Maak meer geld vrij om gruwelijke handel in honden tegen te gaan

Dit weekend las ik het artikel ‘Illegale hondenhandel groeit: fokkers halen pups met kratten tegelijk uit Hongarije’ in het Algemeen Dagblad. Hoe gruwelijk. In Nederland worden jaarlijks zo’n 150.000 honden verhandeld, voornamelijk puppy’s. Van grofweg 84.000 honden is niet bekend waar ze vandaan komen. Waarschijnlijk honden uit de malafide handel.

De hondenhandel is enorm. Net als het leed in de malafide handel. En niet alleen voor de pups die veel te jong en doodziek geïmporteerd worden of de moederhonden die continu drachtig zijn en nooit de buiten. Ook voor de eigenaren die vallen voor een ziek, nieuw huisgenootje. Vaak hebben deze mensen geen idee waar zij hun hond vandaan haalden. Sommigen vermoedden iets, maar smolten voor de puppy-oogjes. Ze wilden het hondje redden, maar houden daarmee onbedoeld de malafide handel in stand.

Wie moet dit aanpakken? Natuurlijk moet je als consument alert zijn en goed opletten waar je een dier vandaan haalt. Ondertussen bewaakt de NVWA de gezondheid en het welzijn van bedrijfsmatig gehouden dieren in Nederland. Voor de controle van hondenfokkers en -handelaren heeft de NVWA echter maar tien fte beschikbaar. Tien inspecteurs voor 150.000 hondjes. Dat is natuurlijk veel te weinig.

Het is goed dat er in Nederland steeds meer regels komen om huisdierenleed te bestrijden. Maar zonder handhaving is wetgeving een lege huls. De ministers Schouten (Landbouw) en Grapperhaus (Justitie) moeten meer geld vrijmaken, zodat er voldoende capaciteit is om malafide praktijken aan te pakken. Wie het daarmee eens is, kan de petitie tekenen op www.sophia-vereeniging.nl.

Deze brief verscheen in het Algemeen Dagblad van 25 juni 2020.

Yvonne Wulffers-Stroomer

Yvonne Wulffers – Stroomer

Campaigner