Wat is het probleem?

Steeds meer huisdiereigenaren mijden de dierenarts vanwege de kosten. Ondertussen verdient de overheid, middels het heffen van 21% belasting, aan de dierenartsbezoeken van degenen die het (nog) wel kunnen betalen. Medische zorg voor dieren zou geen inkomstenbron moeten zijn voor de staat.

Wat is de oplossing?

Dat lijkt simpel: het btw-tarief voor diergeneeskundige handelingen moet omlaag. Van de huidige 21% naar 9%, of liever nog: naar 0%.

In de praktijk is het wat lastiger. Door Europese belastingrichtlijnen kunnen individuele lidstaten niet zomaar het btw-tarief aanpassen. Lange tijd was men voornemens om dit te veranderen en landen veel meer vrijheid te geven. In afwachting van de definitieve beslissing voerden wij campagnes en politieke lobby om de minister ervan te overtuigen de btw voor dierenartsen te verlagen zodra dat mogelijk was.

Onlangs is echter besloten om de Europese belastingregels maar een heel klein beetje te versoepelen. Er is een lijst opgesteld van een zeer beperkt aantal goederen en diensten waarvoor lidstaten het btw-tarief mogen verlagen. Diergeneeskundige zorg staat daar niet bij. Wij beraden ons nu op mogelijkheden om ons doel toch te bereiken.

Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Door politieke lobby en met maatschappelijke druk: meer dan 42.000 mensen en professionals vinden dat het btw-tarief omlaag moet. Dit versterkt onze lobby enorm! Doorlopend informeren we de overheid over het belang van een btw-verlaging op diergeneeskundige handelingen. We werken daarbij samen met andere organisaties en Europese landen die voorstander zijn van een belastingverlaging.

btw dierenartskosten verlagen