Wat is het probleem?

Nederland is een echt huisdierenland. Geschat wordt dat 59% van alle huishoudens een of meerdere huisdieren heeft en dat er ruim 27 miljoen huisdieren worden gehouden. Waar die dieren allemaal precies vandaan komen, hoe ze worden gehouden en waar ze zich nu bevinden, is eigenlijk niet duidelijk. Nederland kent namelijk geen registratieverplichting van de handelsstromen zoals dat bijvoorbeeld wel geldt voor vee of auto’s. Wanneer jij een hamster koopt, is niet meer na te gaan waar die eigenlijk vandaan komt. Naast dat dit niet handig is, brengt het ook gevaren met zich mee. Denk aan de insleep van dierziektes, aantasting van dierenwelzijn en de malafide dierenhandel die hiervan rijkelijk profiteert.

hamster aanschaf

Wat is de oplossing?

Een registratieplicht voor de huisdierenhandel zou de oplossing zijn voor een groot aantal problemen. Net zoals honden, zouden ook andere diersoorten een verplicht paspoort moeten krijgen. Dit paspoort moet officieel van bedrijf/persoon op bedrijf/persoon overgaan wanneer het dier verkocht wordt. Op die manier is te herleiden waar een dier precies vandaan komt en waar het is geweest.

kanarie sociaal vogels

Specifiek houdt dit in:

  • Iedereen die bedrijfsmatig een huisdier fokt, heeft een erkenning nodig en wordt geregistreerd in een voor iedereen toegankelijk, centraal georganiseerd landelijk systeem. Men fokt bedrijfsmatig bij het fokken van meer dan één nest per jaar per houder. De bedrijfsmatige fokker mag alleen adverteren op advertentiewebsites met een registratienummer, waarmee hij traceerbaar is.
  • De niet-bedrijfsmatige fokker (hobbyfokker) mag zijn dieren enkel aanbieden op gespecialiseerde dierenwebsites of in gespecialiseerde tijdschriften. Adverteren op Marktplaats of Facebook of via andere media is daarmee niet meer toegestaan. Indien van toepassing, moet het chipnummer van de dieren in de advertentie gemeld worden.

Door daarnaast het aantal verkooppunten drastisch te beperken, bijvoorbeeld naar één centrale plek per provincie, zal het aantal impulsaankopen afnemen en is handhaving veel beter mogelijk. Gelijksoortige regelgeving is in Vlaanderen al van kracht en men is daar tevreden over. Deze regelgeving zou van toepassing moeten zijn op alle gezelschapsdieren, niet alleen op honden en katten.