Het probleem

In Nederland worden 1,9 miljoen honden als huisdier gehouden. Je komt ze overal tegen, maar een goede omgang met de dieren is helaas niet vanzelfsprekend. Ieder jaar vinden er in Nederland 150.000 hondenbeten plaats. Een enorm aantal! Zo’n 50.000 slachtoffers bezoeken een arts, het merendeel daarvan betreft kinderen. Naast de lichamelijke impact veroorzaken hondenbeten ook psychisch trauma. Een hond die gebeten heeft wordt vaak als onbetrouwbaar bestempeld, uit huis geplaatst en soms zelfs afgemaakt.

Wat moet er gebeuren

Onbedoeld vertonen kinderen vaak gedrag dat honden uitdaagt tot een reactie, zoals gillen, wegrennen of bovenop een hond duiken. De verantwoordelijkheid voor de hond ligt natuurlijk bij het baasje. De Sophia-Vereeniging pleit voor een verplichte cursus voor (nieuwe) hondeneigenaren, zodat ze goed kunnen reageren in verschillende situaties. Maar ook voor kinderen is het belangrijk dat ze weten hoe honden communiceren. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat 86% van de bijtincidenten bij jonge kinderen voorkomen had kunnen worden als ze het gedrag van de hond goed hadden geïnterpreteerd.

Bij het Sophia SnuffelCollege leren de kinderen hoe je kunt zien wat de hond bedoelt. Is hij blij, boos of misschien bang? Wanneer mag je een hond aaien? Wanneer kun je hem beter met rust laten? Wat moet je doen als een hond op je af komt? In drie lessen krijgen de kinderen handvatten voor een goede en veilige omgang met honden. Daarmee worden ongelukken voorkomen en neemt angst voor honden af.

Sophia SnuffelCollege

Wij zetten een hond voor de klas

Onze SnuffelVrijwilligers en hun honden leren kinderen hoe je veilig met een hond omgaat. In de eerste les werkt de vrijwilliger met een handpop. De tweede en derde les komt ook de speciaal geteste SnuffelHond mee de klas in. Kinderen leren op een speelse manier en in hun eigen tempo de hondentaal begrijpen en daar goed op te reageren.

In het kort:

  • Drie korte lessen van 30-45 minuten
  • Bedoeld voor groep 1 t/m 4 van de basisschool
  • Gratis voor scholen
  • Een betrouwbare en veilige methode met een echte hond
  • Kinderen leren met behulp van rollenspellen
  • Speciaal lesprogramma voor scholen waar veel kinderen een niet-Nederlandse achtergrond hebben