37.000 handtekeningen

In 2015 startte de Sophia-Vereeniging een campagne om het btw-tarief van dierenartsen te verlagen. We kregen namelijk steeds vaker meldingen binnen van eigenaren die de dierenarts meden omdat zij de kosten niet konden dragen. De campagne bereikte zo’n 6 miljoen mensen en een brief aan staatssecretaris Wiebes van Financiën werd meer dan 37.000 keer ondertekend. De staatssecretaris weigerde de petitie in ontvangst te nemen omdat een belastingverlaging niet in lijn zou zijn met de Europese richtlijnen. Daarop stuurde de Sophia-Vereeniging de handtekeningen naar de vaste Kamercommissie voor Financiën, waarna in december 2015 een motie werd ingediend door Kamerlid Graus (PVV). De motie om de mogelijkheden voor een btw-verlaging te onderzoeken, kreeg weinig bijval. Alleen de PvdD, PVV, SP en twee kleine fracties stemden voor. De diverse universiteiten die we voor onderzoek benaderden, lieten weten het onderwerp als te complex te beschouwen.

cavia verzorging
btw dierenarts petitie

Groeiend politiek draagvlak

In mei 2016 stuurden we nogmaals een brief naar staatssecretaris Wiebes, met het verzoek de btw-verlaging op diergeneeskundige handelingen te bespreken tijdens het Algemeen Overleg btw op 2 juni 2016. Naar aanleiding van onze brief werd het onderwerp tijdens het overleg aangekaart door de Partij voor de Dieren. Op 27 juni van dat jaar ontvingen wij schriftelijk antwoord van de staatssecretaris, die meldde dat hij zich om economische redenen niet wilde inzetten voor een btw-verlaging. Het zou een inkomstenderving veroorzaken die elders weer opgevangen moet worden. Ondertussen groeide het politieke draagvlak voor een verlaging, zo bleek uit een peiling die we hielden in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Daarbij gaven zes partijen aan voorstander te zijn van een belastingverlaging: PvdD, PVV, GroenLinks, SP, PvdA en Nieuwe Wegen.

Europese samenwerking

Omdat we niet verder kwamen met staatssecretaris Wiebes, besloten we ons te richten op Europa. In diverse Europese landen, waaronder België en Italië, is een belastingreductie voor dierenartsen al langere tijd onderwerp van discussie, zowel op politiek als op maatschappelijk niveau. Daarom zochten we samenwerking met de Belgische dierenbeschermingsorganisatie GAIA en ANMVI, de Italiaanse beroepsorganisatie voor dierenartsen in Italië. Gezamenlijk stuurden we afgelopen juni een brief naar de Raad van de Europese Unie met het verzoek het onderwerp mee te nemen tijdens de besprekingen over het herzien van de btw-richtlijnen. Het Europese Parlement stemde in oktober vóór het wijzigen van deze richtlijnen, waarmee de EU-landen veel meer vrijheid krijgen om zelf te bepalen welke producten en diensten onder een verlaagd tarief komen te vallen. Dit geldt ook voor diergeneeskundige zorg.

btw dierenartskosten verlagen

Nieuwe btw-richtlijnen

Wanneer de Raad van de Europese Unie ook heeft ingestemd met de btw-herzieningen, kan de Nederlandse regering dus zelf beslissen over de btw op diergeneeskundige handelingen. Samen met de KNMvD (de Nederlandse beroepsorganisatie voor dierenartsen) stuurden we een brief naar Menno Snel, de huidige staatssecretaris van Financiën, om hem te verzoeken zijn invloed te laten gelden ten gunste van het dierenwelzijn. Ondertussen blijven we de druk opvoeren, met een steeds groter politiek en maatschappelijk draagvlak voor een btw-verlaging. Ook jij kunt helpen door – net als ruim 37.000 andere dierenvrienden –  onze btw-petitie (nogmaals) te ondertekenen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de dierenartskosten verlaagd worden en meer dieren de medische zorg krijgen die ze nodig hebben.

Help mee!

Teken de petitie en laat weten dat ook jij voorstander bent van een verlaging van het btw-tarief op diergeneeskundige handelingen!

Het laatste nieuws over de btw-campagne?