Wanneer is de Sophia-Vereeniging opgericht?

De Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren werd opgericht in 1867 door Koningin Sophia, de eerste vrouw van Koning Willem III (na haar overlijden hertrouwde Koning Willem III met Koningin Emma). Het initiatief kwam van haar lijfarts dokter Hendriksz. Sophia vond dat de beschaving van een volk is af te lezen aan de manier waarop het met dieren omgaat. Tijdens haar vele buitenlandse reizen constateerde zij dat Nederland wat dat betreft achterop liep en dat het ‘onbeschaafde volk’ opgevoed moest worden. Na haar oprichting, boekte de Sophia-Vereeniging diverse grote successen voor de huisdieren. Bekijk het overzicht hier.

Wat is de missie van de Sophia-Vereeniging?

Onder het motto ‘Dieren begrijpen is dieren beschermen’ voorkomen wij dierenleed met onafhankelijke voorlichting
over de natuurlijke behoeftes van huisdieren en gedegen educatie over de dierentaal. Daarbij staan de belangen van de dieren zelf voorop en niet de belangen van hun eigenaren. Met politieke lobby, krachtige campagnes en een open dialoog strijden wij voor dierenbeschermende regelgeving die het natuurlijke gedrag en het welzijn van huisdieren waarborgt.
Ons uiteindelijke doel is een samenleving zonder dierenleed, waarin huisdieren naar hun aard
met mensen kunnen leven

Wat is de visie van de Sophia-Vereeniging?

Wij maken een respectvolle omgang met huisdieren de norm door politici, kinderen,
(potentiële) eigenaren en hun omgeving te bewegen om de aard en het belang van het dier
voorop te stellen.

Hoe onderscheidt de Sophia-Vereeniging zich van andere dierenbeschermingsorganisaties?

Onder het motto ‘Dieren begrijpen is dieren beschermen’ voorkomen wij dierenleed met onafhankelijke voorlichting over de aanschaf en de natuurlijke behoeftes van huisdieren. Daarbij staan de belangen van de dieren zelf voorop en niet de belangen van hun eigenaren. Met politieke lobby, krachtige campagnes en een open dialoog strijden we voor dierenbeschermende regelgeving omtrent het aanschaffen, houden, fokken en verhandelen van huisdieren, zodat hun welzijn gewaarborgd wordt. Deze preventieve aanpak, exclusief gericht op het welzijn van de huisdieren in Nederland, is uniek.

Waarom zit het kantoor op een toplocatie in centrum Amsterdam?

Al sinds 1937 bevindt het kantoor van de Sophia-Vereeniging zich op de Nieuwezijds Voorburgwal 153 in Amsterdam, midden in het centrum. Het pand, een schenking, werd in eerste instantie deels als woonhuis en deels als kantoor ingezet. Tegenwoordig worden de onderste twee verdiepingen verhuurd om extra inkomsten te genereren waarmee de vereniging het onderhoud van het pand en een deel van haar activiteiten financiert.

Kan ik het pand komen bezoeken?

Nee, in principe is het kantoor van de Sophia-Vereeniging niet vrij voor bezoek. De toeristische bezoeken leiden ons helaas erg af van ons werk voor de dieren. Wil je ergens over met ons in gesprek? Dan ben je uiteraard van harte welkom. Neem hiervoor contact met ons op.

pand veelgestelde vragen

Vangt de Sophia-Vereeniging dieren op?

Nee, wij zijn echt een kantoororganisatie en hebben zelf geen dieren (in opvang). Dieren kopen bij ons kan dus ook niet. Hiervoor verwijzen we je graag door naar dierenopvangcentra bij jou in de buurt.

Hoe kunnen journalisten de Sophia-Vereeniging bereiken?

Journalisten die vragen hebben of meer informatie willen kunnen natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Dit kan via onze algemene contactgegevens. De juiste college neemt vervolgens zo snel mogelijk contact op.

Waar kan ik een vraag stellen over mijn huisdier?

Heb je een vraag over het gedrag, de verzorging, huisvesting of de aanschaf van een hond, kat, konijn of knaagdier? Deze kun je stellen aan onze deskundigen van het Sophia DierenSpreekuur. Het stellen van een vraag is gratis. Antwoord krijg je binnen een week via e-mail. Heb je spoedeisende, medische vragen? Neem dan altijd direct contact op met een dierenarts.

Hoe en waar meld ik dierenleed?

