Dierenartskosten verlagen

Het verlagen van de btw op dierenartskosten voorkomt huisdierenleed

In Nederland worden huisdieren als een luxeproduct beschouwd. Daarom vallen diergeneeskundige handelingen onder het hoge btw-tarief van 21%. De Sophia-Vereeniging en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde zijn het daar niet mee eens. We zetten ons in voor het verlagen van de btw op dierenartskosten. Huisdieren zijn weliswaar geen eerste levensbehoefte, maar medische zorg is dat wel degelijk.

Jij kunt ons helpen! We hebben al 41.654 handtekeningen. Help mee, teken en deel de petitie voor een btw-verlaging! 

Wat is het probleem met de btw op dierenartskosten?

 • Steeds meer huisdiereigenaren mijden de dierenarts vanwege de kosten.
 • Ernstig dierenleed is het gevolg.
 • Door uitstel van een dierenartsbezoek kunnen de kosten juist oplopen als eenvoudigere goedkopere behandelingen niet meer mogelijk zijn.
 • Slechte medische zorg voor huisdieren verhoogt de kans op (overdracht van) antibioticaresistente bacteriën.

Waarom moet de btw omlaag?

 • Medische zorg voor huisdieren moet toegankelijker worden.
 • Als huisdiereigenaren sneller naar de dierenarts gaan, wordt ernstig dierenleed tegengegaan.
 • Door op tijd naar de dierenarts te gaan, kunnen extreem hoge kosten voorkomen worden.
 • Er is groot maatschappelijk draagvlak voor verlaging van het btw-tarief: meer dan 37.000 dierenvrienden ondertekenden onze petitie.
 • De tariefverlaging wordt ondersteund door de KNMvD, de brancheorganisatie voor dierenartsen.
 • Goede medische zorg voor huisdieren is van essentieel belang voor het antibioticaresistentiebeleid dat Nederland voert.
 • Medische zorg voor dieren zou geen inkomstenbron moeten zijn voor de staat.

Hoe krijgen we dat voor elkaar?

 • Met politieke lobby.
 • Door maatschappelijke druk: minstens 37.000 mensen en professionals vinden dat het btw-tarief omlaag moet.
 • Door de overheid te wijzen op mogelijkheden om het tarief te verlagen.
 • Door samen te werken met andere organisaties en Europese landen die voorstander zijn van een belastingverlaging.

Wat kun jij doen?

 • Teken de petitie voor een lagere btw.
 • Deel de petitie in je netwerk.

konijn dierenarts

Campagnedossier

37.000 handtekeningen

In 2015 startte de Sophia-Vereeniging een campagne om het btw-tarief van dierenartsen te verlagen. We kregen namelijk steeds vaker meldingen binnen van eigenaren die de dierenarts meden omdat zij de kosten niet konden dragen. De campagne bereikte zo’n 6 miljoen mensen en een brief aan staatssecretaris Wiebes van Financiën werd meer dan 37.000 keer ondertekend. De staatssecretaris weigerde de petitie in ontvangst te nemen omdat een belastingverlaging niet in lijn zou zijn met de Europese richtlijnen. Daarop stuurde de Sophia-Vereeniging de handtekeningen naar de vaste Kamercommissie voor Financiën, waarna in december 2015 een motie werd ingediend door Kamerlid Graus (PVV). De motie om de mogelijkheden voor een btw-verlaging te onderzoeken, kreeg weinig bijval. Alleen de PvdD, PVV, SP en twee kleine fracties stemden voor. De diverse universiteiten die we voor onderzoek benaderden, lieten weten het onderwerp als te complex te beschouwen.

Groeiend politiek draagvlak

In mei 2016 stuurden we nogmaals een brief naar staatssecretaris Wiebes, met het verzoek de btw-verlaging op diergeneeskundige handelingen te bespreken tijdens het Algemeen Overleg btw op 2 juni 2016. Naar aanleiding van onze brief werd het onderwerp tijdens het overleg aangekaart door de Partij voor de Dieren. Op 27 juni van dat jaar ontvingen wij schriftelijk antwoord van de staatssecretaris, die meldde dat hij zich om economische redenen niet wilde inzetten voor een btw-verlaging. Het zou een inkomstenderving veroorzaken die elders weer opgevangen moet worden. Ondertussen groeide het politieke draagvlak voor een verlaging, zo bleek uit een peiling die we hielden in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Daarbij gaven zes partijen aan voorstander te zijn van een belastingverlaging: PvdD, PVV, GroenLinks, SP, PvdA en Nieuwe Wegen.

Europese samenwerking

Omdat we niet verder kwamen met staatssecretaris Wiebes, besloten we ons te richten op Europa. In diverse Europese landen, waaronder België en Italië, is een belastingreductie voor dierenartsen al langere tijd onderwerp van discussie, zowel op politiek als op maatschappelijk niveau. Daarom zochten we samenwerking met de Belgische dierenbeschermingsorganisatie GAIA en ANMVI, de Italiaanse beroepsorganisatie voor dierenartsen in Italië. Gezamenlijk stuurden we afgelopen juni een brief naar de Raad van de Europese Unie met het verzoek het onderwerp mee te nemen tijdens de besprekingen over het herzien van de btw-richtlijnen. Het Europese Parlement stemde in oktober vóór het wijzigen van deze richtlijnen, waarmee de EU-landen veel meer vrijheid krijgen om zelf te bepalen welke producten en diensten onder een verlaagd tarief komen te vallen. Dit geldt ook voor diergeneeskundige zorg.

Nieuwe btw-richtlijnen

Wanneer de Raad van de Europese Unie ook heeft ingestemd met de btw-herzieningen, kan de Nederlandse regering dus zelf beslissen over de btw op diergeneeskundige handelingen. Samen met de KNMvD (de Nederlandse beroepsorganisatie voor dierenartsen) stuurden we een brief naar Menno Snel, de huidige staatssecretaris van Financiën, om hem te verzoeken zijn invloed te laten gelden ten gunste van het dierenwelzijn. Ondertussen blijven we de druk opvoeren, met een steeds groter politiek en maatschappelijk draagvlak voor een btw-verlaging. Ook jij kunt helpen door – net als ruim 37.000 andere dierenvrienden –  onze btw-petitie (nogmaals) te ondertekenen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de dierenartskosten verlaagd worden en meer dieren de medische zorg krijgen die ze nodig hebben.

hond en kat

Wat doen wij nog meer?

Wij voorkomen huisdierenleed door voorlichting te geven over de aanschaf, het natuurlijke gedrag en de verzorging van huisdieren. Met politieke lobby zetten we ons in voor beschermende wetgeving en een strenge controle hierop. Lees meer.

gedrag van het konijn

Een specifieke vraag?

De deskundigen van de Sophia DierenSpreekuren geven gratis advies over het gedrag, de aanschaf en de verzorging van honden, katten, konijnen en knaagdieren. Lees meer.

 • Petitie doden van huisdieren


  Dankzij de inspanningen van de Sophia-Vereeniging is het sinds 1 juli 2014 verboden om honden en katten zelf te doden. Wij vinden dat deze maatregel moet gaan gelden voor álle huisdieren. Help mee om een algemeen verbod op het doden van dieren te realiseren.
 • Op de hoogte blijven?


  Schrijf je in voor het SophiaNieuws en ontvang iedere maand het laatste huisdierennieuws!
 • Word lid!


  Wil jij ons helpen om huisdierenleed te bestrijden? Word dan nú lid van de Sophia-Vereeniging!