Missie

De Sophia-Vereeniging komt op voor huisdieren, al sinds 1867. Wij
maken een respectvolle omgang met huisdieren de norm. Dit doen
we door (potentiële) eigenaren en de
politiek te bewegen om te veranderen.

Visie

Wij dromen van een samenleving zonder dierenleed, waarin huisdieren naar hun aard met mensen kunnen leven. Pas dan komt er een einde aan het vaak onzichtbare leed dat ze wordt aangedaan.

hond honden

Onder het motto ‘Dieren begrijpen is dieren beschermen’ voorkomen wij dierenleed met onafhankelijke voorlichting over de aanschaf en de natuurlijke behoeftes van huisdieren. Daarbij staan de belangen van de dieren zelf voorop en niet de belangen van hun eigenaren. Met politieke lobby, krachtige campagnes en een open dialoog strijden we voor dierenbeschermende regelgeving omtrent het aanschaffen, houden, fokken en verhandelen van huisdieren, zodat hun welzijn gewaarborgd wordt.

Focus

Wij willen dat een respectvolle omgang met huisdieren de norm wordt. Dit doen we door (potentiële) eigenaren en de politiek te bewegen om te veranderen. Onze huidige activiteiten zijn erop gericht dat:

  • Houders, handelaren en fokkers rekening houden met de natuurlijke behoeftes en de gezondheid van huisdieren.
  • Mensen goed geïnformeerd en weloverwogen huisdieren aanschaffen.
  • De dierentaal beter begrepen en meer gerespecteerd wordt.
  • Er minder huisdieren in asielen en op straat leven.
  • Het welzijn van de dieren in de handel, fokkerij en houderij wordt gewaarborgd met strenge wettelijke regels die adequaat worden gehandhaafd.
dierenhandel stop de verkoop in winkels

Help ons helpen

Zonder de financiële steun van onze leden en donateurs zouden wij niet kunnen bestaan. Geef jij de dieren ook een kans op een mooie toekomst?