Wat is het probleem?

Dieren worden gezien als producten: voldoet ‘het’ niet aan de wens? Dan wordt ‘het’ vernietigd. Het konijn dat niet de juiste vachtkleur had voor de tentoonstelling, de cavia die niet snel genoeg verkocht werd, de hamster met de ‘verkeerde’ vachttekening… Ze zijn kerngezond, maar ze worden op gruwelijke wijze gedood: met stoeptegels, een bak water of zelfs de blote hand. Barbaarse praktijken. En dat puur en alleen voor geld en gemak.

Wat is de oplossing?

Gezonde dieren doden, is onethisch. Het zelf doden van alle huisdieren moet verboden worden.

Op dit moment kan iemand die vissen, knaagdieren, konijnen of vogels om het leven brengt, alleen aangepakt worden als bewezen wordt dat er sprake was van mishandeling (pijn). Dat is zelden aantoonbaar en forensisch onderzoek is kostbaar. Vaak wordt er door de politie niets mee gedaan. Bij een algemeen verbod op het zelf doden van dieren hoeft de politie het leed niet meer aan te tonen: het doden zelf is dan al strafbaar.

Hoe krijgen we dat voor elkaar?

In 2009 begon onze strijd. Die was zo succesvol dat in 2014 het verbod op het zelf doden van honden en katten in werking trad.

Sindsdien pleiten wij ervoor dat het verbod ook voor andere diersoorten gaat gelden. Daarvoor ontvingen we al ruim 25.000 handtekeningen. De afgelopen tijd werd de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing geëvalueerd. Wij zaten er bovenop: dit was dé kans om het verbod op het doden van honden en katten uit te breiden naar een verbod voor alle huisdieren. De Partij voor de Dieren diende hiertoe een amendement in en wij motiveerden de Kamerleden om dit voorstel te steunen. Deze aanpak was succesvol: het amendement werd door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen.

Totdat de wetswijziging daadwerkelijk van kracht is, houden wij het onderwerp onder de aandacht. Help de dieren en laat de minister weten dat deze dierenbeschermende maatregel nodig is door onze petitie te tekenen!

Doden van dieren