Doden van dieren

Doden van huisdieren

In 2009 berichtte de Sophia-Vereeniging dat er in Nederland geen wet is die het doden van huisdieren door particulieren (en dus ook fokkers) verbiedt. Het lukte ons uiteindelijk om daar verandering in te brengen: sinds 1 juli 2014 is het zelf doden van honden, katten en ganzen verboden. We zijn blij met deze maatregel, maar konijnen, knaagdieren, vogels en vissen mogen nog steeds worden afgemaakt, bijvoorbeeld omdat een fokker hun uiterlijk niet perfect vindt. Daarom zetten wij ons in voor een verbod dat geldt voor álle huisdieren.

Het onderwerp staat continu op onze agenda omdat een lange adem nodig is voor het van de grond krijgen van regelgeving. Inmiddels hebben al zo’n 17.000 steunbetuigers onze petitie ondertekend, waarin we de minister vragen om het verbod op het zelf doden van dieren uit te breiden.

Het doden van dieren is meestal onzichtbaar omdat het achter gesloten deuren gebeurt. Dat er dierenbeschermende maatregelen nodig zijn, maakt de reportage van EenVandaag pijnlijk duidelijk. Daarin wordt het dierenleed blootgelegd dat schuilgaat achter de konijnenfokkerij.

Wat kun jij doen?

 • Laat je stem horen en teken de petitie: nu de Wet dieren wordt geëvalueerd, willen we aantonen dat er groot maatschappelijk draagvlak is voor wettelijke maatregelen die de dieren beschermen. Vergeet onze petitie niet te delen in je netwerk!
 • Heb jij informatie die ons kan helpen om de ernst van het probleem zichtbaar te maken? Maak dan melding van gedode huisdieren via ons meldpunt. Wij verzamelen de meldingen in een zwartboek.

Wat is het probleem?

 • Huisdieren worden door fokkers en particulieren op gruwelijke wijze gedood.
 • Ernstig dierenleed is het gevolg.
 • Het doden van huisdieren (uitgezonderd katten en honden) door particulieren is niet strafbaar.
 • Hobbyfokkers doden gezonde dieren omdat ze niet voldoen aan uiterlijke wensen.
 • Dieren die geen populaire vachtkleur hebben worden gedood om plaats te maken voor dieren die meer geld opbrengen.
 • Een andere vachttekening die voor het ras niet gewenst is, is reden om gezonde dieren te doden.
 • Op fora worden manieren besproken. Van nek breken, tegen de grond smijten en verdrinken tot zelf een spuit zetten.

Waarom moet het doden van alle huisdieren verboden worden?

 • Iemand die vissen, knaagdieren, konijnen of vogels om het leven brengt, kan alleen aangepakt worden als bewezen kan worden dat er sprake is geweest van mishandeling. Dat is zelden aantoonbaar.
 • Gezonde dieren doden, is onethisch.
 • Het dierenleed dat gepaard gaat met onprofessioneel euthanaseren is onaanvaardbaar en in veel gevallen strafbaar maar nu nauwelijks aan te pakken.

Hoe krijgen we dat voor elkaar?

 • Op dit moment wordt de Wet dieren geëvalueerd. Wij zitten er bovenop: dé kans voor minister Schouten om het verbod op het doden van honden en katten uit te breiden naar een verbod voor alle huisdieren.
 • We voeren gesprekken met stakeholders zoals de LID, de KNMvD en het LED.
 • We voeren publiekscampagnes en houden het onderwerp onder de aandacht. Help de dieren en laat de minister weten dat deze dierenbeschermende maatregel nodig is door onze petitie te tekenen!
 • Door maatschappelijke druk: we verzamelden al zo’n 17.000 steunbetuigers die vinden dat het verbod uitgebreid moet worden.

doden van huisdieren

Campagneachtergrond

Culling

In Nederland wordt veel gefokt met huisdieren. Een aantal van die fokkers is het puur om het geld te doen. Zij worden ook wel ‘broodfokkers’ genoemd. Deze fokkers willen het liefst dieren die veel geld opbrengen, bijvoorbeeld omdat ze een bepaalde vachtkleur hebben. Er zullen echter ook dieren geboren worden met een andere kleur dan waar de fokker op hoopte. Die dieren zijn kerngezond en kunnen verkocht worden, maar voor een lagere prijs. Ze worden dan vaak gedood, omdat hun hokruimte en voeding liever besteed worden aan dieren die in de verkoop meer opleveren. Omdat dierenartsen hier vaak niet aan willen meewerken en bovendien geld vragen voor hun handelingen, doden de fokkers deze dieren zelf. Dit wordt ook wel ‘culling’ genoemd.

