Nieuwe overheidsmaatregelen voor verbetering dierenwelzijn

AMSTERDAM – De bezwaren van de Sophia-Vereeniging op het rapport Hondenbeten aan de kaak gesteld van de Raad voor Dierenaangelegenheden, zijn overgenomen. Zo komt er onder meer een landelijke databank voor bijtincidenten, moeten houders van risicohonden verplicht een cursus volgen en wordt het advies van de RDA om honden die gebeten hebben meteen te euthanaseren niet overgenomen. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken treft onder andere deze overheidsmaatregelen om het dierenwelzijn in Nederland te verbeteren.  

Lees meer

Toen en nu: 150 jaar voorlichting over dieren

Dit jaar bestaat de Sophia-Vereeniging 150 jaar! Als een van de oudste dierenwelzijnsorganisaties in Nederland zijn we daar natuurlijk trots op. In 1867 begon de vereniging als een vooruitstrevende club mensen die dieren een stem gaf. Generaties leden, donateurs en sympathisanten gaven het stokje telkens door. Inmiddels zijn we met bijna 5.000 leden, meer dan 150 vrijwilligers en 7 werknemers een bescheiden vereniging met grote ambities.

Lees meer

Meer aandacht voor gezondheid rashonden door fokkers en overheid

Dat er veel mis is in de rashondenwereld, is bekend. Inteelt brengt nare ziektes met zich mee en het fokken op uiterlijk heeft bij een aantal hondenrassen geleid tot fysieke kenmerken waar de dieren ernstig onder lijden. Toch is er al veel veranderd sinds de Sophia-Vereeniging zich inzet voor deze honden. De boosheid over de kritische houding van de vereniging heeft plaatsgemaakt voor erkenning van de problemen en worden er door de sector en door de overheid stappen gezet om de gezondheid van rashonden te verbeteren.

Overheidsmaatregelen

Om problemen bij rashonden en lookalikes aan te pakken, moet er een verbod komen op het fokken op uiterlijke kenmerken die het welzijn van honden schaden, zo vindt de Sophia-Vereeniging. Alleen met wettelijke maatregelen zijn alle honden geholpen. Het door de overheid ondersteunde Fairfokplan van de Raad van Beheer met maatregelen om de gezondheid van rashonden te verbeteren, geldt in principe alleen voor fokkers die zijn aangesloten bij de Raad van Beheer. Dat vormt een groot probleem, want maar een derde van alle honden komt van deze fokkers. Bovendien heeft de Raad van Beheer geen juridische bevoegdheid waarmee fokkers gedwongen kunnen worden zich aan het Fairfokplan te houden.

Gesprek met Raad van Beheer

In maart zat de Sophia-Vereeniging om tafel met de Raad van Beheer. Hoewel de meningen verschillen over de precieze inhoud van het Fairfokplan, vinden beide partijen dat het plan zou moeten worden omgezet naar overheidsbeleid. “We zijn blij te vernemen dat de Raad ondertussen serieuze stappen onderneemt om het fokbeleid binnen de eigen organisatie diervriendelijker te maken”, zegt directeur Steffie van Horck. “Voorlopig hoogtepunt is een aanpassing van de rasstandaard van de Engelse buldog, die met een minder platte snuit weer normaal moet kunnen ademen. Ook zijn er voor het eerst sinds jaren weer Engelse buldogpups geboren op natuurlijke wijze. Dat is heel goed nieuws voor een ras dat zo is doorgefokt dat geboortes tot voor kort alleen nog maar via een keizersnede konden plaatsvinden.”

PETscan

Ook een gesprek met de beleidsmedewerker Dierenwelzijn Gezelschapsdieren van Economische Zaken stemt positief. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van een brief die de Sophia-Vereeniging in december aan de staatssecretaris stuurde. Hoewel een wettelijk verbod op het fokken op ziekmakende uiterlijke kenmerken vooralsnog uitblijft, worden ook vanuit de overheid stappen ondernomen. Zo hebben genetici van de Universiteit Utrecht in opdracht van het ministerie een meetsysteem ontwikkeld voor DNA-diagnostiek: PETscan. Dierenartsen worden gestimuleerd om dit systeem te gebruiken zodat ernstige erfelijke ziektes beter in kaart kunnen worden gebracht en kunnen worden bestreden.

Maatschappelijke druk

“De neuzen staan steeds meer dezelfde kant op”, zegt Van Horck. “Dat was tien jaar geleden nog ondenkbaar. Dat is niet alleen de verdienste van een effectieve politieke lobby, maar ook van de maatschappelijke druk die de Sophia-Vereeniging uitoefent. Onze campagnes dragen bij aan steeds meer draagvlak voor het oplossen van de problemen. Hoe we komen tot een gezondere rashond, daarover lopen de meningen uiteen. Maar dat er iets moet gebeuren, staat buiten kijf. De Sophia-Vereeniging blijft de ontwikkelingen kritisch volgen, de problemen onder de aandacht brengen en lobbyen voor wettelijke kaders die rashonden beschermen.”