Meld dierenleed direct. Ook als het alleen gaat om een vermoeden. De dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen en zonder jouw hulp zijn ze aan hun lot overgelaten. Hebben meer mensen de mishandeling of verwaarlozing gezien? Laat dan ook de andere getuigen melding doen. Want hoe meer meldingen, des te completer is het dossier en des te sneller kan de handhaving op gang komen. Bekijk hier de opties voor het doen van een melding.

Ik wil helpen, wat is er mogelijk?

Hulp kunnen wij altijd goed gebruiken. Helpen kan op allerlei manieren. Je kunt petities tekenen, e-mails versturen, melding doen van dierenleed maar ook vast vrijwilligerswerk voor ons doen. We hebben alle opties voor je op een rijtje gezet. Heb je vragen of is er iets anders dat je graag zou willen doen? Neem dan contact met ons op, we denken heel graag met je mee! Alvast bedankt!

Hoe kan ik de Sophia-Vereeniging financieel steunen?

Zonder de financiële steun van onze leden en donateurs kunnen wij de dieren niet beschermen. De dieren kunnen alle steun goed gebruiken. Kies de manier die bij jou past. Eenmalig doneren kan via een eenmalige machtiging of iDEAL. Je kunt ons structureel steunen door lid te worden. Je betaalt maandelijks, per kwartaal of per jaar een bijdrage (minimaal € 25,- op jaarbasis). Je kunt de dieren ook belastingvrij steunen, of door sponsoring of inzamelingsacties. Namens de dieren, hartelijk dank voor je steun!

Kan ik ook materialen/spullen doneren?

Dit is heel erg afhankelijk van de producten. Kantoorbenodigdheden zijn vaak zeer welkom! Neem hiervoor even contact met ons op via info@sophia-vereeniging.nl of 020 – 623 61 67.

hond en kat

Ik wil nalaten aan de Sophia-Vereeniging.

Wil jij ons steunen in onze strijd tegen huisdierenleed? Je kunt helpen om de huisdieren van de toekomst een goed leven te bieden door de Sophia-Vereeniging op te nemen in je testament. Afhankelijk van je voorkeuren en persoonlijke omstandigheden zijn er verschillende mogelijkheden om jouw nalatenschap ten goede te laten komen aan een beter huisdierenwelzijn in Nederland. Meer weten? Vraag dan onze brochure aan of neem contact met ons op.

Hoe kan ik een wijziging in mijn persoonlijke of donatiegegevens doorgeven?

Wil je persoonlijke gegevens zoals je adres, telefoonnummer, e-mail adres of rekeningnummer wijzigingen? Dat kan via info@sophia-vereeniging.nl of bel tijdens werkuren met 020 – 623 61 67. Wil je je donatiegegevens wijzigingen, zoals de frequentie of het bedrag? Of wil je je donatie stopzetten? Ook dit kan via info@sophia-vereeniging.nl of 020 -623 61 67.

Waarom ontvang ik post (met acceptgiro’s)?

We sturen onze donateurs twee keer per jaar een brief over wat er de afgelopen tijd allemaal gedaan is en over de plannen voor de dichtbije toekomst. We houden graag onze donateurs op de hoogte van ons werk en hoe het geld wordt besteed. De acceptgiro voegen wij toe voor de mensen die een extra donatie willen doen voor de komende campagnes. Dit is uiteraard altijd op vrijwillige basis.

Ik ontvang regelmatig post. Kan ik ook minder post ontvangen?

Natuurlijk. Als je lid bent, ontvang je maximaal drie keer per jaar post van ons. Wil je dat niet? Laat het ons weten via info@sophia-vereeniging.nl of 020 -623 61 67.

Hoe schrijf ik mij uit voor de digitale nieuwsbrief?

Uitschrijven kan gemakkelijk en snel door te klikken op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief. Geen nieuwsbrief bij de hand? Stuur dan een e-mail naar info@sophia-vereeniging.nl, dan schrijven we jou handmatig uit.

Hoe gaat de Sophia-Vereeniging om met mijn gegevens?

Privacy is voor de Sophia-Vereeniging heel belangrijk. We doen er dan ook alles aan om op een goede en veilige manier met jouw gegevens om te gaan. Hoe precies lees je terug in ons privacybeleid. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Waar komen de inkomsten van de Sophia-Vereeniging vandaan?

De inkomsten van de Sophia-Vereeniging bestaan uitsluitend uit giften van dierenvrienden en belleggingsinkomsten. De Sophia-Vereeniging verkeert in de bijzondere positie dat er relatief veel inkomsten uit nalatenschappen binnenkomen. Lastig in deze situatie is dat deze inkomsten niet planbaar zijn. Naast nalatenschappen bestaan de inkomsten voornamelijk uit contributies, donaties en inkomsten uit beleggingen. Ook ontvangen wij regelmatig giften van vermogensfondsen.

