Vogels

Meer dan 90% van de 2 miljoen vogels die in Nederland gehouden worden, zit zijn hele leven alleen in een kooi. En dat terwijl papegaaien en de meeste andere vogels zeer sociale dieren zijn. Ze hebben veel behoefte aan aandacht en gezelschap. Als vogels zonder soortgenoten gehuisvest zijn en door de eigenaar lange tijd alleen gelaten of genegeerd worden, kunnen ze zich eenzaam voelen, zich gaan vervelen en gefrustreerd raken. Dit kan leiden tot gedragsproblemen, zoals zelfverminking, kaalplukken, agressie, vraatzucht, stereotiep gedrag, krijsen en apathie. Daarnaast vindt er een levendige handel plaats in (tropische) vogels. Dit brengt ernstig dierenleed met zich mee. Bovendien kunnen vogels in gevangenschap hun natuurlijke gedrag niet uitoefenen. Dat maakt vogels ongeschikt als huisdier.

De Sophia-Vereeniging bestrijdt vogelleed door voorlichting te geven over de aanschaf, de verzorging en de natuurlijke behoeften van veel gehouden vogels zoals de papegaai, de kanarie en de parkiet. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het belang van gezelschap voor deze dieren. Via politieke lobby en publiekscampagnes zetten wij ons in voor beschermende wetgeving rondom het aanschaffen, het houden en het verhandelen van vogels.

Wil jij ons helpen om vogels in nood een beter leven te geven? Word dan nú lid van de Sophia-Vereeniging!

Papegaaien zijn geen gedomesticeerde dieren: het gedrag van papegaaien is niet aangepast aan een leven met de mens. Ook lichamelijk, geestelijk en genetisch zijn ze nog geheel identiek aan hun soortgenoten in het wild. Lees meer.

Parkieten zijn heel sociaal, van nature zijn het echte groepsdieren. Een parkiet als huisdier heeft dan ook graag een soortgenoot om zich heen. Lees meer.

Het gedrag van de kanarie verschilt per soort. De ene kanarie is levendig, de andere rustiger. De kanarie is een zangvogel die oorspronkelijk op de Canarische eilanden leeft. Lees meer.

  • Stop de huisdierenhandel!


    Wij willen een verbod op de verkoop van huisdieren in dierenwinkels, tuincentra en via het internet.
  • Sophi@-Nieuws


    Wil je maandelijks op de hoogte gehouden worden van al het nieuws van de Sophia-Vereeniging, meld je dan aan voor het Sophi@-Nieuws!
  • Word lid!


    Wil jij ons helpen om huisdierenleed te bestrijden? Word dan nú lid van de Sophia-Vereeniging!