Kijk er maar niet naar mama

Woensdagmiddag, kindertijd. Met frisse tegenzin ga ik samen met mijn zoontje naar een feestje op een kinderboerderij. Normaal gesproken mijd ik plekken waar dieren als attractie gehouden worden als de pest. Ook nu heb ik al snel spijt van mijn aanbod om mee te helpen: drie uur lang mag ik aanschouwen hoe het enorme varken, dat al jaren alleen in een hok zit, getreiterd wordt en kleuters de solitair gehuisveste konijnen en cavia’s trillend van angst uit hun kooitjes hijsen om ze vervolgens hardhandig te ‘knuffelen’. Wanneer ik op zoek moet naar zoekgeraakt kroost, stuit ik op een stuk of wat terraria. De grootste bak meet nog geen vijfde kubieke meter en wordt bewoond door twee slangen. De vogelspin moet het met een ruimte van 30 x 30 x 30 cm doen. Het pronkstuk van de boerderij wordt halverwege de middag opgevoerd: een enorme oehoe aan een touw mag aan een dertigtal schreeuwende kinderen tonen hoe hij níet weg kan vliegen, níet kan jagen, volledig uit zijn ritme is gehaald en zichzelf heeft kaalgeplukt van ellende. De neiging om enorme stampij te maken wordt enkel onderdrukt door de smekende blik van mijn zoontje als hij zegt: “Kijk er maar niet naar mama”.

Beschaafd land

’s Nachts lig ik er wakker van. “De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren”. Deze uitspraak van Ghandi, ondersteund door onze eigen koningin Sophia, galmt door mijn hoofd. Een scène schoppen had geen zier geholpen, evenmin als 114 bellen. Want dit mág gewoon in ons eigen ‘beschaafde’ Nederland en misschien nog wel erger: dit gebeurt zonder dat iemand blikt of bloost. Hoewel ik dolgelukkig en trots ben dat er eindelijk invulling wordt gegeven aan de positieflijst Zoogdieren, bewijst deze kinderboerderij maar weer hoe belangrijk het is dat er houderijvoorschriften komen waarin is opgenomen dat de dieren die op de lijst staan naar hun aard gehouden moeten worden. Én dat het hoog tijd is dat er ook positieflijsten voor vogels, reptielen en andere diergroepen komen. Strenge maatregelen, opgelegd door de overheid, zijn kennelijk nodig om het houden van en omgaan met dieren in goede banen te leiden.

Minister van Dierenwelzijn

Hoe groot is de kans dat die maatregelen er komen? De komende tijd zal uitwijzen welke koers er gevaren gaat worden. De winst voor de ‘duurzame’ partijen stemt optimistisch, tegelijkertijd stevenen we af op een kabinet dat – meer nog dan het vorige – zo min mogelijk overheidsregels voorstaat. Dat betekent dat het dierenwelzijn wederom in handen ligt van een sector die het vermaak van mensen en economische belangen prevaleert boven het dierenwelzijn. Om dat tij te keren, hebben we een brief geschreven naar informateur Schippers en de fractieleiders. Daarin verzoeken we het nieuwe kabinet een minister van Dierenwelzijn in te stellen met als uitgangspunt dat dieren een intrinsieke waarde hebben die beschermd moet worden. Daarvan profiteren niet alleen de miljoenen dieren in de bio-industrie, de laboratoria, de bontfokkerijen en de entertainmentindustrie, ook onze eigen huisdieren zouden er enorm bij gebaat zijn als zij door de wetgever niet meer louter beschouwd worden als een product waarmee winst te behalen valt.

