Stijgende dierenartskosten besproken in DierenDebat

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vond op 3 november het DierenDebat plaats in Den Haag. Natuurlijk waren wij erbij, want er kwam een aantal belangrijke thema’s aan bod. Zo werden onder meer de stijgende kosten besproken, waardoor huisdieren niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Dieren niet vergeten

Het DierenDebat werd georganiseerd door de Dierencoalitie (waarvan de Sophia-Vereeniging deel uitmaakt), de Dierenbescherming en het Centre for Sustainable Animal Stewardship. In Perscentrum Nieuwspoort gingen politici van verschillende politieke partijen met elkaar in debat onder leiding van Frits Wester. Met het DierenDebat willen we ervoor zorgen dat de dieren niet worden vergeten in de verkiezingsprogramma’s. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen; het is aan ons om ervoor te zorgen dat hun welzijn wordt gewaarborgd. Tijdens het debat kregen politici de kans om hun visie te geven op concrete plannen voor dierenwelzijn en konden ze uitleggen hoe zij dit willen vertalen naar beleid.

Geld verdienen aan dierenleed onacceptabel

Verschillende onderwerpen kwamen aan bod tijdens het DierenDebat, waaronder de invloed van de stijgende kosten op de zorg voor dieren. De meeste aanwezige politici pleitten voor meer draagkracht voor minima en goede voorlichting bij de aanschaf van een dier. Net als de Sophia-Vereeniging maakt de Partij voor de Dieren zich daarnaast hard voor lagere dierenartskosten met een btw-verlaging. Ook moeten dierenartsketens aangepakt worden die absurd hoge prijzen vragen voor hun diensten, zeker in de avond en in het weekend. Omdat eigenaren deze bedragen niet kunnen ophoesten, wordt huisdieren noodzakelijke medische zorg onthouden. Sommige dieren worden zelfs geëuthanaseerd. Wij vinden het onacceptabel dat er op deze manier geld wordt verdiend aan dierenleed en roepen politici op om hier paal en perk aan te stellen.

Video: het DierenDebat van 3 november 2023.