Kromsnavels en andere gehouden vogels

Als je kijkt naar de mate van intelligentie dan kun je vogels grofweg opsplitsen in twee groepen: de kromsnavels en de andere gehouden vogels. Kromsnavels zijn volgens de Sophia-Vereeniging niet geschikt om te houden als huisdier. De andere vogels alleen onder voorwaarden. Meer weten? Lees meer over kromsnavels, de huisvesting van vogels, vogelgedrag, het verzorgen van vogels en vogels aanschaffen.

vogels eten sociaal
ara papegaai kromsnavel

Positieflijst

Omdat niet alle vogelsoorten geschikt zijn om te houden als huisdier, is de Sophia-Vereeniging voorstander van invoering van de Positieflijst. Dit is een lijst met dieren, opgesteld door de overheid, waarvan op grond van wetenschappelijke criteria is vastgesteld dat het mogelijk is om deze dieren als huisdier te houden. Dieren die niet op deze lijst staan mogen straks niet meer, of onder strikte voorwaarden, gehouden worden. Momenteel wordt deze lijst opgesteld voor zoogdieren, maar ook voor vogels zal een dergelijke lijst worden gemaakt.

Weten wat wij doen om huisdieren een beter leven te geven?