Optimistisch

Zo’n minister van Dierenwelzijn lijkt een utopische gedachte, maar wij zijn optimistisch: in België behaalt minister Weyts van Dierenwelzijn mooie resultaten en de afgelopen jaren is er politiek steeds meer draagvlak ontstaan voor onze standpunten. Bij het opstellen van de Dierenkieswijzer bleek bijvoorbeeld de helft van de geraadpleegde politieke partijen voorstander van een verlaging van de btw op diergeneeskundige handelingen, terwijl we twee jaar geleden nog een roepende in de woestijn waren. Ook uitte zich nu nog slechts één partij, de VVD, tegen een positieflijst voor vogels en reptielen. Bovendien hebben we sinds 15 maart een directe lijn met het parlement. Na tien jaar met hart en ziel gewerkt te hebben aan de doelstellingen van de Sophia-Vereeniging, is onze beleidsmedewerker Frank Wassenberg verkozen tot Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. We zullen hem enorm gaan missen, tegelijkertijd zijn we apetrots en vol vertrouwen dat zijn kennis en kunde op de juiste plek wordt ingezet voor een maatschappij waarin de aard van de dieren waar we mee leven gerespecteerd wordt.

Een minister van Dierenwelzijn

Het dierenwelzijnsbeleid in Nederland is gestoeld op zo min mogelijk wettelijke regels. De sector zelf bepaalt hoe er met dieren wordt omgegaan, terwijl daar economische motieven de boventoon voeren. Om de gezondheid en het welzijn van dieren te waarborgen, hebben wij het nieuwe kabinet verzocht om een minister van Dierenwelzijn aan te stellen. Betuig je steun en onderteken de petitie.

Het dier als commercieel product

Met een volwaardige bevoegdheid kan een minister van Dierenwelzijn zich inzetten voor adequate dierenbeschermende maatregelen en een strenge controle daarop. Het uitgangspunt zou moeten zijn dat dieren een intrinsieke waarde hebben die beschermd moet worden. Daarvan profiteren niet alleen de miljoenen dieren in de bio-industrie, de laboratoria, de bontfokkerijen en de entertainmentindustrie, ook huisdieren zouden er enorm bij gebaat zijn als zij door de wetgever niet meer enkel behandeld worden als een product waarmee winst te behalen valt.

Belasting op medische zorg voor dieren

Een goed voorbeeld is de btw die geheven wordt op diergeneeskundige handelingen. Voor huisdieren geldt het hoge tarief van 21%, omdat zij worden beschouwd als een luxeproduct. Volgens de Sophia-Vereeniging en zo’n 40.000 steunbetuigers is medische zorg voor dieren geen luxe maar noodzaak en zou het dierenwelzijn significant verbeteren door een belastingverlaging. Tot op heden weigert de staatssecretaris dit verzoek, onder meer vanwege de inkomstenderving. Ook op het gebied van handel en fokkerij blijven dierenbeschermende maatregelen uit, omdat die de marktwerking en daarmee de economie in de weg staan.

Voortrekkersrol

Een beschaafd land zou niet moeten verdienen aan het lijden van dieren. Het welzijn van dieren kan niet worden overgelaten aan een sector die zijn bestaansrecht ontleent aan kiloknallers, bontkragen en dierenshows, aan het fokken van dieren met ziekmakende uiterlijke kenmerken, aan het verhandelen van dieren via het internet, dierenwinkels en tuincentra en aan het houden van dieren die in gevangenschap een abominabel leven leiden. Daarom hebben wij een brandbrief aan informateur Schippers en de fractievoorzitters gestuurd waarin we het nieuwe kabinet vragen om een voortrekkersrol te nemen zodat de gezondheid en het welzijn van dieren in Nederland niet meer afhankelijk is van economische motieven.

Betuig je steun en teken de petitie voor een minister van Dierenwelzijn.

Btw-verlaging dierenarts: wat vinden de politieke partijen?

Het btw-tarief op diergeneeskundige zorg moet omlaag. Daar maakt de Sophia-Vereeniging zich al sinds 2015 hard voor. Een bezoek aan de dierenarts is geen luxe dienst, waarover 21% belasting moet worden betaald. Met een laag btw-tarief wordt de dierenarts beter betaalbaar en de drempel om dieren adequate zorg te bieden lager. Wie de Dierenkieswijzer invult, kan zien welke politieke partijen ons standpunt ondersteunen. Lees meer

Positieflijst ingekort: een stap dichter bij beter huisdierenwelzijn

Particulieren mogen vanaf 1 juli veel minder soorten zoogdieren als huisdier houden. Van de Positieflijst worden 153 dieren geschrapt die straks niet meer als huisdier gehouden mogen worden. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) vorige week aan de Tweede Kamer laten weten. De Sophia-Vereeniging is blij met dit nieuws. Het is een grote stap richting een beter huisdierenwelzijn. Lees meer

