Doorbraak aanpak doden en mishandelen van huisdieren! 

AMSTERDAM – Vandaag werd er gestemd over de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing, die op 11 mei door de Tweede Kamer besproken werd. We kunnen fantastisch nieuws melden: er komt een levenslang houdverbod voor dierenbeulen en de maximum straf wordt verhoogd van drie naar vijf jaar. Tevens werd het amendement aangenomen voor uitbreiding van het verbod op het zelf doden van huisdieren. Een enorme doorbraak in onze jarenlange strijd tegen het straffeloos afmaken van kerngezonde dieren, enkel omdat ze niet het gewenste uiterlijk hebben.

Knuppelen, verdrinken, doodsmijten

Regelmatig horen we berichten over huisdieren die door hun eigenaar worden gedood omdat die geen geld meer (over) heeft voor de verzorging en de dierenarts. Ook fokkers besparen tijd en kosten door de diertjes die niet het gewenste uiterlijk hebben zelf om het leven te brengen. Daarvoor gebruiken ze de meest gruwelijke methodes: op internetfora en in televisieprogramma’s als Rambam en EenVandaag wordt onder meer gesproken over stoeptegels, knuppels, onthoofding, cocktails van medicijnen, verdrinking, doodsmijten of afvoeren naar de dierentuin als levend roofdierenvoer.

Handhavers staan machteloos

Deze dierenbeulen kunnen alleen worden gestraft als kan worden aangetoond dat er sprake was van mishandeling. Het onderzoek dat daarvoor nodig is, wordt zelden uitgevoerd. Dat betekent dat handhavers machteloos staan en de dierenbeul vrijuit gaat. Om deze wanpraktijken aan te kunnen pakken, strijden wij al sinds 2009 voor een verbod op het zelf doden van huisdieren. In 2014 werd het eerste resultaat geboekt: wie zelf zijn hond of kat doodt is nu strafbaar, ongeacht hoe of waarom het gebeurt. Alleen de dierenarts mag deze dieren euthanaseren bij medische noodzaak.

Aantallen 

Het is geweldig dat deze maatregel nu ook voor andere huisdieren gaat gelden. Want de dieren die het vaakst slachtoffer zijn van gewetenloze fokkers en particulieren, zijn nog steeds vogelvrij. Het gaat om enorme aantallen, zo blijkt uit het onderzoek Van koppelaar tot knuffelaar van de Universiteit Utrecht. Er zijn in Nederland alleen al 38.000 hobbymatige konijnenfokkers waarvan het merendeel de dieren zelf euthanaseert. Met name potentiële showkonijnen moeten het ontgelden: voor ieder konijn dat mooi genoeg bevonden wordt, sneuvelen er 20 tot 50. Het zou daarbij gaan om ruim 90.000 raskonijnen per jaar. Van andere huisdiersoorten zoals vogels en knaagdieren zijn geen cijfers bekend, maar vermoed wordt dat het aantal slachtoffers minstens gelijk of hoger is.

Amendement aangenomen

Op 11 mei werd het verbod op het zelf doden van huisdieren besproken tijdens de behandeling van de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing. Vooraf verzochten wij de Kamerleden om het amendement van Frank Wassenberg te steunen voor uitbreiding van het verbod met de dieren op de Positieflijst zoogdieren. Tot onze grote vreugde werd er nu eindelijk gehoor gegeven aan ons verzoek en is het amendement aangenomen. Een grote stap voorwaarts in onze strijd voor betere dierenbeschermende maatregelen! We rusten echter niet op onze lauweren totdat het verbod ook daadwerkelijk van kracht is. Om druk op de ketel te houden, blijven wij iedereen oproepen om onze petitie te ondertekenen. Al 25.000 mensen hebben hun steun betuigd; een duidelijk signaal dat Nederland het straffeloos doden van kerngezonde dieren onacceptabel vindt!