Strenge regels voor hondenfokkerij

DEN HAAG – Om handhaving van de regels voor hondenfokkerij beter mogelijk te maken komt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) met nieuwe dierenwelzijnscriteria voor ouderdieren en nakomelingen. Deze richten zich op uiterlijke kenmerken, zoals de schedelvorm, vorm van de neus en de ogen. De nieuwe criteria worden door de NVWA en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) ingezet tijdens inspecties en controles bij hondenfokkerijen. Dit schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Uitpuilende ogen, ademnood, hoofdpijn

Door de groeiende populariteit van kortsnuitige hondensoorten komen er in fokkerijen steeds vaker ernstige schedel- en snuitafwijkingen voor. Dit leidt vaak tot problemen in de ontwikkeling en het gedrag van de honden en vormt daarmee een groot gezondheidsrisico. Uit het onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat kortsnuitige honden – door de vorm van schedel en snuit – vaker te maken hebben met schadelijke gezondheids- en welzijnsproblemen. Denk daarbij aan: uitpuilende ogen, het niet kunnen sluiten van de ogen, ademnood, continue hoofdpijn en oververhitting.

Handhaving

Het is in Nederland al verboden om via fokkerij uiterlijke kenmerken door te geven die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor het ouderdier of de nakomelingen. Door de nieuwe criteria kunnen de NVWA en de LID de bestaande wetgeving beter handhaven. Enkele voorbeelden zijn: het ademgeluid, de neusverkorting en het ooglidreflex. Ook dierenartsen en fokkers kunnen de criteria gebruiken bij het selecteren van gezondere ouderdieren.

Fairfok

Sinds 2014 werken belangrijke partners uit de hondenfokkerij samen met de overheid aan het Fairfokprogramma. Vanuit dit programma wordt er gewerkt om honden gezonder en socialer te maken. Zo zijn bepaalde rasverenigingen bezig met het kruisen van rassen voor gezondere nakomelingen, worden erfelijke ziektes gefaseerd uitgefokt en krijgen keurmeesters verplichte nascholing. Tegelijkertijd zijn minister Schouten en de betrokkenen bij Fairfok het eens dat er nog verder moet worden gewerkt aan het gezonder maken van de fokkerij. De minister gaat met hen in gesprek om te bespreken welke verdere noodzakelijke stappen nodig zijn.