Privacybeleid

De Sophia-Vereeniging legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) ter uitvoering van het donateurschap, lidmaatschap, de bijdrage aan het Sophia SnuffelCollege of de verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je op deze informatie geen prijs stelt, kun je dit schriftelijk melden aan de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, Nieuwezijds Voorburgwal 153, 1012 RK Amsterdam.

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij jij deze vrijwillig aan ons verstrekt. Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.

Indien je het SophiaNieuws of het Sophia SnuffelNieuws niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief. Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Je verzoek kun je indienen per brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Jouw brief kun je richten aan de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, Nieuwezijds Voorburgwal 153, 1012 RK Amsterdam.

Aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), meldingsnummer 1408331.

De Sophia-Vereeniging draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin jouw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat jouw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.