Missie

De Sophia-Vereeniging komt op voor huisdieren, al sinds 1867. Onder het motto ‘Dieren begrijpen is dieren beschermen’ voorkomen wij dierenleed met onafhankelijke voorlichting over de natuurlijke behoeftes van huisdieren en educatie over de dierentaal. Daarbij staan de belangen van de dieren zelf voorop en niet de belangen van hun eigenaren. Met politieke lobby, krachtige campagnes en een open dialoog strijden wij voor dierenbeschermende regelgeving die het natuurlijke gedrag en het welzijn van huisdieren waarborgt.

Ons uiteindelijke doel is een samenleving zonder dierenleed, waarin huisdieren naar hun aard met mensen kunnen leven.

Visie

Wij maken een respectvolle omgang met huisdieren de norm door politici, kinderen, (potentiële) eigenaren en hun omgeving te bewegen om de aard en het belang van het dier voorop te stellen.

Kat close up

Onder het motto ‘Dieren begrijpen is dieren beschermen’ voorkomen wij dierenleed met onafhankelijke voorlichting over de aanschaf en de natuurlijke behoeftes van huisdieren. Daarbij staan de belangen van de dieren zelf voorop en niet de belangen van hun eigenaren. Met politieke lobby, krachtige campagnes en een open dialoog strijden we voor dierenbeschermende regelgeving omtrent het aanschaffen, houden, fokken en verhandelen van huisdieren, zodat hun welzijn gewaarborgd wordt.

Focus

Wij willen dat een respectvolle omgang met huisdieren de norm wordt. Dit doen we door (potentiële) eigenaren en de politiek te bewegen om te veranderen. Onze huidige activiteiten zijn erop gericht dat:

  • Houders, handelaren en fokkers rekening houden met de natuurlijke behoeftes en de gezondheid van huisdieren.
  • Mensen goed geïnformeerd en weloverwogen huisdieren aanschaffen.
  • De dierentaal beter begrepen en meer gerespecteerd wordt.
  • Er minder huisdieren in asielen en op straat leven.
  • Het welzijn van de dieren in de handel, fokkerij en houderij wordt gewaarborgd met strenge wettelijke regels die adequaat worden gehandhaafd.
dierenhandel stop de verkoop in winkels

Help ons helpen

Zonder de financiële steun van onze leden en donateurs zouden wij niet kunnen bestaan. Geef jij de dieren ook een kans op een mooie toekomst?