Wat is het probleem?

Regelmatig treft de politie schrijnende situaties aan zoals een wasbeerhond opgesloten in een bench in een vervuilde kamer met een kapotgebeten interieur. Ooit aangeschaft als leuk en apart huisdier, maar de werkelijkheid bleek tegen te vallen. De eigenaar kocht geen huisdier, maar een roofdier dat thuishoort in de natuur van Oost-Azië en zeker niet in een Nederlandse woonkamer.

Wetgeving

Tot nu toe kan de politie weinig uitrichten. Er bestaat geen wetgeving die het houden van allerlei exotische en moeilijk te houden zoogdieren door particulieren verbiedt. Zelfs niet als het overduidelijk is dat het houden van een bepaalde soort met welzijnsproblemen gepaard gaat. Pas als het dier een huis volledig gesloopt heeft of als het ernstig verwaarloosd is, wordt er ingegrepen. Vaak is het dan al te laat.

slang niet geschikt als huisdier

Wat is de oplossing?

De wasbeerhond is slechts één van de vele diersoorten die in Nederland worden gehouden als huisdier. In de Wet Dieren (artikel 2.2 Houden van dieren) is vastgelegd dat er een huisdierenlijst (Positieflijst) zal worden opgesteld. De dieren die daarop staan, mogen worden gehouden. Alle overige dieren niet of alleen met een speciale vergunning. Met de Positieflijst heeft de overheid een instrument om in te kunnen grijpen bij het houden van dieren die helemaal niet geschikt zijn als huisdier.

Degoe

De stand van zaken

In 2017 werd de Positieflijst officieel aangekondigd doordat het werd opgenomen in het regeerakkoord van Kabinet Rutte III (2017-2021). Zo’n 260 diersoorten werden beoordeeld (de inventarisatielijst). Van 153 soorten werd bepaald dat zij niet langer als huisdier gehouden mogen worden. Helaas werd de Positieflijst vervolgens succesvol aangevochten bij de rechter. Daarom is de lijst nu nog niet geldig. Het ministerie van LNV werkt op dit moment aan aanpassingen van de beoordelingssystematiek. Met de nieuwe systematiek moet de wetgeving wel stand houden, mocht de lijst weer aangevochten worden.

Tussentijdse regelgeving

Tot het moment dat de Positieflijst daadwerkelijk van kracht wordt, mogen alle diersoorten op de inventarisatielijst nog gewoon gehouden worden. Voor nieuw te houden zoogdiersoorten (die niet op de inventarisatielijst staan) is in 2018 is een regeling opgesteld. Deze dieren mogen gehouden worden mits ze binnen 14 dagen gemeld worden bij RVO. Vervolgens zullen deze nieuw gehouden diersoorten meegenomen worden in de beoordeling voor de nieuwe Positieflijst.

Heden

Begin januari 2020 heeft voormalig minister Schouten de Tweede Kamer laten weten dat een onafhankelijke commissie de zoogdiersoorten van de inventarisatielijst gaat beoordelen. Vervolgens zal, naar aanleiding van de beoordeling, in een aanwijzingsbesluit vastgelegd worden welke diersoorten mogen worden gehouden. Dit werd in eerste instantie in de tweede helft van 2021 verwacht. De opvolger van minister Schouten: minister Staghouwer gaf in april 2022 aan dat de lijst voor de zomer van 2022 naar de kamer gestuurd zal worden. In mei 2022 sprak deze zelfde minister zijn steun uit over plannen voor een EU-brede Positieflijst.

Momenteel strijden we met verschillende andere dierenbeschermingsorganisaties voor invoering van de Positieflijst voor zoogdieren en uitbreiding van de Positieflijst naar reptielen, amfibieën en vogels.

De overheid heeft veelgestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Je vindt ze hier. Met vragen over de Positieflijst kun je terecht bij de Rijksoverheid of direct telefonisch via 1400.

Andere diersoorten

Er wordt op dit moment gewerkt aan de Positieflijst zoogdieren. Daarna komen er lijsten voor vogels, reptielen en amfibieën. De Sophia-Vereeniging blijft actief betrokken bij dit proces.

Wat kun jij doen?

  • Koop zelf nooit een dier dat niet geschikt is om als huisdier gehouden te worden.
  • Deel onze berichten over de Positieflijst. Hoe meer mensen ervan weten, hoe sterker de boodschap.
amazone vogel alleen in kooi