dieren afkomstig van fokkers en de consument door te verwijzen naar de naar schatting 140 opvangcentra in Nederland, ook boden ze bemiddeling aan tussen het tuincentrum en de opvangcentra. “Verschillende winkels en grote ketens zijn al met ons in gesprek. Wij vinden het fantastisch als een tuincentrum de stap maakt om geen dieren meer te verkopen en gaat doorverwijzen naar de opvangcentra in haar omgeving. Deze opvangcentra zitten altijd vol met gedumpte dieren en al deze dieren verdienen een mooi leven”, aldus Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp.

In aanloop naar de Europese Verkiezingen lanceert de Dierencoalitie vandaag de Dierenkieswijzer. Op www.dierenkieswijzer.nl is het stemgedrag van de Nederlandse Europarlementariërs in kaart gebracht. De Dierenkieswijzer laat zien hoe politici gestemd hebben over zaken als diertransporten, de jacht op en handel in wilde dieren, intensieve veehouderij, wilde dieren in circussen en het in gevangenschap houden van zeezoogdieren.

Lees meer

AMSTERDAM – De rashondensector startte vier jaar geleden het programma Fairfok, om te komen tot een verbeterd rashondenwelzijn. In de eigen eindevaluatie van de Raad van Beheer niks dan lof, maar er blijkt schrikbarend weinig terecht gekomen te zijn van de gestelde ambities. Om het dierenwelzijn daadwerkelijk te verbeteren moet de overheid ingrijpen, zo stelt de Sophia-Vereeniging. Dit wordt bevestigd door recent onderzoek onder hondenfokkers, waaruit blijkt dat het merendeel voorstander is van wettelijke maatregelen die voor alle fokkers gelden.

Lees meer

DEN HAAG – De NVWA kan gaan handhaven op de fok van de Bambino sphynx, de zogeheten ‘designerkat’. Aan de hand van onderzoek dat de Universiteit van Utrecht in opdracht deed, kan de NVWA nu bepalen of er sprake is van een overtreding. Althans dat stelt minister Schouten in haar kamerbrief van 4 april.

Lees meer

Lees meer

De Sophia-Vereeniging zet zich ervoor in dat het zelf doden van huisdieren strafbaar wordt gesteld. In 2014 lukte het om een verbod te realiseren op het doden van honden en katten door particulieren. Een uitbreiding van dit verbod naar andere huisdieren wordt door de minister overwogen bij de evaluatie van de Wet dieren eind dit jaar. Dat dit noodzakelijk is, bleek afgelopen zaterdag in het programma EenVandaag. Daarin wordt duidelijk hoe pasgeboren konijntjes massaal gedood worden door hobbyfokkers, enkel omdat ze niet de juiste vachtkleur hebben. Lees meer

Lees meer

AMSTERDAM – Afgelopen dinsdag werden huisdieren gedumpt in Zwolle en Zeewolde. In Zwolle werden negen woenstijnratjes in een kooi aangetroffen op straat. In Zeewolde werd een kat in een kattenmand aangetroffen bij een supermarkt. Alle dieren zijn naar een opvang en asiel gebracht.

Lees meer