Dierenleed voorkomen

De Sophia-Vereeniging bestrijdt paardenleed door voorlichting te geven over de aanschaf, de verzorging, de huisvesting en het gedrag van paarden. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het belang van gezelschap voor deze dieren. Via politieke lobby en publiekscampagnes zetten wij ons in voor beschermende wetgeving rondom het houden van paarden.

Weten wat wij doen om huisdieren een beter leven te geven?