Waarom heeft de Sophia-Vereeniging een reserve?

De Sophia-Vereeniging is grotendeels afhankelijk van niet planbare nalatenschappen. Daarom is het vermogen essentieel voor de uitvoering van de dierenbeschermende activiteiten. Door te beleggen (via een defensief profiel met als criterium dat er alleen belegd wordt in fondsen die ethisch niet conflicteren met onze doelstellingen) met een deel van het vermogen worden er inkomsten gegenereerd. In financieel lastige periodes kunnen wij zo onze activiteiten voor de dieren voortzetten door inkomsten uit het vermogen te onttrekken.

Konijn hok dierenleed

Krijgt de Sophia-Vereeniging subsidies van de overheid?

Nee, de Sophia-Vereeniging ontvangt geen gelden van de overheid en/of van grote loterijen.

Hoe weet ik of er verantwoord met mijn donaties wordt omgegaan?

De Sophia-Vereeniging heeft van het CBF, de Toezichthouder Goede Doelen, het keurmerk Erkend Goed Doel ontvangen. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen die worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Wij dragen daadwerkelijk bij aan een betere wereld! Ieder jaar controleert het CBF of wij nog aan de strenge eisen voldoen. In ons CBF-Erkenningspaspoort staan op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste punten vermeld (inhoudelijk en financieel) waarop de Sophia-Vereeniging wordt beoordeeld. In het jaarverslag lees je over de verantwoordingsverklaring die het bestuur ieder jaar aflegt.

Hoe wordt er omgegaan met klachten?

Wij vinden het uiteraard ontzettend vervelend als er klachten zijn. Gelukkig komt het maar weinig voor. Op het moment dat wij een klacht ontvangen, werken wij via onze klachtenprocedure. Deze ziet er als volgt uit:

 • Een telefonische klacht wordt zo mogelijk direct telefonisch afgehandeld, eventueel gevolgd door een schriftelijke bevestiging. Als het probleem of het meningsverschil niet direct kan worden opgelost, wordt een afspraak gemaakt om terug te bellen, of wordt afgesproken dat binnen 14 dagen een schriftelijk antwoord wordt gegeven.
 • Een schriftelijke klacht wordt zo spoedig mogelijk uitgezocht en de klager ontvangt binnen 14 dagen een schriftelijk antwoord.
 • Als het probleem of meningsverschil vervolgens tot wederzijds genoegen is opgelost, beschouwt de Sophia-Vereeniging dit contact niet als een formele klacht.
 • Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan kan de klager zich wenden tot de klachtencommissie van de Sophia-Vereeniging. Er is dan sprake van een formele klacht.
 • Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend bij het secretariaat. Dat kan per e-mail, per post of per fax. Het secretariaat zorgt voor de administratieve afhandeling en het voorleggen aan de klachtencommissie.
 • De klachtencommissie wordt gevormd door de directie en de medewerker die verantwoordelijk is voor het onderwerp waarover de klacht wordt ingediend, tenzij het om een klacht gaat die zijn/haar persoonlijke functioneren betreft. In dat geval wordt de commissie gevormd door de directie en een bestuurslid.
 • Klacht en reactie van de klachtencommissie worden besproken door het bestuur, waarna een officiële reactie wordt geformuleerd.
 • De behandeling van de klacht door de klachtencommissie van de Sophia-Vereeniging duurt maximaal 2 maanden en is voor de indiener van de klacht kosteloos.
 • Beide partijen kunnen worden gehoord (hoor en wederhoor) en hebben recht op inzage van de stukken die relevant (kunnen) zijn voor de behandeling van de klacht. Persoonlijke gegevens over de klager en aangeklaagde worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd. Daardoor wordt een objectieve beoordeling van de klacht gegarandeerd.
 • Binnengekomen vragen en opmerkingen worden door de Sophia-Vereeniging bijgehouden. Als er onduidelijkheden blijken, worden er maatregelen genomen om bepaalde aspecten van het werk van de Sophia-Vereeniging beter te communiceren.
 • Klachten worden bijgehouden in een klachtenregister, dat jaarlijks wordt geëvalueerd. Daarbij wordt concreet aangegeven welke maatregelen zijn genomen om de desbetreffende klacht naar behoren af te handelen en welke maatregelen zijn getroffen om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen. Dit wordt gerapporteerd aan het bestuur en de ledenraad van de Sophia-Vereeniging.