37.000 handtekeningen

In 2015 startte de Sophia-Vereeniging een campagne om het btw-tarief van dierenartsen te verlagen. De campagne bereikte zo’n 6 miljoen mensen en een brief aan staatssecretaris Wiebes van Financiën werd meer dan 37.000 keer ondertekend. De staatssecretaris weigerde de petitie in ontvangst te nemen omdat een belastingverlaging niet in lijn zou zijn met de Europese richtlijnen. Daarop stuurde de Sophia-Vereeniging de handtekeningen naar de vaste Kamercommissie voor Financiën, waarna in december 2015 een motie werd ingediend door Kamerlid Graus (PVV). De motie om de mogelijkheden voor een btw-verlaging te onderzoeken, kreeg weinig bijval. Alleen de PvdD, PVV, SP en twee kleine fracties stemden voor. De diverse universiteiten die we voor onderzoek benaderden, lieten weten het onderwerp als te complex te beschouwen.

cavia verzorging
btw dierenarts petitie

Groeiend politiek draagvlak

In mei 2016 stuurden we nogmaals een brief naar staatssecretaris Wiebes, met het verzoek de btw-verlaging op diergeneeskundige handelingen te bespreken tijdens het Algemeen Overleg btw op 2 juni 2016. Naar aanleiding van onze brief werd het onderwerp tijdens het overleg aangekaart door de Partij voor de Dieren. Op 27 juni van dat jaar ontvingen wij schriftelijk antwoord van de staatssecretaris, die meldde dat hij zich om economische redenen niet wilde inzetten voor een btw-verlaging. Het zou een inkomstenderving veroorzaken die elders weer opgevangen moet worden. Ondertussen groeide het politieke draagvlak voor een verlaging, zo bleek uit een peiling die we hielden in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Daarbij gaven zes partijen aan voorstander te zijn van een belastingverlaging: PvdD, PVV, GroenLinks, SP, PvdA en Nieuwe Wegen.

Europese samenwerking

Omdat we niet verder kwamen met staatssecretaris Wiebes, besloten we ons te richten op Europa. In diverse Europese landen, waaronder België en Italië, is een belastingreductie voor dierenartsen al langere tijd onderwerp van discussie, zowel op politiek als op maatschappelijk niveau. Daarom zochten we samenwerking met de Belgische dierenbeschermingsorganisatie GAIA en ANMVI, de Italiaanse beroepsorganisatie voor dierenartsen in Italië. Gezamenlijk stuurden we in juni 2018 een brief naar de Raad van de Europese Unie met het verzoek het onderwerp mee te nemen tijdens de besprekingen over het herzien van de btw-richtlijnen. Helaas zonder succes: in april 2022 ging de nieuwe Europese btw-richtlijn van kracht. Een richtlijn met zo weinig vrije ruimte, dat Nederland wederom niet zomaar het btw-tarief op diergeneeskundige handelingen kan verlagen. Een gemiste kans!

btw dierenartskosten verlagen

Voet bij stuk

De staat zou niet mogen verdienen aan het lijden van dieren. Daarvan zijn wij overtuigd, net als de Nederlandse beroepsorganisatie voor dierenartsen (KNMvD), GAIA, ANMVI én inmiddels meer dan 42.000 dierenvrienden. Onze staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst is weer aan zet en samen laten we hem zien dat Nederland nog steeds voorstander is van een btw-verlaging voor dierenartsen. Jij kunt ons daarbij helpen door de petitie te tekenen en zo veel mogelijk mensen in je omgeving te vragen om hetzelfde te doen.

Help mee!

Teken de petitie en laat weten dat ook jij voorstander bent van een verlaging van het btw-tarief op diergeneeskundige handelingen!