Chip- en castratieplicht voor katten

In Nederland zijn er tussen de 136.000 tot 1.2 miljoen zwerfkatten (schatting Wageningen University & Research). Precieze cijfers zijn onbekend. Jaarlijks komen er tienduizenden afstands- en zwerfkatten in het asiel terecht. Het aantal zwervende katten is veel te groot. En het kattenleed dat hier bij komt kijken is enorm: honger, ziekte, afschot…

De Sophia-Vereeniging pleit voor een landelijke chip- en castratieplicht voor katten. Het tij moet voor eens en voor altijd keren.