Houdverbod van 10 jaar voor dierenmishandeling

DEN HAAG – Mensen die dieren verwaarlozen of mishandelen, kunnen in de toekomst een houdverbod van 10 jaar krijgen. Dit en meer wordt geregeld in het wetsvoorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat nu naar de Raad van State is gestuurd.

Houdverbod en gebiedsverbod

Nu kan een houdverbod door de rechter alleen als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf worden opgelegd. Het wetsvoorstel introduceert het houdverbod als een zelfstandige maatregel. Het houdverbod kan hierdoor in meer gevallen worden opgelegd.

Ook kan het houdverbod direct gaan gelden, waarmee wordt voorkomen dat iemand die door de rechtbank is veroordeeld, in afwachting van het hoger beroep, nog jarenlang onder erbarmelijke omstandigheden dieren kan houden. Daarnaast kan het houdverbod een gebiedsverbod inhouden, om te voorkomen dat iemand in de buurt komt van plaatsen waar dieren worden gehouden.

Meer dierenbescherming

Er wordt nog meer geregeld in het wetsvoorstel om dierenleed te voorkomen.

  • Bijtincidenten door honden worden harder aangepakt. Het aanhitsen van een dier wordt aangemerkt als misdrijf. Nu is dit nog strafbaar als overtreding. Het strafmaximum wordt verdubbeld van zes maanden naar één jaar.
  • Er kan sneller gehandhaafd worden op bedrijven: als het welzijn van het dier geschaad wordt en niet pas als de gezondheid van mens of dier in gevaar is kan een bedrijf worden stilgelegd.
  • Mensen met dieren die een verboden ingreep hebben gehad, zoals honden met een gecoupeerde staart zonder medische noodzaak, kunnen een bestuurlijke boete krijgen. De uitbreiding van het verbod met passendere straffen moet de naleving vergroten.
  • Het wordt mogelijk om een educatieve maatregel op te leggen. Als een houder uit onkunde niet goed voor het dier zorgt, kan de houder opgedragen worden zijn kennis en vaardigheden te verbeteren zodat het dier de zorg krijgt die hij nodig heeft.

Het wetsvoorstel is voor advies nu naar de Raad van State. Daarna moet de Tweede Kamer zich er nog over buigen. De Sophia-Vereeniging is verheugd dat er schot in de zaak zit en dringt erop aan om dit voor de verkiezingen te regelen.