Animatie

Om de rashondenproblematiek voor iedereen inzichtelijk te maken, liet de Sophia-Vereeniging een animatie ontwikkelen. Het filmpje legt op een duidelijke manier uit wat er mis is met veel rashonden en waarom overheidsmaatregelen nodig zijn. Help je mee? Door het filmpje binnen je eigen netwerk te delen draagt je bij aan bewustwording over het onderwerp. Zo kunnen we samen een verschil maken.

Speciaal voor leden: Jubileumeditie Algemene Ledenvergadering

In ons jubileumjaar blikken we graag samen met onze leden op feestelijke wijze en op een bijzondere locatie terug op de gebeurtenissen in 2016. We nodigen alle leden van de Sophia-Vereeniging dan ook uit voor de jubileumeditie van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 17 juni 2017. Deze zal plaatsvinden in het Amsterdam Museum (voorheen genaamd Amsterdams Historisch Museum). Ben jij erbij?

Lees meer

Huisdieren omgekomen bij woningbranden

AMSTERDAM – De afgelopen dagen zijn er bij meerdere woningbranden huisdieren omgekomen. Twee katten overleefden de brand in een appartementencomplex in Rotterdam niet. In Veldhoven kwam een hond om het leven nadat een frituurpan vlam vatte.

Lees meer

Tienduizenden konijnen doodongelukkig

AMSTERDAM – Gisteren werd bekend dat de Dierenbescherming en Dibevo (de brancheorganisatie voor de commerciële huisdierensector) de handen ineen hebben geslagen om het leed onder tienduizenden konijnen tegen te gaan. Met het project ‘Happy Konijn’ willen zij consumenten in dierenwinkels voorlichten over de behoeftes van konijnen, om zo veel dierenleed te voorkomen.  Lees meer

Nieuwe ministerspost verbetert dierenwelzijn

AMSTERDAM – Het dierenwelzijnsbeleid in Nederland is gestoeld op zo min mogelijk wettelijke regels. De sector zelf bepaalt hoe er met dieren wordt omgegaan, terwijl daar economische motieven prevaleren. Om de gezondheid en het welzijn van dieren te waarborgen, verzoekt de Sophia-Vereeniging het nieuwe kabinet om een minister van Dierenwelzijn aan te stellen. Wie zijn steun wil betuigen, kan een petitie ondertekenen op www.sophia-vereeniging.nl.

Het dier als commercieel product

Met een volwaardige bevoegdheid kan een minister van Dierenwelzijn zich inzetten voor adequate dierenbeschermende maatregelen en een strenge controle daarop. “Het uitgangspunt zou moeten zijn dat dieren een intrinsieke waarde hebben die beschermd moet worden”, zegt Steffie van Horck, directeur van de Sophia-Vereeniging. “Daarvan profiteren niet alleen de miljoenen dieren in de bio-industrie, de laboratoria, de bontfokkerijen en de entertainmentindustrie, ook huisdieren zouden er enorm bij gebaat zijn als zij door de wetgever niet meer enkel behandeld worden als een product waarmee winst te behalen valt.”

Belasting op medische zorg voor dieren

Exemplarisch is de btw die geheven wordt op diergeneeskundige handelingen. Voor huisdieren geldt het hoge tarief van 21%, omdat zij worden beschouwd als een luxeproduct. Volgens de Sophia-Vereeniging en zo’n 40.000 steunbetuigers is medische zorg voor dieren geen luxe maar noodzaak en zou het dierenwelzijn significant verbeteren door een belastingverlaging. Tot op heden weigert de staatssecretaris dit verzoek, onder meer vanwege de inkomstenderving. Ook op het gebied van handel en fokkerij blijven dierenbeschermende maatregelen uit, omdat die de marktwerking en daarmee de economie in de weg staan.

Voortrekkersrol

“Een beschaafd land zou niet moeten verdienen aan het lijden van dieren”, zo stelt de Sophia-Vereeniging in een brandbrief aan informateur Schippers en de fractievoorzitters. “Het welzijn van dieren kan niet worden overgelaten aan een sector die zijn bestaansrecht ontleent aan kiloknallers, bontkragen en dierenshows, aan het fokken van dieren met ziekmakende uiterlijke kenmerken, aan het verhandelen van dieren via het internet, dierenwinkels en tuincentra en aan het houden van dieren die in gevangenschap een abominabel leven leiden. Wij verzoeken het nieuwe kabinet om een voortrekkersrol aan te nemen en de gezondheid en het welzijn van dieren in Nederland niet meer afhankelijk te laten zijn van economische motieven.”

