Zelf doden van huisdieren om vachtkleur nog steeds niet strafbaar

DEN HAAG – Talloze kerngezonde huisdieren worden dagelijks op afschuwelijke wijze afgemaakt, enkel omdat ze niet het gewenste uiterlijk hebben. Dit is alleen strafbaar als het gaat om honden en katten; alle andere huisdieren zijn vogelvrij. Aanstaande donderdag komt dit onderwerp aan bod tijdens de behandeling van de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing. De Sophia-Vereeniging pleit voor een uitbreiding van het verbod op het zelf doden van huisdieren, zodat dierenbeulen kunnen worden aangepakt.

Niet schattig genoeg

Huisdieren worden door fokkers vaak gedood als ze niet genoeg geld opleveren. Het gaat dan bijvoorbeeld om konijnen of knaagdieren die de verkeerde vachtkleur hebben of te groot zijn geworden voor de verkoop. Om dierenartskosten te besparen, brengen fokkers de dieren zelf om het leven. Daarbij is soms sprake van gruwelijke dierenmishandeling. “We krijgen berichten over stoeptegels, onthoofding, zelfgemaakte cocktails van medicijnen of een klap op de tafelrand”, vertelt Steffie van Horck, directeur van de Sophia-Vereeniging. “Zo wordt ruimte gemaakt voor nieuwe diertjes met een hoger schattigheidsgehalte.” Andere dieren leggen het loodje omdat hun eigenaar de verzorging te duur vindt of omdat ze niet precies de juiste raskenmerken hebben voor de show.

Dierenbeul gaat vrijuit

Om deze afschuwelijke praktijken te kunnen bestrijden, pleit de Sophia-Vereeniging voor een verbod op het zelf doden van huisdieren. In 2014 werd het eerste resultaat geboekt: sindsdien mogen honden en katten alleen nog bij medische noodzaak geëuthanaseerd worden door een dierenarts. Van Horck: “We zijn heel blij dat deze dieren beter beschermd worden. Met politieke lobby en een petitie dringen we erop aan dat dit ook voor andere huisdieren gaat gelden. Want de dieren die het vaakst slachtoffer zijn van wanpraktijken, zijn nog steeds vogelvrij. Nu kunnen daders alleen worden gestraft als kan worden aangetoond dat er sprake was van mishandeling. Daar is ingewikkeld en tijdrovend onderzoek voor nodig. In de praktijk betekent dit bijna altijd dat de dierenbeul vrijuit gaat”.

Straffeloos doden is onacceptabel

Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren diende eind maart een amendement in om het verbod op het zelf doden van dieren te laten gelden voor alle dieren die op de lijst van toegestane huisdieren staan. Bovendien moet het verbod gemakkelijk kunnen worden uitgebreid. Op donderdag 11 mei zal het voorstel van Wassenberg worden besproken tijdens het debat over de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing. “Wij verzoeken de Kamerleden met klem om het amendement te steunen”, zegt Van Horck. “Daarnaast roepen wij iedereen op om onze petitie te ondertekenen op www.sophia-vereeniging.nl. Inmiddels staat de teller op bijna 25.000 handtekeningen: een duidelijk signaal dat we het straffeloos doden van kerngezonde dieren onacceptabel vinden in Nederland.”