Algemene Ledenvergadering dit jaar online

Uitnodiging voor de leden van de Sophia-Vereeniging

Het is een vreemde tijd. We hopen allereerst dat het goed gaat met jou en je dierbaren. Onze gedachten gaan uit naar de mensen en dieren die op welke manier dan ook worden getroffen door de coronacrisis.

Veel zaken die een paar maanden geleden nog vanzelfsprekend waren, worden nu op een andere manier aangepakt. Graag wil ik je uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering die dit jaar online plaatsvindt op donderdagavond 25 juni. Tijdens de digitale bijeenkomst blikken we terug op de gebeurtenissen in 2019 en willen we je op de hoogte brengen van de plannen voor de toekomst.

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats van 20:00 uur tot ca. 21:00 uur. Je kunt je aanmelden via info@sophia-vereeniging.nl of bel 020 – 623 61 67. Je ontvangt dan uiterlijk 23 juni een link waarmee je de vergadering op 25 juni kunt bijwonen. Je kunt het Jaarverslag 2019 en het Jaarplan 2020 hier downloaden. Desgewenst sturen wij je de bijbehorende stukken per e-mail toe.

Om de digitale vergadering zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij je om eventuele vragen of suggesties voorafgaand aan de ALV naar ons te e-mailen of telefonisch door te geven.

Agenda Algemene Ledenvergadering:
1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 2019
4. Jaarverslag 2019
5. Begroting 2020
6. Aftreden, benoemen en herbenoemen ledenraads- en bestuursleden
7. Rondvraag
8. Sluiting

Na afloop van de vergadering ben je van harte uitgenodigd om nog even gezellig na te praten, zodat we elkaar beter leren kennen.

Laat je ons weten of je erbij bent? Graag tot ziens op 25 juni!

Met diervriendelijke groet,

Steffie van Horck

Steffie van Horck

Directeur