Kassa: dierenarts steeds vaker onbetaalbaar

HILVERSUM – Consumentenplatform Kassa besteedde in de uitzending van 16 mei aandacht aan de steeds hoger wordende kosten van de dierenarts. Uit een enquête, gehouden onder 2.300 Kassa-nieuwsbrieflezers, bleek dat 34% van de ondervraagden de afgelopen jaren moeite heeft met betalen van de dierenarts. Voor 32,5% zijn de kosten reden om wel eens een behandeling uit te stellen of niet te doen. 7,2% heeft vanwege de kosten zelfs moeten beslissen een dier te laten inslapen. Enorm schokkende cijfers.  Want al zijn huisdieren geen eerste levensbehoefte, medische zorg is uiteraard geen luxe maar bittere noodzaak!

Luxeproduct

In Nederland worden huisdieren volgens de wet als een luxeproduct beschouwd. Daarom vallen bijbehorende kosten onder het hoge btw-tarief van 21%, zo ook diergeneeskundige handelingen. Wij zijn het daar niet mee eens. De staat zou geen geld moeten verdienen aan zieke dieren, maar er juist voor moeten zorgen dat de dierenartskosten omlaag gaan. In 2015 startten wij de strijd voor een btw-verlaging. Veel mensen waren het met ons eens: onze petitie voor een btw-verlaging werd door 37.156 sympathisanten ondertekend. Staatssecretaris Wiebes van Financiën weigerde echter om de petitie in ontvangst te nemen. Vanwege Europese richtlijnen zou hij niet in staat zijn om het btw-tarief aan te passen.

Europa

Wij lieten ons niet uit het veld slaan en gingen op Europees niveau een samenwerking aan met de Belgische dierenbeschermingsorganisatie GAIA en met ANMVI, de beroepsorganisatie van dierenartsen in Italië. Gezamenlijk verzochten wij in 2018 de Raad van de Europese Unie om onze standpunten mee te nemen tijdens de besprekingen over de nieuwe btw-richtlijnen. Helaas zonder succes: inmiddels is de nieuwe Europese btw-richtlijn van kracht. Een richtlijn met zo weinig vrije ruimte, dat Nederland wederom niet zomaar het btw-tarief op diergeneeskundige handelingen kan verlagen. Een gemiste kans!

Staatssecretaris: help de dieren!

De staat zou niet mogen verdienen aan het lijden van dieren. Daarvan zijn wij overtuigd, net als de Nederlandse beroepsorganisatie voor dierenartsen (KNMvD), GAIA, ANMVI én inmiddels meer dan 42.000 dierenvrienden. Onze staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst is weer aan zet en samen laten we hem zien dat Nederland nog steeds voorstander is van een btw-verlaging voor dierenartsen. Jij kunt ons daarbij helpen door onze petitie te tekenen en zo veel mogelijk mensen in je omgeving te vragen om hetzelfde te doen.