Overheid, leg de hondenfokkerij aan banden

De vele mediaberichten over ongelukken met ‘vechthonden’ illustreren hoe de rashondenfokkerij is doorgeschoten. Veel honden – en zeker ook vechthonden – worden al jarenlang gefokt op een beperkt aantal kenmerken. Bij vechthonden gaat het om lichaamsgrootte, spiermassa, uithoudingsvermogen en agressie. Gezondheid, welzijn, stabiliteit, sociaal functioneren van de hond is voor veel fokkers minder belangrijk. De Sophia-Vereeniging pleit voor overheidsmaatregelen die de doorgeslagen hondenfokkerij aan banden leggen ten gunste van het dierenwelzijn. Lees meer

Gezondheid rashonden afhankelijk van organisator hondenleedshow

De grootste rashondententoonstelling van Nederland, de Amsterdam Winner Show (onderdeel van het evenement Hond2016), vindt op 9, 10 en 11 december plaats. De tentoongestelde rashonden zijn gefokt op uiterlijke kenmerken, met vaak ernstig dierenleed tot gevolg. Dit jaar wordt de Amsterdam Winner Show/Hond2016 georganiseerd door de Raad van Beheer, de overkoepelende organisatie van rashondenfokkers. Dezelfde instantie is door de overheid gevraagd om (vrijblijvende) richtlijnen op te stellen voor een verantwoord fokbeleid. De Sophia-Vereeniging vindt dit onacceptabel en roept staatssecretaris Van Dam op om wettelijke maatregelen te nemen die rashonden beschermen tegen de gevolgen van het fokken op uiterlijk in plaats van op gezondheid. Lees meer

Leer huisdieren begrijpen met het Sophia HuisdierenKwartet!

Kinderen zijn vaak nauw betrokken bij de aanschaf en de verzorging van huisdieren. Om hen te leren hun dieren beter te begrijpen, ontwikkelde de Sophia-Vereeniging het Sophia HuisdierenKwartet. Aan bod komen de sociale behoeften van honden, katten, cavia’s, hamsters, paarden, vogels en konijnen.

Lees meer

Een dierenvriend kiest niet voor een kloon

Zou het waar zijn dat BNN de 12-jarige buldog Joep in Zuid-Korea liet klonen voor een tv-programma, om de kloon vervolgens naar Nederland te importeren? Wettelijk zou dit op het randje zijn. Het klonen van huisdieren is niet toegestaan in Nederland. Daarnaast heeft de Tweede Kamer zich vorig jaar ondubbelzinnig uitgesproken tegen de import van gekloonde huisdieren. Maar omdat de regering tot nu toe heeft nagelaten om die wens van de Kamer vast te leggen in regelgeving, is import nog steeds toegestaan. De Sophia-Vereeniging pleit voor een snelle invoering van een verbod, want klonen brengt veel dierenleed met zich mee. Lees meer

Hond voor de klas op Werelddierendag

In de dagen rondom Werelddierendag (dinsdag 4 oktober) worden er door het hele land extra vrijwilligers ingezet om SnuffelColleges te geven op basisscholen. Met hun speciaal daarvoor geteste hond leren zij kinderen van groep 1 t/m 4 hoe ze veilig met honden omgaan. Het Sophia SnuffelCollege voorkomt bijtincidenten en reduceert angst voor honden. Bovendien draagt dit scholenproject van de Sophia-Vereeniging bij aan meer begrip en respect voor honden en andere dieren. Lees meer

Sophia HitteStikker redt hondenlevens!

Een auto die in de zon staat, verandert al snel in een oven. Zelfs in de schaduw met het raam open kan de temperatuur gemakkelijk oplopen tot boven de 40 graden. Voor honden is deze hitte levensgevaarlijk. Zij kunnen hun warmte moeilijk kwijt, waardoor ze snel oververhit raken en overlijden. Wil jij hondeneigenaren waarschuwen voor de gevaren van een te hete auto? Plak dan de Sophia HitteStikker op de achterruit van je auto!

Lees meer