koopgeenkortsnuit
20 januari 2023
> Nieuws

Houdverbod voor kortsnuiten

DEN HAAG – Minister Piet Adema van LNV kondigt vandaag een houdverbod aan voor dieren die lijden onder hun uiterlijk. Een houdverbod betekent automatisch ook een handels- en importverbod. Ontzettend goed nieuws voor de dieren en een succes voor de campagne #KoopGeenKortsnuit die we afgelopen jaar voerden samen met Dier&Recht, Caring Vets, Dierenlot en veel ondersteuning van andere dierenorganisaties en dierenartsen.

Schattig uiterlijk

Bij de keuze voor een huisdier kiezen mensen vaak voor kenmerken die ze schattig vinden, bijvoorbeeld honden met een korte snuit of katten met vouwoortjes. Hoewel het fokken van te korte snuiten en vouwoortjes al verboden is, zijn dieren met deze kenmerken nog steeds te koop. De kopers hebben de beste bedoelingen, maar weten vaak niet dat dieren permanent kunnen lijden onder deze eigenschappen.

Dierenleed voorkomen

Vandaag maakt minister Adema zijn plan van aanpak bekend om dit dierenleed te voorkomen, te beginnen met honden en katten. Dat betekent het uitwerken van twee maatregelen voor dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken: een houdverbod en een vertoningsverbod.

Minister Piet Adema: “Dit onderwerp raakt me niet alleen als minister, maar ook als mens. We maken onschuldige dieren het leven zuur, puur omdat we ze ‘mooi’ en ‘schattig’ vinden. Daarom zetten we vandaag een stevige stap richting een Nederland waar geen enkel huisdier meer hoeft te lijden onder zijn of haar uiterlijk. De houd- en vertoningsverboden waarmee ik dat wil bereiken zullen veel tijd vragen om zorgvuldig uit te werken. Ze zijn een complex streven, maar ook een juist streven.”

Houdverbod (en handels- en importverbod)

LNV wil richting een houdverbod. Dat verbod zou betekenen dat huisdieren met schadelijke uiterlijke kenmerken niet meer gehouden mogen worden.

Momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheid van een lijst met daarop uiterlijke kenmerken waarvan objectief vast te stellen is dat ze permanent lijden veroorzaken en die objectief bij individuele dieren vast te stellen zijn. Dieren die daaraan voldoen mogen dan niet meer gehouden worden. Die lijst zal klein beginnen, maar verder aangevuld worden op basis van verder onderzoek naar schadelijke kenmerken die objectief aan het individuele dier vastgesteld kunnen worden.

Er geldt een overgangsregeling: mensen die op het moment dat een eigenschap verboden wordt al een dier met die eigenschap in huis hebben, mogen dat dier nog houden tot het overlijdt.

In de praktijk betekent een houdverbod ook een handels- en importverbod. Om een dier te verhandelen of te importeren, moet een handelaar het dier namelijk ook (kort) in bezit hebben en dat mag dan niet meer.

Vertoningsverbod

Het vaak of prominent zien van een bepaald type huisdier vergroot de vraag ernaar. Om de vraag naar huisdieren met schadelijke uiterlijke eigenschappen te verminderen, werkt LNV aan een vertoningsverbod. Dat is een verbod op het tonen van huisdieren met schadelijke uiterlijke eigenschappen, bijvoorbeeld in reclames, advertenties en op sociale media. Denk daarbij ook aan de rol van beroemdheden en influencers. 

Complexiteit

De Sophia-Vereeniging is ontzettend blij met dit goede nieuws voor de dieren. Sinds 2009 maken we ons hard om de problemen bij doorgefokte dieren op de kaart te zetten. Deze aankondiging is een stap verder in de goede richting. Het houdverbod en vertoningsverbod zijn ongetwijfeld complex om te realiseren. Met de bekendmaking van vandaag wil LNV nu al mensen informeren dat dit eraan komt en ook de mensen bereiken die overwegen een nieuw huisdier in huis te halen.

Bron: Rijksoverheid