Stem op jouw dierenkandidaat

DEN HAAG – In aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen introduceert de Sophia-Vereeniging met de andere dierenwelzijnsorganisaties van de Dierencoalitie een handige keuzehulp. Op wieisjouwdierenkandidaat.nl komt de kiezer erachter hoe diervriendelijk politici zijn. Deze aanvulling op de bestaande kieswijzers, helpt miljoenen kiezers die dierenwelzijn mee willen wegen bij hun keuze. Met dit initiatief hopen we zoveel mogelijk diervriendelijke politici in de Tweede Kamer te krijgen.

Diervriendelijke stellingen

Alle kandidaat-Kamerleden konden hun steun uitspreken voor veertien diervriendelijke stellingen. Online geeft de kiezer aan welke stellingen voor hem of haar belangrijk zijn. Daaruit komen de beste dierenkandidaten naar voren. Verschillende kandidaten van Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, 50Plus, SGP, SP en JA21 hebben hun steun uitgesproken voor een deel van de stellingen. Denk hierbij aan stellingen als: ‘het beëindigen van het fokken van huisdieren met ziekmakende uiterlijke kenmerken’ en ‘het verbeteren van het toezicht en handhaving op dierenwelzijn door meer budget en capaciteit’. De Sophia-Vereeniging is blij met het resultaat. De brede steun voor de stellingen is hoopvol. Het toont dat kandidaat-Kamerleden de noodzaak zien voor meer en betere bescherming van dieren.’

Geen dierenkandidaat bij VVD en CDA

Helaas reageerden CDA, VVD, PVV, Forum voor Democratie en Denk niet op de stellingen. Het is teleurstellend dat er binnen grote partijen als de VVD of het CDA geen kandidaat is die zich voor dierenwelzijn wil uitspreken. De steun van deze partijen is hard nodig om stappen te zetten die het verschil maken voor de dieren. Zonder deze steun is het de vraag of er op termijn voldoende zal veranderen. Bij andere potentiële regeringspartijen zien we die ontwikkeling wel; een betere bescherming van dieren maakt steeds nadrukkelijker onderdeel uit van de politieke speerpunten.

Over De Dierencoalitie

De Dierencoalitie, Samenwerkende Dierenwelzijnsorganisaties Nederland (voorheen CDON) is een samenwerkingsverband van achttien dierenbeschermingsorganisaties op het gebied van politieke belangenbehartiging. De organisaties hebben een gezamenlijke achterban van meer dan een half miljoen leden/donateurs. De Dierencoalitie ondersteunt deze dierenbeschermingsorganisaties in Den Haag, met het doel om in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties effectief voor de belangen van dieren op te komen. De Dierencoalitie is niet gelieerd aan een politieke partij.