Nageslacht

Katten worden helaas nog altijd gedumpt en achtergelaten. Het dier past niet meer bij de gezinssituatie, kan niet mee met de verhuizing, vertoont probleemgedrag, valt tegen vanwege de rommel, de kosten en de energie die het kost. Naar het asiel brengen kost geld, dus ja…

Een kat die op straat wordt gezet, zal op den duur verwilderen en zich aansluiten bij andere zwerfkatten. Als het dier niet gecastreerd is, zal het voor (veel) nageslacht zorgen. Hierdoor ontstaan zwerfkattenpopulaties waarbinnen ook weer veelvuldig nestjes geboren worden, met alle gevolgen van dien. Een kattenpaar kan in tien jaar tijd wel voor een half miljoen nakomelingen zorgen! Asielen puilen daardoor uit, ziektes breken uit en mensen ervaren overlast als zwerfkatten op zoek gaan naar eten, midden in de nacht liefdesliederen zingen of rivalen proberen het leven zuur te maken.

Zwerfkatten
zwerfkatten

Jacht op katten

Omdat ze overlast veroorzaken en schade zouden toebrengen aan de natuur, mogen zwerfkatten in Nederland in enkele provincies worden afgeschoten door jagers. Dit kunnen provincies zelf regelen via de Wet natuurbescherming. Hierbij geldt dat iedereen in Nederland een zorgplicht heeft waarbij nadelige gevolgen voor planten of dieren moeten worden voorkomen.

De jacht op katten stuit de Sophia-Vereeniging tegen de borst. Het belang van de zwerfkat staat hierbij in ieder geval niet voorop. Jacht op katten heeft geen zin: zwerfkatten leven in groepen, waarbinnen iedere kat zijn eigen plek heeft. Als er een kat wegvalt, wordt zijn plek meteen ingenomen door een nieuwe zwerfkat. De overlast en de vermeende schade die de groep veroorzaakt, zullen dus hetzelfde blijven. Bovendien worden niet alleen verwilderde katten afgeschoten. Regelmatig is een gewone huiskat het slachtoffer van de jacht op katten. Het gaat daarbij om 8.000 tot 15.000 katten per jaar.

Verplichte castratie en verplicht chippen

Er zijn verschillende oplossingen te bedenken voor het zwerfkattenprobleem. Door het verplicht stellen van chippen en castratie/sterilisatie van eigen katten, zorg je ervoor dat de kattenpopulatie überhaupt minder hard zal groeien. Immers, zonder huiskatten geen zwerfkatten aldus de RDA Zienswijze Vat op de zwerfkat. Om de bestaande zwerfkattenpopulatie te verkleinen, is de jacht de meest lugubere manier. Een stuk diervriendelijker en effectiever is de Trap, Neuter and Return (TNR)-methode. Zwerfkatten worden daarbij gevangen, gecastreerd en weer teruggeplaatst. Op die manier wordt een uitsterfbeleid in gang gezet, waarvan binnen drie jaar het resultaat al zichtbaar is in de asielen en op straat.

Wat kun jij doen?

Jij kunt zelf ook iets doen aan het zwerfkattenprobleem. Zorg ervoor dat er geen nestjes kittens geboren worden. Laat je katten castreren. Niet alleen poezen, maar zeker ook katers! Een kater die regelmatig de hort op gaat, kan zomaar een buurtpoes bezwangeren en op die manier voor nieuwe zwervertjes zorgen. Het castreren van katten kan het beste zo vroeg mogelijk gebeuren. Overleg met je dierenarts daarover. De Sophia-Vereeniging is voorstander van vroegcastratie in het geval van zwerfdieren. Zolang er ernstige dierenleed bij zwerfkatten is, rechtvaardigt dat deze medische ingreep bij hele jonge kittens.

btw dierenartskosten verlagen

Help mee!

Gun jij de zwerfkatten ook een beter leven? Steun dan onze campagnes met een gift!

Mooi nieuws: in januari 2023 kondigde minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, aan een landelijke chip- en registratieplicht voor katten te willen invoeren. Met een chipplicht kunnen kwijtgeraakte katten sneller en vaker herenigd worden met hun baasje. Daarnaast helpt de chipplicht bij de aanpak van het grote zwerfkattenprobleem in Nederland.