Zelf doden van konijnen in Rambam

De Sophia-Vereeniging zet zich in voor een verbod op het zelf doden van huisdieren. Daarom werkte zij mee aan het televisieprogramma Rambam, dat in de uitzending van woensdag 3 februari jongstleden onderzocht wat er gebeurt met ‘overtollige’ konijnen in dierenwinkels. Getoond wordt hoe deze huisdieren gedood worden om ruimte te maken voor soortgenoten die beter in de markt liggen. Naar aanleiding van de uitzending stuurde de Sophia-Vereeniging een brief naar staatssecretaris Van Dam met het verzoek maatregelen te treffen.

Huisdieren zelf doden

Na jarenlange politieke lobby door de Sophia-Vereeniging werd in juli 2014 eindelijk een verbod van kracht op het zelf doden van honden en katten door particulieren. Voor alle andere huisdierensoorten zijn echter nog steeds geen beschermende maatregelen getroffen. Dat betekent dat eigenaren van bijvoorbeeld konijnen, knaagdieren en vogels hun dieren van het leven mogen beroven – mits het pijnloos gebeurt. Zo lang dit is toegestaan, staat de politie machteloos. Iemand die zijn dier doodt kan nu alleen worden opgepakt als er bewijs is van mishandeling.

Culling

Op internetfora valt te lezen hoe fokkers hun overtollige dieren zelf afmaken: de nek breken, chloroform, een klap met een stoeptegel, slangenvoer. Dit zogenaamde ‘culling’ wordt toegepast op diertjes die kerngezond zijn, maar die geen populair uiterlijk hebben of te groot zijn geworden om nog als ‘schattig’ over de toonbank te kunnen gaan. Hun voer en hokruimte worden liever besteed aan soortgenootjes die meer geld opbrengen. Alleen met een algemeen verbod op het zelf doden van huisdieren kunnen deze wanpraktijken worden bestreden.

10.000 steunbetuigers

Talloze huisdieren sterven een afschuwelijke dood zonder dat daar een straf op staat. In 2015 stelde de Sophia-Vereeniging daarom een brandbrief op aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken waarin ze haar dringend verzocht het zelf doden van álle huisdieren te verbieden. Deze brief werd door circa 10.000 steunbetuigers ondertekend: een helder signaal dat er groot maatschappelijk draagvlak is voor een algemeen verbod. De Sophia-Vereeniging vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de staatssecretaris haar verantwoordelijkheid niet heeft genomen.

Rambam

Om het onderwerp nogmaals aan te kaarten, werkte de Sophia-Vereeniging de afgelopen maanden mee aan het televisieprogramma Rambam van de VARA. In de uitzending van 3 februari vroegen de presentatoren aan dierenwinkelmedewerkers wat er gebeurde met de konijnen die niet verkocht werden. Helaas bleek er niks waar te zijn van uitspraken als “naar de kinderboerderij” en “naar een konijnenopvang”. De ongewenste dieren gingen terug naar de fokker, die ze vervolgens als roofdierenvoer aanbood aan een dierentuin. In een verklaring liet Burgers’ Zoo weten ook afgekeurde showkonijnen aan de panters te voeren.

Brief aan de staatssecretaris

De uitzending van Rambam is terug te zien via www.npo.nl. Naar aanleiding hiervan heeft de Sophia-Vereeniging een brief gestuurd naar de nieuwe staatssecretaris Van Dam en aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. Daarin verzocht de vereniging de staatssecretaris om een gesprek om, mede namens de 10.000 steunbetuigers, haar visie op het voorkomen van dierenleed toe te lichten. Zij dringt erop aan alsnog maatregelen te treffen en huisdieren de bescherming te bieden die ze verdienen.

Yvonne Wulffers-Stroomer

Yvonne Wulffers – Stroomer

Campaigner