Brandweer redt drie katten uit brandende woning

TILBURG – Bij een felle woningbrand aan de Jan van der Heijdenstraat in Tilburg, heeft de brandweer op tijd drie katten kunnen redden. Er waren geen mensen aanwezig in het pand.

Drie katten

Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. De schade is groot, de benedenverdieping is grotendeels verwoest. Met vier voertuigen was de brandweer aanwezig om het vuur te blussen. Andere huizen zijn gespaard gebleven doordat de brand niet uitsloeg. De brandweer dacht lange tijd dat er nog mensen in de woning aanwezig waren. Dat bleek niet het geval. In het huis vonden de brandweermannen wel drie katten. Eenmaal gered, kregen de katten buiten zuurstof toegediend. Buurtbewoners hielpen met doeken en manden met het opvangen van de katten. De dieren zijn voor behandeling meegenomen door de dierenambulance.

Sophia Noodsticker

Met een Sophia Noodsticker op de voordeur, maak je direct hulpdiensten erop attent dat er huisdieren in je huis aanwezig zijn in geval van nood.

Universiteit Utrecht zoekt baasjes die samen met hun hond willen afvallen

UTRECHT – De Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht, onderdeel van de Universiteit Utrecht, is op zoek naar hondeneigenaren die samen met hun hond willen afvallen. Onderzocht wordt of er een verband bestaat tussen overgewicht bij honden en hun baasjes.

Begeleid afvallen

Gedurende een periode van acht weken zullen de deelnemers, mens en hond, met behulp van een persoonlijk en professioneel eet- en beweegadvies aan hun gewicht en conditie gaan werken. Beiden worden gedurende die acht weken regelmatig gewogen. De onderzoekers geven aan dat zij in de praktijk vaak zien dat dikke huisdieren ook dikke baasjes hebben. Ze zijn benieuwd of een hond een positieve rol kan spelen in het verliezen van overgewicht bij hun eigenaren, en welke invloed het gewicht van het baasje heeft op de hond.

Deelnemers gezocht

Het onderzoeksteam zoekt nog deelnemers met overgewicht of obesitas (BMI van 25 of hoger) die in het bezit zijn van een hond. Kun jij gedurende acht weken, wekelijks naar Utrecht komen om jezelf en je hond te laten wegen? Dan kun je je nu opgeven door te mailen naar voedingUKG@uu.nl. De hond hoeft overigens geen overgewicht te hebben, maar dit mag wel.

 

Veilige feestdagen voor huisdieren: 6 tips

Het einde van het jaar is weer in zicht. De kerstboom staat en het huis is versierd. Ontzettend gezellig, maar houd ook rekening met de huisdieren in het gezin. De Sophia-Vereeniging geeft 6 tips die ervoor zorgen dat jouw huisdier veilig de feestdagen doorkomt.

Lees meer

Aanpak dierenmishandeling stap verder door oprichting Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling

UTRECHT – In Nederland zijn er signalen dat er een relatie bestaat tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Amerikaans en Engels onderzoek toont dit verband ook daadwerkelijk aan. Toch is aandacht in Nederland voor het herkennen van dierenmishandeling relatief nieuw en is het bij dieren soms lastig. Daarom lanceert de faculteit Diergeneeskunde het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED), een gecombineerde diergeneeskundige – forensische aanpak.

Lees meer

Sophia-Vereeniging voorzichtig optimistisch over regeerakkoord

DEN HAAG – In Den Haag is vorige week het regeerakkoord gepresenteerd. De Sophia-Vereeniging is voorzichtig optimistisch over de voornemens die in het akkoord staan op het gebied van huisdierenwelzijn. Zo wordt er gekeken naar lijsten van bonafide hondenhandelaren en wordt er verder gewerkt aan positieflijsten van te houden huisdieren, een onderwerp waar de Sophia-Vereeniging zich al jaren hard voor maakt.

Huisdieren
De witte lijst van bonafide hondenhandelaren is een concrete stap om de hondenhandel inzichtelijker te maken. Afgelopen mei werd deze witte lijst al aangekondigd in een brief van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. In deze brief stonden tal van maatregelen waaronder een uniform registratiesysteem voor hondenbeten, een verplichte cursus voor houders van hoog-risicohonden en een strafrechtelijk houdverbod bij dierenmishandeling. De Sophia-Vereeniging blijft de vinger aan de pols houden bij het nieuwe kabinet om ervoor te zorgen dat deze maatregelen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd.

