Mogelijkheden importverbod verkend door VVD

Ontzettend trots en blij ben ik met de vragen die Tweede Kamerlid Arne Weverling dinsdag stelde aan minister Carola Schouten in het begrotingsdebat van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Arne Weverling vroeg hoe de minister staat tegenover “een mogelijk importverbod voor dieren die gefokt zijn op bepaalde dieronvriendelijke uiterlijke kenmerken, terwijl dit in Nederland verboden is“. Omwille van dierenwelzijn, maar ook voor eerlijke handel voor de Nederlandse fokker is dit van belang.

Deze dierenhandel zou in heel Europa verboden moeten zijn, want ook in Brussel en verschillende andere lidstaten speelt de vraag over een verbod op doorgefokte dieren op uiterlijke kenmerken, de zogenaamde designerdieren. Dierenwelzijn zou onderdeel moeten worden van eerlijke handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Woensdag was deel II van dit begrotingsdebat waarin de antwoorden van de minister werden besproken. Helaas was het antwoord van de minister teleurstellend: “Ik zet mij in om het fokken van honden en katten met schadelijke raskenmerken in Nederland te voorkomen. Fok van kortsnuitige honden die niet aan bepaalde criteria voldoen, is verboden (Kamerstuk 28 286, nr. 1039). Ook internationaal zet ik mij hier voor in. Een importverbod is gelet is op het uitgangspunt van het vrije verkeer (van goederen) binnen de EU echter niet mogelijk.”

Ik vermoed dat de minister mijn ‘wetsvoorstel’ niet goed heeft gelezen, dan wel haar ambtenaren hebben dit nog niet onder haar aandacht gebracht. Want ik heb uitgebreid toegelicht op grond van jurisprudentie (eerder uitspraken van de Europese rechter) dat dit verbod op grond van dierenwelzijn, wél mogelijk is, ondanks de Europese handelsbeperkingen.

Gelukkig hebben zowel VVD als PvdA het importverbod, ook wel handelsverbod genoemd, in hun concept-verkiezingsprogramma opgenomen. Dus we hopen dat dit thema in het nieuwe regeerakkoord gaat komen en in de nieuwe kabinetsperiode weer aandacht gaat krijgen om vervolgens als verbod in de Wet dieren te worden opgenomen.

Anne Mulder

Anne Mulder

Beleidsmedewerker