Sophia-Vereeniging als erfgenaam

Met de benoeming van de Sophia-Vereeniging tot (mede-) erfgenaam geef je het meest uiting aan het belang dat je hecht aan de bescherming van huisdieren en het voorkomen van dierenleed. Ook als echtpaar kun je bij testament regelen dat na jullie beider overlijden de Sophia-Vereeniging erfgenaam voor je nalatenschap is.

Sophia-Vereeniging als legataris

Misschien heb je al erfgenamen (bijvoorbeeld je kinderen) maar wil je de Sophia-Vereeniging toch een deel van jouw nalatenschap doen toekomen. Je kunt de vereniging dan benoemen tot legataris en een specifiek bedrag of een bepaald goed uit je erfenis doen toekomen. Ook dit leg je bij de notaris vast in een testament.

Vrijstelling van erfbelasting

De Sophia-Vereeniging is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij als goed doel vrijgesteld zijn van het betalen van erfbelasting. Daarmee komt je gehele erfenis ten goede aan de dierenbeschermende doelstelling van de Sophia-Vereeniging.

Bijzondere wensen

Het werkveld van de Sophia-Vereeniging is breed. Wellicht gaat je interesse uit naar een specifieke diersoort of een speciale activiteit van de vereniging waaraan je jouw erfenis of legaat wilt besteden. Wij denken hierover graag met je mee. Ook kun je bij ons terecht met vragen over de zorg voor je huisdier na jouw overlijden.

Meer weten?

Wil je meer weten over nalaten en schenken aan de Sophia-Vereeniging? Via het formulier op deze pagina kun je gratis en geheel vrijblijvend onze brochure aanvragen. Telefonisch zijn wij tijdens kantooruren bereikbaar op nummer 020 – 623 61 67.

Brochure nalatenschappen

Ja, ik ontvang graag de brochure over nalaten aan de Sophia-Vereeniging!