Positieflijst

Veel dieren die in Nederland als huisdier gehouden mogen worden, zijn niet geschikt om als huisdier te houden. Denk aan dieren waarbij het onmogelijk is om tegemoet te komen aan hun natuurlijke behoeften. Dieren waarbij het welzijn in gevangenschap niet of moeilijk te waarborgen is. Maar ook omdat ze beschermd zijn, ziektes kunnen overdragen of omdat ze gevaarlijk zijn.

Met een positieflijst kan ernstig dierenleed aangepakt worden en vooral ook voorkomen worden in de toekomst. De Sophia-Vereeniging zet zich dan ook samen met andere dierenwelzijnsorganisaties in voor de huisdierenlijst.