Andere dieren
Jammer genoeg lijkt het regeerakkoord voor andere dieren minder goed uit te pakken. Zo worden er vrijwel geen maatregelen getroffen om stalbranden te verminderen en ziet het kabinet niets in verplichte weidegang voor koeien. Ook zijn er geen plannen om de veestapel te verkleinen.

Lage ambities
Hoewel de Sophia-Vereeniging in grote lijnen positief gestemd is over de maatregelen die in het akkoord genoemd worden omtrent huisdieren, vinden we de lage ambities op het gebied van overige dieren onbegrijpelijk.  Het regeerakkoord ademt op het gebied van dierenwelzijn nog steeds een hoog business-as-usual gehalte en dit doet geen recht aan de dierenwelzijnsproblemen die binnen Nederland bestaan. Juist in tijden van klimaatverandering en een groeiend draagvlak voor dierenwelzijn zijn er, meer dan ooit, kansen voor een duurzame en diervriendelijke samenleving die het nieuwe kabinet laat liggen. Om deze reden zal de Sophia-Vereeniging, samen met haar coalitiepartners uit de Dierencoalitie, bij de politiek blijven aandringen op hogere ambities voor klimaat, natuur en dierenwelzijn.

Werelddierendag 2017: overhandiging ruim 12.000 handtekeningen tegen huisdierenhandel

DEN HAAG – De petitie van de Sophia-Vereeniging voor een verbod op de (online) huisdierenhandel is de afgelopen maanden ruim 12.000 keer ondertekend. Deze handtekeningen zijn op 3 oktober, de dag voor Werelddierendag, persoonlijk overhandigd aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. Met maatregelen tegen de verkoop van dieren in winkels en via het internet worden impulsaankopen voorkomen en wordt de malafide huisdierenfokkerij een halt toegeroepen.

Lees meer

Een goede nachtrust? Laat je huisdier bij je slapen!

ARIZONA – Lange tijd werd anders gedacht, maar onderzoek door de Mayo Clinic in Arizona heeft nu aangetoond dat je beter slaapt met je hond of kat in de kamer. Hiertoe werden gedurende 5 maanden 40 volwassenen zonder slaapproblemen en hun hond geobserveerd. Een week lang werd hun slaapgedrag gemonitord met behulp van een activiteitstracker. Lees meer

Opsporing dierenmishandeling verdient meer prioriteit

DEN HAAG – Het bewustzijn over de relatie tussen dierenmishandeling en anderen geweldsdelicten is de laatste jaren gegroeid. Toch is er nog maar weinig aandacht voor de daadwerkelijke opsporing van dierenmishandeling. In Nederland zijn er 180 agenten met een taakaccent dierenwelzijn, die zich naast hun andere taken, moeten richten op het signaleren van dierenmishandeling. De Dierencoalitie vindt dit te weinig en pleit voor een uitbreiding van kennis en capaciteit bij de politie. Dierenwelzijn moet niet slechts een taakaccent zijn maar een centrale plek krijgen in het voorkomen van geweldsdelicten.

Lees meer

Nieuwe schooljaar start met een hond in de klas

AMSTERDAM – In heel Nederland zijn de scholen weer begonnen. Ook de vrijwilligers en honden van het Sophia SnuffelCollege zijn weer klaar voor het nieuwe schooljaar. Met hun speciaal daarvoor geteste honden leren zij kinderen van groep 1 t/m 4 hoe ze veilig met honden omgaan. Het Sophia SnuffelCollege is onderdeel van de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren en viert dit jaar haar 25e verjaardag. Het scholenproject voorkomt bijtincidenten, reduceert angst voor honden en draagt bovendien bij aan meer begrip en respect voor honden en andere dieren. Basisscholen kunnen zich gratis aanmelden.

Lees meer

Tilburgse politicus pleit voor verbod op loslopende katten

TILBURG – Wie zijn kat in Tilburg los laat lopen en zijn behoefte laat doen in de tuin van een ander, kan in de toekomst rekenen op een boete van 400 euro. Daarvoor pleit Hans Smolders, een lokale politicus, in zijn partijprogramma. Smolders wil met zijn plan de overlast van katten in de stad aanpakken.

Lees meer