Minister: handhaaf de Wet dieren!

Het leed onder huisdieren is nog steeds ontzettend groot, ondanks dat er steeds meer wetgeving gekomen is ter bescherming van dieren. Kittens worden verdronken, honden achtergelaten in het bos, konijnen leven onder afschuwelijke omstandigheden… het is allemaal verboden maar vaak wordt het niet eens bestraft. Een groot tekort aan handhavingscapaciteit is de oorzaak. Dit kan zo niet langer: geef de dieren de bescherming die zij verdienen!