Reces in de politiek

Eindelijk, het reces in de politiek is begonnen. Even uithijgen en pas op de plaats maken. Want in september gaan we weer volle bak vooruit. Het laatste debat over dierenwelzijn in de Tweede Kamer was ruim twee weken geleden; het Algemeen Overleg op 3 juli. De Sophia-Vereeniging heeft zich hard gemaakt voor verschillende onderwerpen en hier bij een aantal Kamerleden gericht aandacht voor gevraagd.

Landelijke chipplicht voor katten

Minister Schouten wil het chippen van katten niet landelijk verplicht stellen. Zij wil dit beleid overlaten aan gemeenten. Wij vinden dit geen goed plan. Katten kennen immers geen gemeentegrenzen! Het voordeel van een gechipte kat is dat deze niet meer ongestraft gedumpt of verwaarloosd kan worden, omdat via de chip de eigenaar gevonden kan worden. Ook kan een verdwaalde kat weer snel bij de eigenaar terug worden gebracht. Van katten zonder chip zal op den duur blijken dat het wilde of verwilderde katten zijn: de zwerfkatten. Deze ongechipte kattenpopulatie kan dan via een landelijk castratieprogramma langzaam en diervriendelijk uitsterven. De katten blijven zich anders maar voortplanten, ontvangen geen zorg, verspreiden ziektes en brengen mogelijk ook schade toe aan de natuur; het is de reden dat jagers op katten schieten met alle nare gevolgen van dien.

We vinden het dan ook geen goed plan van de minister om deze chipplicht aan gemeentes over te laten. Overlast is een gemeentelijk probleem, natuurbescherming is een provinciale verantwoordelijkheid, maar dierenwelzijn is een landelijke bevoegdheid die bij de minister ligt. En dierenwelzijn is nou juist de reden waarom we deze chipplicht willen. Helaas was de minister in het laatste overleg niet te overtuigen van een landelijke chipplicht; zij wil eerst met de gemeentes in gesprek. Er wordt daarom een pilot met een aantal gemeentes gestart, waaronder met de gemeente Amsterdam. We hebben inmiddels contact met de gemeente Amsterdam want we willen deze pilot uiteraard op de voet volgen.

Verbod op raskatten met een erfelijk gebrek

Een aantal maanden geleden waren hondenrassen in het nieuws waarmee zover is doorgefokt op bepaalde eigenschappen, dat de dieren een welzijnsprobleem hebben. De minister wilde dit probleem aanpakken en kwam daarom met dierenwelzijnscriteria voor fokkers van honden met korte snuiten en bolle ogen in te kleine schedels.[1] Het gaat dan bijvoorbeeld om rassen zoals de Franse bulldog en mopshond. De fokker heeft ervoor gekozen om met bepaalde honden met korte neuzen door te fokken, zodat de nakomelingen nóg kortere neuzen hebben. De fokker kan er dus ook voor kiezen om alleen te fokken met dieren met een wat langere neus, zodat dit probleem na een aantal generaties afneemt; het terugfokken van die eigenschap. Daarvoor zijn deze fokcriteria opgesteld. De NVWA kan op deze criteria handhaven.

Het fokken met dieren met een erfelijk gebrek is echter nóg schadelijker. Dit gebeurt o.a. met een aantal kattenrassen. Er wordt bewust gefokt met een dier met een erfelijke afwijking. In de wet staat dat het niet mag, toch gebeurt het. Deze uiterlijke kenmerken kun je dus ook niet ‘terugfokken’; ze zijn er, of ze zijn er niet. Nog erger is het als de katten met die erfelijke gebreken, zoals naaktheid, kraakbeengebreken of te korte pootjes, worden gekruist.  De NVWA heeft door de Faculteit Diergeneeskunde onderzoek laten doen naar deze gebreken.[2] [3] De Sophia-Vereeniging is van mening dat het fokken van deze rassen, zoals de Scottish Fold en Bambino sphynx, per direct moet worden verboden. Deze dieren lijden onder hun gebreken. In verschillende landen zijn deze rassen al verboden, maar Nederland is wat dat betreft bepaald niet het beste jongetje van de klas. Gelukkig heeft de PvdA om een verbod op deze rassen gevraagd. De minister is echter van mening dat deze ‘gezondheidsproblemen uit het ras gefokt moet worden’, maar dan kan helemaal niet! Wij gaan het aanbod van deze katten op internet nauwlettend in de gaten houden en het probleem opnieuw agenderen zo lang deze rassen nog worden aangeboden.

Stroomhalsband

Al eerder kondigde de minister aan dat er een algeheel verbod moet komen op het gebruik van de stroomhalsband bij honden. Verschillende ethologen, die al jarenlang ervaring hebben met honden met fikse gedragsproblemen, overtuigden ons dat het gebruik van de stroomhalsband niet noodzakelijk is en zij vinden het een risico voor het welzijn van de hond. Des te meer nu Jan en alleman die band kan gebruiken; gedragsdeskundige of niet. Toch is er een groep mensen die het daar niet mee eens is; de jagers.[4] Zij willen hun jachthonden graag blijven trainen met gebruik van deze stroomhalsband. Daarom proberen zij via een aantal politieke partijen dit verbod onderuit te halen door te stellen dat de wetenschappelijke onderbouwing voor dit verbod niet deugt.[5] SGP, VVD en CDA zijn tegen dit verbod. Mogelijk volgt er in september nog een motie in de Tweede Kamer met als doel nieuw wetenschappelijk onderzoek naar deze stroomband te laten doen. Gelukkig weten we na een aantal peilingen dat de meerderheid in de Kamer niet voor deze motie zal stemmen en dat zij de minister zullen steunen bij dit verbod. Want zoals de minister zegt: “We hebben ook een leven gehad voor het bestaan van de stroomhalsband. Toen werden die dieren ook gewoon getraind.”

Het vastplakken van oren

Het laatste punt waarvoor we aandacht hebben gevraagd, is het vastplakken van hondenoren. Sinds het verboden is om oren en staarten van (jonge) honden te couperen, met als doel ze mooi overeind te laten staan, worden oren dubbelgevouwen en vast geplakt met plakband, lijm of met een elastiekje.[6] Dit wordt gedaan om deze oren in de gewenste richting te laten groeien om zo te voldoen aan een schoonheidsideaal. Ook al is het in de Wet dieren niet verboden – want het is geen lichamelijke ingreep – toch ziet de Sophia-Vereeniging dit als een zeer dieronvriendelijke en ethisch incorrecte maatschappelijke ontwikkeling. We willen daarom dat dit stopt.

Wist je overigens dat we verboden dierenadvertenties op Markplaats verzamelen?

Je kunt deze politieke onderwerpen ook volgen op de website van de Tweede Kamer, bij de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. We blijven al deze onderwerpen op de voet volgen. Blijf jij ons volgen?

Anne Mulder

Anne Mulder

Beleidsmedewerker