37.000 handtekeningen voor btw-verlaging dierenarts

De petitie van de Sophia-Vereeniging voor een verlaging van het btw-tarief op diergeneeskundige handelingen is de afgelopen maanden maar liefst 37.000 keer ondertekend. Toch weigert staatssecretaris Wiebes de handtekeningen persoonlijk in ontvangst te nemen en zich in te zetten voor huisdieren in Nederland. Daarom richt de Sophia-Vereeniging zich nu tot de vaste Kamercommissie voor Financiën.

Succes

De Sophia-Vereeniging is blij verrast dat er veel meer steunbetuigingen vanuit de samenleving kwamen dan verwacht. Gehoopt werd op 25.000 handtekeningen. Dat er 12.000 meer zijn ontvangen, bevestigt de noodzaak van de actie. Graag wil de vereniging iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit succes: alle mensen die getekend hebben, maar met name ook de dierenvrienden die op papier duizenden handtekeningen verzamelden, de overkoepelende dierenartsenorganisaties die hun achterban hebben gemobiliseerd en alle dierenartspraktijken en opvangcentra waar de petitie ter ondertekening op de balie lag.

Groot maatschappelijk draagvlak

Met dit enorme aantal handtekeningen kan de Sophia-Vereeniging aantonen dat er groot maatschappelijk draagvlak is voor meer toegankelijke medische zorg voor huisdieren. Dat zal bijdragen aan een beter huisdierenwelzijn in Nederland: als de prijzen van de dierenarts omlaag gaan, zullen mensen eerder een dierenarts bezoeken en kan ernstig dierenleed worden beperkt. Te vaak komt het nu nog voor dat mensen vanwege de kosten wachten tot het te laat is of zelf gaan ‘dokteren’, met desastreuze gevolgen. Dat kan aangepakt worden door af te stappen van de stelling dat medische zorg voor dieren een luxe is waarover 21% btw betaald moet worden.

Europese richtlijnen

Diergeneeskundige zorg is een noodzakelijke dienst waarop geen belasting geheven moet worden. Met die boodschap verzocht de vereniging staatssecretaris Wiebes om de btw-petitie persoonlijk in ontvangst te nemen. Daarop liet een medewerker van het ministerie van Financiën weten: “In de Europese richtlijnen staat welke goederen en diensten onder het verlaagde tarief kunnen vallen en helaas vallen de diensten van dierenartsen daar niet onder. Nederland moet zich houden aan de afspraken die op Europees niveau zijn gemaakt. De staatssecretaris is op basis van de Europese richtlijnen dus niet in staat om het btw-tarief omlaag te brengen. Hij zal de petitie dan ook niet in ontvangst kunnen nemen“.

Passief en negatief standpunt

De Sophia-Vereeniging betreurt het ten zeerste dat de staatssecretaris zich passief opstelt en zich niet bereid toont om zich in te zetten voor een beter huisdierenwelzijn. Dat kan bijvoorbeeld door de Europese richtlijnen ter discussie te stellen of te zoeken naar mogelijkheden binnen de huidige richtlijnen om het btw-tarief alsnog te verlagen of af te schaffen. De vereniging zal daarom contact opnemen met de vaste Kamercommissie voor Financiën met het verzoek de handtekeningen in ontvangst te nemen en de staatssecretaris ertoe te bewegen zijn invloed te laten gelden.

Steffie van Horck

Steffie van Horck

Directeur