Evaluatie Wet dieren in volle gang

Vorige week hebben we onze juridische, wetstechnische en morele bijdrage geleverd aan de evaluatie van de Wet dieren en alle wetgeving die daaronder hangt. Dit gebeurt in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is uitbesteed aan adviesbureau Berenschot.

Het is een megaklus waarvoor een groot aantal stakeholders wordt uitgenodigd voor schriftelijke input en een mondeling interview. Denk aan stakeholders uit de agrarische sector, wetenschappers, handhavers en ook dierbelangenorganisaties, waaronder de Sophia-Vereeniging als onderdeel van de Dierencoalitie.

In de Wet dieren is de intrinsieke waarde van het dier erkend. Beschermt deze wet het dier voldoende? Worden mens- en dierbelangen voldoende inzichtelijk tegen elkaar afgewogen? Kan de rechter met die wet uit de voeten? Gelukkig had ik nog ergens een masterscriptie over bestuursrechtelijke handhaving dierenwelzijn liggen. We zijn tot ’t uiterste gegaan, Snor en ik.

Wet dieren
Anne Mulder

Anne Mulder

Beleidsmedewerker