Registratieplicht handelsstromen

In tegenstelling tot de veehouderij, is er in de gezelschapsdierensector geen enkel zicht op de handelsstromen van dieren. Waar een dier gefokt is, hoe het transport gegaan is en waar het is verhandeld, is nauwelijks te achterhalen. Dat werkt malafide praktijken in de hand. Een verplichte registratie van deze handelsstromen helpt om ernstig dierenleed te voorkomen.