Veel aandacht en steun voor actie verlaging dierenartskosten

Het verzoek van de Sophia-Vereeniging aan staatssecretaris Wiebes om het btw-tarief van dierenartsen te verlagen, kon de afgelopen maanden rekenen op veel steun. Bijna 21.000 mensen ondertekenden de petitie en de media-aandacht was enorm. Het streven is om in september 25.000 handtekeningen aan te bieden aan de staatssecretaris. De Sophia-Vereeniging roept iedereen op de petitie te ondertekenen en te helpen om handtekeningen te verzamelen.

Hoog btw-tarief

In Nederland vallen diergeneeskundige handelingen onder het hoge btw-tarief van 21%. De reden daarvoor is dat huisdieren als een luxeproduct worden beschouwd. De Sophia-Vereeniging vindt deze redenering niet kloppen. Dat huisdieren geen eerste levensbehoefte zijn, valt te verdedigen. Maar medische zorg aan dieren is noodzaak, geen luxe. Om die reden zou op diergeneeskundige handelingen geen belasting geheven moeten worden.

Niet naar de dierenarts

De Sophia-Vereeniging verzoekt staatssecretaris Wiebes van Financiën om het btw-tarief van dierenartsen te reduceren. Als de prijzen van de dierenarts omlaag gaan, zullen mensen eerder een dierenarts bezoeken en kan ernstig dierenleed worden voorkomen. Voor sommige mensen zijn de hoge kosten reden om niet naar een dierenarts te gaan of ermee te wachten tot het te laat is. Ze proberen eerst een gratis oplossing te vinden, bijvoorbeeld door medische vragen te stellen bij de Sophia DierenSpreekuren, die daarvoor nadrukkelijk niet bedoeld zijn. In bijna 60% van de gevallen is er geen dierenarts bezocht, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de dieren.

Media-aandacht

De campagne voor lagere dierenartskosten heeft tot nu toe al bijna 21.000 handtekeningen opgeleverd. Ook de media besteedden de afgelopen tijd volop aandacht aan het onderwerp, met radio-interviews op Amsterdam FM, Radio 538, 3FM en Radio 1 – NOS Journaal. Er werd uitgebreid over de actie geschreven in Metro, De Telegraaf, Hart voor Dieren, een aantal regionale kranten en diverse websites en zelfs het NOS Journaal op televisie noemde de campagne. RTL Nieuws verspreidde een enquête onder dierenartsen, die massaal lieten weten achter het initiatief van de Sophia-Vereeniging te staan.

Help mee!

De vereniging hoopt de komende maanden nog minstens 5.000 handtekeningen te vergaren. Zij roept alle dierenvrienden op om mee te helpen, zodat aangetoond kan worden dat er groot maatschappelijk draagvlak is voor meer toegankelijke medische zorg voor huisdieren. Mocht u nog mensen kennen die de actie willen steunen, dan kunt u deze pagina doorsturen of hen doorverwijzen naar www.sophia-vereeniging.nl. Via info@sophia-vereeniging.nl of 020 – 623 61 67 kunt u petitielijsten aanvragen waarmee u op papier handtekeningen kunt verzamelen, bijvoorbeeld bij vrienden, familie of uw dierenarts. Eind september zullen de handtekeningen worden aangeboden aan de staatssecretaris.

Namens alle huisdieren van Nederland alvast heel hartelijk bedankt!

Steffie van Horck

Steffie van Horck

Directeur