Teken voor een verbod op het zelf doden van huisdieren!

AMSTERDAM – De Tweede Kamer bespreekt deze maand de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing. Daarbij staan niet alleen hogere straffen en een houdverbod op de agenda, maar ook het verbod op het zelf doden van huisdieren. Al jaren pleiten wij voor een uitbreiding van dit verbod, want talloze kerngezonde dieren worden ongestraft op afschuwelijke wijze afgemaakt door fokkers, enkel omdat ze niet goed verkopen. Om de noodzaak van dit verbod te benadrukken, roepen wij op om onze petitie te ondertekenen. Al 25.000 dierenvrienden hebben hun steun betuigd!

Niet schattig genoeg

Huisdieren worden door fokkers vaak gedood als ze niet genoeg geld opleveren. Het gaat dan bijvoorbeeld om konijnen of knaagdieren die niet de goede vachtkleur hebben of te groot zijn geworden voor de verkoop. Om dierenartskosten te besparen, brengen fokkers de dieren zelf om het leven. Daarbij is soms sprake van gruwelijke dierenmishandeling: op internetfora wordt gesproken over stoeptegels, zelfgemaakte cocktails van medicijnen of een klap op de tafelrand. Zo wordt ruimte gemaakt voor nieuwe diertjes met een hoger schattigheidsgehalte.

Dierenbeul gaat vrijuit

Om deze praktijken aan te kunnen pakken, strijden wij al 14 jaar voor een verbod op het zelf doden van huisdieren. In 2014 boekten we een mooi resultaat: sindsdien mogen honden en katten alleen nog geëuthanaseerd worden door een dierenarts als dat medisch noodzakelijk is. Met onze petitie dringen we erop aan dat dit ook voor andere huisdieren gaat gelden. Nu is het zelf doden van deze dieren alleen strafbaar als kan worden aangetoond dat ze hebben geleden. Daar is ingewikkeld en tijdrovend onderzoek voor nodig. In de praktijk betekent dit bijna altijd dat de dierenbeul vrijuit gaat.

Teken voor een verbod op ernstige dierenmishandeling

Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren diende eind maart een amendement in om het verbod op het zelf doden van dieren te laten gelden voor álle dieren die op de Positieflijst zoogdieren staan. Ook pleit hij ervoor dat de verbodslijst gemakkelijk kan worden uitgebreid. Op 11 mei werd het voorstel van Wassenberg besproken tijdens het debat over de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing. Op 16 mei vinden de stemmingen plaats. Wij roepen iedereen op om steun te betuigen en onze petitie te ondertekenen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat dit ernstige dierenleed kan worden aangepakt!