Strafbaar

In 2009 berichtte de Sophia-Vereeniging dat er in Nederland geen wet is die het doden van huisdieren door particulieren (en dus ook fokkers) verbiedt. Dat veroorzaakte veel ophef: landelijke en regionale kranten, radio- en televisiezenders besteedden aandacht aan de zaak. Ook in Den Haag werd het bericht opgepikt. Een maand nadat de Sophia-Vereeniging een brief stuurde aan de verantwoordelijke ministers, stelde de Tweede Kamerfractie van GroenLinks Kamervragen aan minister Verburg. Zij hield de boot echter af en was niet van plan de dieren te helpen. Het duurde lang, maar na een intensief lobbytraject lukte het in 2012 om staatssecretaris Bleker ervan te overtuigen het gat in de Nederlandse wet te repareren. Hij stelde voor om het zelf doden van honden, katten en ganzen strafbaar te stellen, zodat alleen de dierenarts deze dieren mag euthanaseren als ze ziek zijn.

Brandbrief

De Sophia-Vereeniging is blij dat het verbod op het doden van honden en katten door particulieren in 2014 werd bekrachtigd. Zij zet zich ervoor in dat in de Wet dieren gelijke regels voor alle huisdieren worden opgenomen, zodat ook het zelf doden van vissen, vogels, konijnen en knaagdieren strafbaar wordt gesteld. Tot die tijd kan iemand die deze dieren om het leven brengt alleen aangepakt worden als bewezen kan worden dat er sprake is geweest van mishandeling, en dat is zelden aantoonbaar. In 2014 werd een publiekscampagne gestart, die wederom op veel media-aandacht kon rekenen. In maart 2015 stuurde de vereniging een brandbrief aan de verantwoordelijk staatssecretaris Dijksma, die werd ondertekend door circa 10.000 steunbetuigers.

Gesprek met ministerie

Ondertussen werkte de Sophia-Vereeniging mee aan het televisieprogramma Rambam, waarin getoond werd hoe konijnen die te groot waren geworden om als ‘schattig’ verkocht te worden door fokkers worden gedood, bijvoorbeeld door ze aan dierentuinen aan te bieden als roofdierenvoer. Per brief wees de Sophia-Vereeniging de nieuwe staatssecretaris Van Dam op de uitzending in februari 2016, waarbij zij hem tevens verzocht te reageren op de brandbrief die in 2015 aan zijn voorganger werd aangeboden. Daarop werd de vereniging in april 2016 uitgenodigd op het ministerie. De directeur Dierlijke agroketens en diergezondheid sloot een uitbreiding van het verbod op het zelf doden van honden en katten niet uit en hij adviseerde om media en politiek actief te blijven attenderen op het onderwerp. Met de campagne ‘Stop de huisdierenhandel‘ brengt de Sophia-Vereeniging de malafide praktijken van fokkers wederom onder de aandacht.

hond en kat

Wat doen wij nog meer?

Wij voorkomen huisdierenleed door voorlichting te geven over de aanschaf, het natuurlijke gedrag en de verzorging van huisdieren. Met politieke lobby zetten we ons in voor beschermende wetgeving en een strenge controle hierop. Lees meer.

gedrag van het konijn

Een specifieke vraag?

De deskundigen van de Sophia DierenSpreekuren geven gratis advies over het gedrag, de aanschaf en de verzorging van honden, katten, konijnen en knaagdieren. Lees meer.

 • Petitie doden van huisdieren


  Dankzij de inspanningen van de Sophia-Vereeniging is het sinds 1 juli 2014 verboden om honden en katten zelf te doden. Wij vinden dat deze maatregel moet gaan gelden voor álle huisdieren. Help mee om een algemeen verbod op het doden van dieren te realiseren.
 • Op de hoogte blijven?


  Schrijf je in voor het SophiaNieuws en ontvang iedere maand het laatste huisdierennieuws!
 • Word lid!


  Wil jij ons helpen om huisdierenleed te bestrijden? Word dan nú lid van de Sophia-Vereeniging!