Groepshuisvesting

Paarden zijn van nature kuddedieren. Daarom functioneren ze het beste in een ruime, stimulerende omgeving met veel mogelijkheden tot sociale contacten. De ideale omgeving voor paarden is een grote paddock of weide, waarin ze kunnen eten, bewegen en met andere paarden kunnen communiceren. Ieder paard voelt zich prettiger als er soortgenoten in de buurt zijn waarmee het fysiek contact kan hebben. Een paard dat vanuit de weide fysiek contact kan maken met een paard op een andere weide, ervaart minder eenzaamheid. Paarden die elkaar niet kunnen aanraken maar enkel zicht op elkaar hebben, zijn een stuk slechter af. Paarden die helemaal geen zicht hebben op soortgenoten ervaren een ernstige welzijnsaantasting.

Groepshuisvesting is dan ook een goede leefvorm voor het zeer sociale paard. Paarden van ongeveer gelijkwaardige rang en stand worden daarbij met elkaar gehuisvest in een grote paardenstal zonder tussenwanden. Daarin kunnen ze hun natuurlijke gedrag goed uitoefenen en wordt afwijkend of nerveus gedrag verminderd. Groepshuisvesting is diervriendelijk, mits de ruimte groot genoeg is en er voldoende voedsel voor ieder paard ter beschikking is.

De duobox

Een andere vorm van sociale huisvesting van het paard is de duobox: een paardenstal voor twee paarden. Van nature hebben merries in een harem de neiging duo’s te vormen. Ook jonge hengsten die nog geen harem hebben gevormd, gaan onderling banden aan. In een duobox is lichamelijk en visueel contact mogelijk. Gebleken is dat paarden die in een duobox gehuisvest worden, minder afwijkend gedrag vertonen dan dieren die alleen staan.

De situatie van individueel gehuisveste paarden kan verbeterd worden door hen via een opening in de box de mogelijkheid te geven tot visueel en fysiek contact met de buurpaarden. Zijn er geen andere paarden in de omgeving, dan kunnen paarden ook gemakkelijk een band aangaan met bijvoorbeeld een ezel of een geit. Paarden hechten zich alleen aan mensen bij gebrek aan beter; het is geen volwaardige vervanging.

huisvesting paarden

Weten wat wij doen om huisdieren een beter leven te geven?