Wat is het probleem?

Mensen zijn gek op jonge dieren. Kittens, puppy’s, kuikentjes. Bijna iedereen vindt ze schattig. Kinderboerderijen en dierentuinen worden massaal bezocht als er jongen zijn geboren. Bij mensen thuis worden talloze nestjes hondjes, katjes of konijntjes geboren omdat het zo ontzettend schattig is.

De keerzijde is minder mooi. Er zijn niet genoeg mensen die voor al die dieren willen zorgen. Daardoor verblijft een enorm aantal huisdieren in een asiel of opvang of leidt een zwervend bestaan. Of ze worden op advertentiewebsites aangeboden.

Er is totaal geen zicht op de huisdierenmarkt. Regelgeving over registratie en herkomst van dieren moet van toepassing zijn op alle gezelschapsdieren, niet alleen op honden en katten. Ook moet er beter gehandhaafd worden op registratieplicht van verhandelde dieren. Zolang dat niet het geval is, profiteren malafide en commerciële handelaren rijkelijk. Daarnaast stimuleert het enorme overschot wanpraktijken bij fokkers. Fokkers laten alleen de dieren leven die goed verkocht worden.

Konijn hok dierenleed

Wat is de oplossing?

Het huisdierenoverschot is een enorm probleem. Het is alleen met drastische maatregelen terug te dringen. Er moeten minder dieren bijkomen. Wanneer je een nieuw dier wil aanschaffen, moeten de eerste plekken om te kijken opvangcentra en asielen zijn.

Alleen als er een rem komt op de toename van het aantal dieren, kunnen we het enorme leed stoppen.

Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Om het huisdierenoverschot tegen te gaan, spreken we aan de ene kant huisdiereigenaren aan: draag niet bij aan het probleem. Zorg dat jouw dieren gecastreerd zijn en kies bij voorkeur voor een dier uit de opvang in plaats van een speciaal gefokt dier.

Aan de andere kant richten we ons op de op de politiek: we pleiten voor een registratieplicht van de handelsstromen. Alleen zo wordt het inzichtelijk hoeveel huisdieren er in Nederland eigenlijk zijn en waar ze vandaan komen. Daarnaast strijden we samen met andere organisaties voor een chip- en castratieplicht voor katten. Zwerf- en asielkatten zouden volgens ons met behulp van (vroeg-)castratie onvruchtbaar gemaakt moeten worden. Over actualiteiten laten we kamervragen stellen.