Minister, handhaaf de welzijnswetten voor onze dieren!

Ja, ik help mee en teken de petitie!

hond in kooi, slechte handhavingDankzij de jarenlange inzet van dierenbeschermers is er steeds meer wetgeving gekomen ter bescherming van dieren. Dat is maar goed ook, want het leed onder huisdieren is helaas nog altijd erg groot. Misstanden in de handel, fok en bij het houden van dieren; triest genoeg is het aan de orde van de dag. In de Wet dieren staan de regels waarmee het dierenwelzijn kan worden beschermd. Door een gebrek aan voldoende toezichthouders voor handhaving van deze wet, is helaas goed toezicht ver beneden de maat, met veel dierenleed tot gevolg.

Dierenpolitie, NVWA en LID

De handhaving van de Wet dieren wordt door drie instanties uitgevoerd:

  • de dierenpolitie: agenten met een taakaccent voor handhaving dierenwelzijn (alleen bij een redelijk vermoeden tot een strafbaar feit)
  • de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA): inspecteurs van de overheid die toezicht houden op de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, maar ook op dierenwelzijn en natuur. Zij zijn met name gericht op de bedrijfsmatige houderij van dieren
  • de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID): inspecteurs (deels op vrijwillige basis) die zich alleen richten op handhaving van het dierenwelzijn. Zij zijn met name gericht op de particuliere houderij van dieren

De capaciteit van deze partijen gezamelijk is niet toereikend om het dierenwelzijn voldoende te handhaven. Die Dierenpolitie is uitgekleed: de oorspronkelijke dierenpolitie is teruggeschroefd tot ‘gewone politie-ambtenaren’ die dierenwelzijn slechts als extra taak erbij hebben gekregen.

De NVWA beschikt over slechts 6 fte voor het toezicht op en handhaving van fokken met (ras)honden en katten. Deze fte worden ook ingezet voor andere meldingen met betrekking tot het bedrijfsmatig houden en handelen in gezelschapsdieren.

Wij vinden dit onacceptabel. Onze minister van Landbouw Carola Schouten moet meer geld vrijmaken voor de handhaving van dierenwelzijn!

Help mee!

Vind jij ook dat er mee geïnvesteerd moet worden in handhaving van dierenwelzijn? Teken dan onze petitie !

Namens alle huisdieren van Nederland alvast heel hartelijk bedankt!