Voorlichting over natuurlijk gedrag

Eenzaamheid bij huisdieren is een onderschat en vaak onzichtbaar probleem. In Nederland leven zo’n dertig miljoen huisdieren. De meeste zijn van nature sociale dieren waarvoor contact met een soortgenoot of met het baasje een eerste levensbehoefte is. Toch leven de meeste dieren in hun eentje en krijgen ze gemiddeld slechts acht minuten aandacht per dag! Dankzij de animatie die wij met steun van Stichting ABRI voor Dieren en in60seconds konden ontwikkelen, kunnen wij jaarlijks duizenden mensen op laagdrempelige manier bereiken met deze crusiale voorlichting.

Gebruiksvriendelijke website

Onmisbaar in het geven van goede voorlichting is een technisch sterke website. Dankzij de giften van Stichting ABRI voor Dieren en Stichting Nijdier kunnen wij (potentiële) huisdiereneigenaren middels onze nieuwe website goed bereiken. Zo wordt ernstig dierenleed voorkomen. We zijn beide stichtingen enorm dankbaar voor deze steun.

Hond voor de klas

Het Sophia SnuffelCollege leert kinderen hoe ze veilig met honden omgaan. Door heel het land bezoeken vrijwilligers daarvoor met speciaal geteste honden de laagste groepen van de basisschool. Zij leren kinderen in 3 lessen de lichaamstaal van honden begrijpen. Op die manier kan het aantal hondenbeten bij kinderen beperkt worden en neemt angst voor honden af. Bovendien draagt het Sophia SnuffelCollege bij aan meer begrip en respect voor honden en andere dieren.

Stichting Mundo Crastino Meliori en Stichting ABRI voor Dieren dragen graag hun steentje bij aan dit prachtige project. Zij schonken ruimhartig voor activiteiten rondom het SnuffelCollege en het opleiden van nieuwe hondengedragstesters.

Spontane donaties

Sommige fondsen zijn inmiddels goed bekend met onze projecten. Zeker degenen die al lang lopen en hun waarde hebben bewezen. Wij zijn ontzettend dankbaar voor de spontane giften die wij regelmatig hebben mogen ontvangen van Stichting A.A.M. Bijleveld en Stichting Puerto Cruz aan het Sophia SnuffelCollege. Dankzij de gulle donaties konden wij nieuwe lesmaterialen laten drukken, meerdere honden testen en vrijwilligers opleiden. Enorm bedankt! Mede dankzij deze fondsen kunnen wij jaarlijks duizenden kinderen leren op een veilige en respectvolle manier met honden om te gaan.

Hond in de klas bij het Sophia SnuffelCollege

Honden in de multiculturele samenleving

Over het houden van honden wordt binnen een multiculturele samenleving verschillend gedacht. De Nederlandse samenleving bestaat uit talloze culturen. Binnen iedere cultuur bestaan andere opvattingen over de verhouding tussen dier en mens en over hoe er met dieren wordt omgegaan. Zo is het hebben van een hond als huisdier in de meeste Westerse landen heel normaal, terwijl mensen met een andere achtergrond gruwen bij alleen al de gedachte. Dankzij de fantastische gift van Stichting Jaap van der Graaf konden wij ons Sophia SnuffelCollege optimaliseren voor klassen met kinderen met veel verschillende achtergronden. Zo is er dankzij deze stichting aangepast lesmateriaal ontwikkeld en zijn de informerende brieven voor ouders in vier talen beschikbaar.

Steun de dieren

Ben jij werkzaam bij een vermogensfonds en wil je meer weten over de projecten waar we jouw steun goed bij kunnen gebruiken? Of misschien heb je zelf een voorstel? Neem dan even contact op met Yasna Ferwerda of een van onze andere collega’s. Wij denken graag met je mee!

amazone vogel alleen in kooi