De Sophia-Vereeniging roept dierenvrienden op hun steun te betuigen en de petitie voor een minister van Dierenwelzijn te tekenen op www.sophia-vereeniging.nl

Laatste zetje nodig voor campagne ‘Stop de huisdierenhandel’

Huisdieren worden vaak ondoordacht aangeschaft. Dit wordt gestimuleerd door de laagdrempelige verkoop via het internet, dierenwinkels en tuincentra. Talloze dieren krijgen hierdoor te weinig aandacht of ze worden niet goed verzorgd. Andere dieren belanden in het asiel, waar ze nauwelijks kans hebben op een nieuw thuis door het enorme aanbod in winkels en op advertentiewebsites. Om een einde te maken aan deze (online) huisdierenhandel startten we vorig jaar een petitie, die inmiddels ruim 11.000 keer is ondertekend. Maar we zijn er nog niet. Geef jij onze campagne het laatste zetje?

Malafide fokkerij

In de malafide fokkerij worden er voor de verkoop volop dieren gefokt onder erbarmelijke omstandigheden. De fokdieren zijn continu drachtig en zien nooit daglicht, de jongen worden veel te vroeg uit het nest gehaald, ze zijn niet gesocialiseerd of ze zijn zo ziek zijn dat ze al snel overlijden. De diertjes geen perfect uiterlijk hebben, worden vaak op gruwelijke wijze gedood omdat ze te weinig opleveren. Dieren in winkels die te groot zijn geworden om als ‘schattig’ over de toonbank te gaan, belanden in de dierentuin als roofdierenvoer.

Verbod op dierenhandel

De Sophia-Vereeniging verzoekt staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken om dit dierenleed te stoppen en de verkoop van dieren in winkels en via het internet te verbieden. Impulsaankopen worden daarmee tegengegaan: de potentiële huisdiereigenaar kan terecht bij een opvang, waar de medewerkers erop toezien dat een dier goed terecht komt. Zo krijgen asieldieren eindelijk een kans op een goed leven en wordt de malafide huisdierenfokkerij een halt toegeroepen.

Help mee!

Om aan te tonen dat er groot maatschappelijk draagvlak is voor een verbod op de huisdierenhandel, hebben we meer handtekeningen nodig. Jij kunt meehelpen om dierenleed te bestrijden door de petitie te ondertekenen en te verspreiden binnen je netwerk. Hoe meer handtekeningen wij verzamelen, hoe groter de kans op adequate dierenbeschermende maatregelen. Daarnaast kun je een e-mail sturen aan een dierenwinkel of tuincentrum in jouw omgeving of aan Marktplaats.nl met het verzoek om te stoppen met de verkoop van dieren. Voor de zomer zullen we de petitie aanbieden aan de staatssecretaris.

Sophia-Vereeniging reageert op RDA-advies bijtincidenten

AMSTERDAM – De Raad voor Dierenaangelegenheden bracht eind februari het rapport Hondenbeten aan de kaak gesteld. Preventie van ernstige hondenbeten bij mens en dier uit. De Sophia-Vereeniging is bezorgd over het eenzijdige advies van de Raad en stuurde een brief naar staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken waarin ze haar bezwaren kenbaar maakt over de ‘One strike out’-methode.

Heropvoeding

Het grootste bezwaar van de Sophia-Vereeniging tegen het advies van de Raad is dat deze adviseert om honden die gebeten hebben meteen te euthanaseren. Dit advies is niet alleen in strijd met een eerder advies uit 2013, maar ook met de geldende wet- en regelgeving rond het houden van dieren. Zo staat in het Besluit houders van dieren dat een dier mag worden gedood als het ‘niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken heeft’. Het advies van de RDA gaat hier volledig aan voorbij en biedt geen mogelijkheid om te onderzoeken of heropvoeding van de hond (en van de eigenaar) tot positieve resultaten leidt.

Landelijk beleid noodzakelijk

De RDA adviseert dat gemeentes een centrale rol gaan spelen in het tegengaan van bijtincidenten. De Sophia-Vereeniging is van mening dat de oplossing voor het probleem van ernstige bijtincidenten niet aan 388 afzonderlijke gemeenten kan worden overgelaten en dat eenduidig, landelijk beleid daarom noodzakelijk is.

Lees hier de brief aan de staatssecretaris.

Ruim dertig konijnen gedumpt in nationaal park

MUNNEKEZIJL – In het Friese Nationaal Park Lauwersmeer zijn dinsdag ruim 30 gedumpte konijnen aangetroffen. Meer dan 10 dieren waren al overleden toen medewerkers van Staatsbosbeheer de konijnen vonden. Het ging om 2 volwassen konijnen met jongen van slechts enkele weken oud. De dieren die het voorval overleefd hebben zijn overgebracht naar een opvangcentrum in de buurt.

Lees meer