Positieflijst
7 juni 2022
> Nieuws

Europa positief over EU-brede Positieflijst

BRUSSEL – Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van de Europese Unie op 24 mei, werd er gesproken over een EU-brede Positieflijst. Cyprus, Litouwen, Luxemburg en Malta dienden daartoe een visiedocument (position paper) in. De landen roepen de Europese Commissie op om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een nieuw EU-wetgevingskader voor een EU-lijst van toegestane gezelschapsdieren. Maar liefst 18 lidstaten, waaronder Nederland, stemden in.

Zoogdierenlijst in Nederland

Momenteel is Minister Staghouwer (LNV) druk met de invoering van de Positieflijst Zoogdieren in Nederland. Na invoering mogen alleen de (zoog)diersoorten die op deze huisdierenlijst staan nog gehouden worden. Tijdens het commissiedebat van 20 april liet de minister weten voor de zomer van 2022 een brief met de positieflijst naar de Kamer te zullen sturen. Na de zomer zal daar inhoudelijk over gediscussieerd worden. Op de vraag over wanneer er een  tweede lijst, voor amfibieën, reptielen en vogels komt, antwoorde hij: ‘Ik vind het al spannend genoeg om met een positieflijst te komen, met alle hectiek die dat met zich mee gaat brengen in de samenleving. Laten we het maar stap voor stap doen. Ik denk dat ik een flinke stap ga zetten met deze zoogdierenpositieflijst. Laten we daarna maar conclusies trekken.’

Minister enthousiast

In zijn brief van 13 mei 2022, sprak de minister al enthousiast over de EU-brede Positieflijst:

‘Het beoogde doel is om dierenwelzijn te verbeteren, biodiversiteit te beschermen, de volksgezondheid te beschermen en administratieve lasten tussen lidstaten te verminderen. Zoals uw Kamer weet ben ik ook bezig met het opstellen van de Nederlandse positieflijst. Door ook op het niveau van de EU stappen te zetten wordt voorkomen dat in een deel van de lidstaten het houden van dieren die hiervoor niet geschikt zijn doorgaat.‘

De minister gaf verder aan dat het van belang is dat de EU-brede Positieflijst een minimale regeling betreft: individuele lidstaten zouden strenger mogen zijn wanneer zij dat nodig achten. Hij wil daarmee voorkomen dat een eventuele EU-brede lijst ervoor zorgt dat er in Nederland meer dieren gehouden mogen worden dan vanuit dierenwelzijn en de gezondheid en veiligheid van de mens wenselijk geacht wordt. In de Landbouw- en Visserijraad heeft de minister dit nadrukkelijk bepleit.

De Europese Commissie zal nu, op basis van deze heldere signalen vanuit de Raad, de mogelijkheden voor de EU Positieflijst inhoudelijk gaan onderzoeken.