Vogels

Er worden 2 miljoen vogels in Nederland gehouden als huisdier. Daarmee is de vogel het op een na meest gehouden huisdier, terwijl niet alle gehouden vogelsoorten gedomesticeerd (aangepast aan het leven in gevangenschap) zijn. Het is ontzettend moeilijk om in gevangenschap tegemoet te komen aan de natuurlijke behoeftes van vogels. Voor een aantal soorten geldt zelfs dat zij als huisdier hun natuurlijke gedrag nooit volwaardig zullen kunnen uitoefenen. Dat maakt vogels ongeschikt als huisdier.

Ook vindt er een levendige handel plaats in (tropische) vogels. Dit brengt ernstig dierenleed met zich mee.

De Sophia-Vereeniging bestrijdt vogelleed door te lobbyen voor een verbod op het houden van vogels die niet geschikt zijn als gezelschapsdier. We zetten ons in voor een positieflijst Vogels, die ervoor moet zorgen dat deze vogels in de toekomst niet meer aangeschaft kunnen worden. Daarnaast strijden wij voor een verbod op huisdierenhandel. Via publiekscampagnes zetten wij ons in voor beschermende wetgeving rondom het aanschaffen, het houden en het verhandelen van vogels.

 • Sophi@-Nieuws voor leden


  Ben jij lid van de Sophia-Vereeniging en wens je het Sophi@-Nieuws te ontvangen? Meld je dan nu aan!
  Het lidmaatschapsnummer vind je op de acceptgiro: de laatste vier cijfers van het betalingskenmerk.
 • Sophi@-Nieuws


  Wil je maandelijks op de hoogte gehouden worden van al het nieuws van de Sophia-Vereeniging, meld je dan aan voor het Sophi@-Nieuws!
 • Word lid!


  Wil jij ons helpen om huisdierenleed te bestrijden? Word dan nú lid van de Sophia-Vereeniging!