Huisdierenoverschot
19 januari 2016
> SophiaNieuws

Hartelijk dank voor uw steun in 2015!

Met trots kijkt de Sophia-Vereeniging terug op het afgelopen jaar. Mede dankzij uw steun hebben we veel kunnen betekenen voor de huisdieren in Nederland. Daarvoor willen wij u heel hartelijk bedanken!

  • Mede dankzij de gulle bijdragen van onze achterban konden we ruim een jaar lang adverteren op Marktplaats.nl tegen het impulsief aanschaffen van katten. Het resultaat: we bereikten maar liefst 17.250.000 keer potentiële kattenbezitters met onze voorlichtende advertenties en in maart en oktober voerden we overleg met het ministerie van Economische Zaken over de aanpak van impulsaankopen.
  • In het voorjaar stuurden we een brandbrief met 10.000 handtekeningen naar staatssecretaris Dijksma. Wij verzochten haar het verbod op het zelf doden van honden en katten uit te breiden, zodat ook konijnen, knaagdieren, paarden, vogels en vissen beschermd worden.
  • We bereikten bijna 350.000 mensen met de Sophia HitteStikker, die mensen waarschuwt hun hond niet in de auto achter te laten bij warm weer.
  • De verkiezing voor de Zieligste hond van Nederland werd breed uitgemeten in Metro en op RTV Noord-Holland. Met de verkiezing werd aandacht gevraagd voor de ernstige gezondheidsproblemen bij rashonden die ontstaan door het fokken op uiterlijk. Op Nieuws.nl verscheen een groot interview met de Sophia-Vereeniging over dit onderwerp en inmiddels hebben verschillende politieke partijen zich geschaard achter het standpunt van de Sophia-Vereeniging dat maatregelen tegen het doorfokken niet aan de rashondensector kunnen worden overgelaten, maar dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen.
  • In 2015 ontvingen bijna 5.000 kinderen een SnuffelDiploma, nadat onze SnuffelVrijwilligers en -honden hen in drie lessen leerden hoe ze veilig en respectvol met honden omgaan.
  • Op 1 februari werd de positieflijst voor zoogdieren van kracht. Daarop staan alleen dieren genoemd die wél gehouden mogen worden als huisdier. De lijst is nog niet compleet, maar we zijn verheugd dat er eindelijk paal en perk gesteld wordt aan het houden van dieren die niet geschikt zijn als huisdier.
  • Voor de Provinciale Statenverkiezingen lanceerden we de Dierenkieswijzer, samen met de andere leden van de Dierencoalitie. Bijna 30.000 mensen vulden de kieswijzer in om een diervriendelijke stem uit te kunnen brengen op 18 maart.
  • Het verantwoord aanschaffen en houden van konijnen kwam uitgebreid aan bod in de Volkskrant en in De Telegraaf. Met publicaties en via de sociale media wisten we in 2015 maar liefst 25,3 miljoen keer mensen te bereiken met voorlichting over het natuurlijke gedrag en een verantwoorde aanschaf van huisdieren.
  • Om de sociale huisvesting van huisdieren in kaart te brengen, werd in het najaar de Sophia HuisdierenEnquête gelanceerd. Via het Sophia HuisdierenKwartet werden kinderen voorgelicht over de sociale behoeften van de meest gehouden huisdieren.
  • Ruim 37.000 huisdiereigenaren ondertekenden onze petitie voor een lager btw-tarief van dierenartsen. Veel media besteedden aandacht aan het onderwerp, waaronder het NOS Journaal, RTL Nieuws en diverse landelijke radiozenders. Inmiddels is er een motie ingediend en staat het onderwerp op de politieke agenda.

Steun vanuit achterban

We hebben hard gewerkt het afgelopen jaar, en gelukkig niet voor niks. Niet alleen hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan een beter huisdierenwelzijn, ook zagen we onze achterban groeien die ons steunt in onze activiteiten. Zonder uw hulp waren veel van onze activiteiten voor huisdieren in Nederland niet mogelijk geweest. Wij voelen ons enorm gesteund door uw betrokkenheid en natuurlijk die van onze vrijwilligers, die zich dagelijks belangeloos inzetten bij de Sophia DierenSpreekuren en het Sophia SnuffelCollege. Hun enthousiasme, kennis en kunde heeft het afgelopen jaar in grote mate bijgedragen aan het behalen van onze doelstellingen.

De mooie resultaten in 2015 geven ons veel vertrouwen in het nieuwe jaar, waarin we ons – samen met u, met onze vrijwilligers en met het gedreven en professionele team van medewerkers – onverminderd hard zullen inzetten om zo veel mogelijk huisdieren te helpen aan een beter leven. Wij wensen u, maar vooral ook alle huisdieren, een heel goed 2016!