Handhaving

Minister: handhaaf de Wet dieren!

Dankzij de jarenlange inzet van dierenbeschermers is er steeds meer wetgeving gekomen ter bescherming van dieren. Dat is broodnodig, want het leed onder huisdieren is nog altijd erg groot. Het verdrinken van kittens, je hond achterlaten in het bos, konijnen houden onder afschuwelijke omstandigheden… het is allemaal verboden maar vaak wordt het niet eens bestraft. Een groot tekort aan handhavingscapaciteit is de oorzaak. De Sophia-Vereeniging is het zat: geef de dieren de bescherming die zij verdienen!

Wat is het probleem?

 Moederhonden krijgen nest na nest in smerige schuren. Konijntjes worden door hobbyfokkers gedood omdat ze de verkeerde kleur hebben. Honden stikken in bloedhete auto’s. Een veroordeelde dierenbeul krijgt de kans om opnieuw de fout in te gaan. Schrijnende krantenberichten over gevallen van dierenleed die volgens de Wet dieren niet zijn toegestaan. En toch lezen we week in week uit de meest afschuwelijke verhalen in de media. Want hoewel er in de Wet dieren regels staan ter bescherming van het huisdierenwelzijn, is handhaving van deze regelgeving zwaar onder de maat.

Wat moet er gebeuren?

Er moet meer budget vrijgemaakt worden, door het ministerie van LNV en het ministerie van Veiligheid en Justitie, voor handhaving van de dierenbeschermende regels door de dierenpolitie, de NVWA en de LID. Met meer geld voor toezicht en opsporing kunnen meldingen van dierverwaarlozing en -mishandeling adequaat worden opgevolgd en kan ernstig dierenleed worden voorkomen.

Hoe krijgen we dat voor elkaar?

konijn in de handel

  • Door de minister te vragen meer geld vrij te maken voor handhaving van de dierenwelzijnswetgeving.
  • Door met onze petitie aan te tonen dat er een enorm draagvlak is voor meer handhaving.
  • Door te laten zien dat de huidige handhaving ondermaats is, zoals blijkt uit ons onderzoek naar verdachte dierenadvertenties op Marktplaats.
  • Door Kamervragen te laten stellen.
  • Door aandacht te vragen voor het tekort aan handhaving via de (sociale) media.
  • Door iedereen op te roepen om onze acties te delen.

Wat kun jij doen?

Teken en deel de petitie en laat zien dat jij ook meer handhaving wilt om dierenleed aan te pakken!

Handhaving Wet dieren

In Nederland ligt de handhaving van de Wet dieren in handen van drie partijen: de dierenpolitie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Via meldnummer 144 kunnen meldingen gedaan worden van dieren in nood (denk aan een ongeluk), of bij verdenkingen van mishandeling of verwaarlozing.

Dierenpolitie

De dierenpolitie kent in Nederland een turbulent bestaan. In 2010 werd in het gedoogakkoord tussen de VVD, het CDA en de PVV afgesproken dat er een speciale afdeling binnen de politie zou worden geïntroduceerd die zich volledig zou gaan richten op het aanpakken van dierenmishandeling. De dierenpolitie zou 500 medewerkers gaan tellen en zich gaan richten op alle dieren behalve die in de agrarische sector. Kritiek kwam er al snel toen bleek dat de dierenpolitie zou worden gefinancierd met budget van de NVWA (kritiekpunt: minder toezicht op dierenwelzijn in de agrarische sector) en van de ‘gewone’ politie (kritiekpunt: minder tijd beschikbaar voor al het andere politiewerk). Toen het kabinet Rutte I in 2012 viel, werd in het daaropvolgende Lenteakkoord besloten om de dierenpolitie in te krimpen. Nog maar 180 speciaal opgeleide agenten bleven zich fulltime bezig houden met dierenzaken. Tegenwoordig is er geen sprake meer van een fulltime dierenpolitie. Agenten hebben slechts de mogelijkheid om naast het gewone politiewerk een deel van hun werktijd in te zetten om meldingen bij 144 op te volgen.

NVWA

De NVWA valt onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze overheidsinstantie bewaakt de gezondheid van dieren en houdt het dierenwelzijn in de gaten. Voor wat betreft de handhaving van het welzijn van gezelschapsdieren, richt de NVWA zich bijna volledig op illegale praktijken van (internationale) hondenfokkers en -handelaren. Het aantal beschikbare uren dat de NVWA heeft voor gezelschapsdieren is ontzettend laag: maar 5 fulltime medewerkers zijn beschikbaar voor het toezicht op het bedrijfs- en hobbymatig houden, fokken en verhandelen van honden. Ter indicatie: in 2014 waren er ruim duizend bedrijfsmatige houders van honden en katten, waarvan ongeveer 400 fokkers (bron: Feiten en Cijfers Gezelschapsdierensector 2015).

LID

De LID richt zich op alle andere overtredingen in de gezelschapsdierensector: een paard in een modderige wei, een gewonde hond waarvoor geen dierenarts bezocht wordt, een konijn dat continu in een smerig hok zit, problemen in dierenwinkels of -pensions. Vrijwilligers en betaalde inspecteurs gaan af op meldingen die binnenkomen bij meldpunt 144. De (betaalde) districtsinspecteurs van de LID zijn naast toezichthouder ook Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Dit houdt in dat zij speciale strafrechtelijke bevoegdheden hebben. Zij kunnen ervoor zorgen dat de dierenwelzijnswetten worden nageleefd, bijvoorbeeld door een dierenartsbezoek of betere huisvesting op te leggen. De vrijwilligers hebben deze bevoegdheden niet. De LID voert ook controles uit bij mensen die eerder de fout in zijn gegaan. De LID is onderdeel van de Dierenbescherming en wordt voor een vast bedrag per jaar (€ 1,6 miljoen) gesubsidieerd door de overheid. Omdat deze overheidssubsidie de kosten van de LID (in 2018 € 2,5 miljoen) lang niet dekt, compenseert de Dierenbescherming het verlies met een gift (bron: Jaarverslag 2018 Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming).