Positieflijst
10 februari 2017
> Blog

Positieflijst ingekort: een stap dichter bij beter huisdierenwelzijn

Particulieren mogen vanaf 1 juli veel minder soorten zoogdieren als huisdier houden. Van de Positieflijst worden 153 dieren geschrapt die straks niet meer als huisdier gehouden mogen worden. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) vorige week aan de Tweede Kamer laten weten. De Sophia-Vereeniging is blij met dit nieuws. Het is een grote stap richting een beter huisdierenwelzijn.

Wasbeerhond

Regelmatig treft de politie schrijnende situaties aan zoals een wasbeerhond opgesloten in een bench in een vervuilde kamer met een kapotgebeten interieur. Ooit aangeschaft als leuk en apart huisdier, maar de werkelijkheid bleek tegen te vallen. De eigenaar kocht geen huisdier, maar een roofdier dat thuishoort in de natuur van Oost-Azië en zeker niet in een Nederlandse woonkamer.

Wetgeving

Tot nu toe kon de politie weinig uitrichten. Er bestond geen wetgeving die het houden van allerlei exotische en moeilijk te houden zoogdieren door particulieren verbood. Zelfs niet als het overduidelijk was dat het houden van een bepaalde soort met welzijnsproblemen gepaard ging. Pas als het dier een huis volledig gesloopt had of als het ernstig verwaarloosd was, werd ingegrepen. Vaak was het dan al te laat.

Positieflijst

De wasbeerhond is slechts één van de vele diersoorten die in Nederland worden gehouden als huisdier. Met de Positieflijst voor zoogdieren heeft de overheid nu een instrument ontwikkeld om in te kunnen grijpen bij het houden van dieren die helemaal niet geschikt zijn als huisdier. Begin juli wordt de ingekorte Positieflijst van kracht met 123 soorten die vanaf dat moment gehouden mogen worden. Zoogdieren die daar niet op staan, zoals de wasbeerhond, worden daarmee ‘verboden’.

Stap vooruit

Voor het dierenwelzijn is de Positieflijst een grote stap vooruit. Lof voor staatssecretaris Martijn Van Dam die – in zijn laatste weken als missionair staatssecretaris – heeft uitgevoerd wat zijn voorgangers hebben nagelaten: het opstellen van een lijst van dieren die niet geschikt zijn als huisdier.

Geen eindpunt

Aan de Positieflijst zal gewerkt blijven worden. Als op grond van wetenschappelijke informatie blijkt dat een nu nog ‘toegestane’ diersoort toch niet gehouden kan worden zonder welzijnsproblemen, kan deze alsnog van de lijst verdwijnen. Daarnaast komen er lijsten voor vogels, reptielen en amfibieën. Het is aan de opvolger van de huidige staatssecretaris om die weg verder te bewandelen. De Sophia-Vereeniging blijft actief betrokken bij dit proces.

De volledige lijst met dieren die gehouden mogen worden vindt u op Rijksoverheid.nl.

Frank Wassenberg

Frank Wassenberg

Beleidsmedewerker