Waarom dit privacybeleid?

De Sophia-Vereeniging (‘wij’) hecht veel belang aan je privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacybeleid informeren wij je hierover nader.

Wij zijn aangemeld in het openbaar register van de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1408331.

Toepasselijkheid privacybeleid

In dit privacybeleid wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door de Sophia-Vereeniging en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar leden, donateurs, bezoekers en gebruikers van de website en de webshop.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar de Sophia-Vereeniging op haar website en in haar mailingen naar verwijst. De Sophia-Vereeniging adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Sophia-Vereeniging

De Sophia-Vereeniging is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacybeleid wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door de Sophia-Vereeniging.

De Sophia-Vereeniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40531576. De Sophia-Vereeniging is gevestigd en kantoorhoudend in 1012 RK Amsterdam aan de Nieuwezijds Voorburgwal 153, en bereikbaar via het e-mailadres info@sophia-vereeniging.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

De Sophia-Vereeniging kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

 • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van de Sophia-Vereeniging op. Dit privacybeleid is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor de Sophia-Vereeniging optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van de Sophia-Vereeniging plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De Sophia-Vereeniging kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van de Sophia-Vereeniging, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Sophia-Vereeniging verstrekt.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Je contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
 • Je donatie-, betalings- en factuurgegevens – indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.
 • Je website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).
 • Je persoonlijke voorkeuren, waaronder je marketing- en cookievoorkeuren.

Wanneer je onze website gebruikt, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld van je apparaat of webbrowser. We verzamelen alleen anonieme gegevens die niet herleidbaar zijn naar jou als persoon, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij ook andere gegevens mogen verwerken.

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

De bovenstaande persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van je donatie, lidmaatschap, enquêtedeelname of petitieondertekening
 • Het bedanken voor jouw donatie of actie, je te informeren over ons werk en het kan zijn dat we je vragen om ons (opnieuw) te steunen
 • Het vastleggen en analyseren van jouw giften en voorkeuren ten behoeve van onze informatie- en dienstontwikkeling, onze strategiebepaling en onze management-informatie.
 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele ) leden/donateurs, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Wettelijke grondslagen

Wij verwerken je gegevens altijd op grond van een wettelijke grondslag. De wettelijke grondslagen die wij gebruiken zijn:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten het kunnen uitvoeren van de bovenstaande doeleinden.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij jij partij bent (bijvoorbeeld donateurschap, lidmaatschap, vrijwilligerswerk).
 • Bij het verzenden van e-mails voor fondsenwervende -, voorlichtende – en marketingdoeleinden, campagnes en evenementen gaan we uit van je toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van je persoonlijke gegevens.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met:

Interne medewerkers: voor zover ze je gegevens nodig hebben bij de uitvoering van hun functie.
Extern: bewerkers, zoals direct marketing bureaus.
In sommige gevallen maken wij gebruik van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren.
De Sophia-Vereeniging kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op de Sophia-Vereeniging rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Beveiliging

De Sophia-Vereeniging heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving. Wij sluiten overeenkomsten met dienstverleners waarin wij hen verplichten om ook volgens deze richtlijnen te werken en daarvoor maatregelen te treffen.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking en de vereisten van de archiefwet, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke eisen van een bewaarplicht.

E-mail en nieuwsbrieven

Sophia-Vereeniging verstuurt nieuwsbrieven per e-mail waarbij wij gebruik maken van een systeem dat inzicht kan geven over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of links in de mails worden aangeklikt. Op deze wijze kunnen wij de inhoud en informatie voor jou verbeteren en optimaliseren. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

Recht op inzage, correctie, verzet en verwijdering

Je kunt altijd inzage vragen in je persoonsgegevens, deze laten corrigeren of verwijderen. Heb je bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens of wil je niet langer informatie van de Sophia-Vereeniging ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan kun je een klacht indienen bij onze klachtencoördinator (zie onderaan) en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Onze websites gebruiken cookies om informatie te verzamelen over jouw websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je deze website bezoekt.

Je kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken en hoe je zelf cookies kunt uitschakelen in ons cookiebeleid.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacybeleid, cookiebeleid of over de wijze waarop de Sophia-Vereeniging omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@sophia-vereeniging.nl.