hamster
1 maart 2022
> Blog

Doe mee aan de Sophia HuisdierenEnquête!

In Nederland leven zo’n 27 miljoen huisdieren. Bijna de helft van alle huishoudens heeft een of meer huisdieren. Maar over hoe ze gehouden worden achter de voordeur, ontbreekt enorm veel informatie. Om dit in kaart te brengen, hebben wij de Sophia HuisdierenEnquête ontwikkeld. Met de resultaten van de enquête kunnen we onze voorlichting en campagnes verscherpen en voorkomen we dierenleed. Help jij ook mee? Vul de enquête in en deel hem!

Sociale behoeftes en huisvesting in kaart

De vragen in de Sophia HuisdierenEnquête gaan over de sociale behoeftes en huisvesting van veel gehouden huisdieren in Nederland: honden, katten, konijnen, cavia’s, hamsters en vogels. Over ieder van deze diersoorten worden je drie meerkeuze vragen gesteld. Heb je op dit moment een van de dieren waar we vragen over stellen? Dan beantwoord je daar ook nog een aantal vragen over. Deelname aan de enquête kost je maximaal 10 minuten, meestal veel minder.

Kennis over dieren

Hoe eerlijker mensen antwoorden, hoe beter het beeld dat we krijgen van de situatie van huisdieren en de kennis van mensen over deze dieren. Om die reden vul je de enquête helemaal anoniem in. We willen je vooral op het hart drukken om eerlijk antwoord te geven en geen sociaal wenselijke antwoorden. Kijk hoe de situatie echt is. Daar hebben de dieren uiteindelijk het meeste aan.

Voor iedereen

De Sophia HuisdierenEnquête is niet alleen bedoeld voor huisdiereigenaren, maar ook voor  mensen die geen huisdier hebben. Hoe meer mensen meedoen, hoe duidelijker het wordt op welke vlakken kennis ontbreekt. We roepen dan ook iedereen op de enquête te delen in zijn of haar omgeving. Iedere bijdrage telt! Alvast namens de huisdieren enorm bedankt!

Yvonne Wulffers-Stroomer

Yvonne Wulffers – Stroomer

Campaigner