Groot draagvlak voor landelijke chipplicht katten

DEN HAAG – Er is een groot draagvlak voor het invoeren van een landelijke chip- en registratieplicht voor katten. 57.156 mensen ondertekenden de petitie van de Dierenbescherming, die gesteund wordt door de Sophia-Vereeniging. Woensdag 1 juli werden de handtekeningen overhandigd aan de Tweede Kamercommissie. De politiek is aan zet en kan niet om de massaal ondertekende petitie heen met een luide roep om invoering van een landelijke chip- en registratieplicht voor katten.

Digitale overhandiging

Geheel passend in deze coronatijd is de petitie woensdagochtend digitaal overhandigd door Nelleke Hijmans van de Dierenbescherming, aan de voorzitter van de Tweede Kamercommissie Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Martijn van Helvert. De overhandiging gebeurde namens alle medeondertekenaars: Sophia-Vereeniging, Dierenlot, Stichting Zwerfkatten Nederland en KNMvD, DIBEVO, FDN, NFDO, WAP, vele gemeentes en dierenartsen. De boodschap aan de aanwezige leden van de Kamer Bromet (GroenLinks), De Groot (D66), Futselaar (SP), Moorlag (PvdA), Von Martels (CDA), Wassenberg (PvdD) en Weverling (VVD) is om de chip- en registratieplicht voor katten nu echt op te nemen in hun partijprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

Castratie

De Sophia-Vereeniging gaat een stap verder. Naast het gezamenlijke pleidooi voor de chip- en registratieplicht, pleit de vereniging ook voor het verplicht castreren van katten. Want al hebben alle huis- en zwerfkatten een chip, daarmee is de aanwas van nieuwe nestjes niet gestopt. Daarom is verplichte castratie belangrijk. Alleen als katten ook gecastreerd worden, zal het aantal (zwerf)katten afnemen. Een landelijke chip- én castratieplicht is daarom de beste aanpak. Om katteneigenaren te compenseren, zou de wettelijke castratieplicht onder het lage btw-tarief moeten vallen, zoals dat ook in Vlaanderen is besloten.

Bedankt voor je steun

Het is nu wachten of de chip- en registratieplicht na het zomerreces in de programma’s van de verschillende partijen staat, en uiteindelijk in het regeerakkoord na de verkiezingen in maart 2021. Het signaal van alle organisaties en gemeentes, maar bovenal van de vele ondertekenaars, is duidelijk. Bedankt voor je steun in de strijd tegen dit kattenleed!
“Of je dit nu steunt vanwege de katten, de kosten, de natuur of de volksgezondheid: iedereen wint bij een chipplicht voor katten”, aldus Nelleke Hijmans van de Dierenbescherming. Tot de invoering van een landelijke chipplicht van katten een feit is, raden we alle kattenbezitters aan: laat je kat chippen en zorg voor een juiste registratie!