vuurwerkverbod
29 juli 2019
> Nieuws

Lokaal vuurwerkverbod wordt wettelijk mogelijk

DEN HAAG – Het afsteken van vuurwerk wordt níet landelijk verboden. Dat heeft minister Grapperhuis van Justitie & Veiligheid onlangs besloten. Gemeenten krijgen echter wel de expliciete bevoegdheid om in de eigen gemeente een lokaal vuurwerkverbod in te stellen. Daartoe wordt het Vuurwerkbesluit aangepast. De inwerkingtreding van deze nieuwe bevoegdheid zou nog dit jaar moeten ingaan.

Lokaal vuurwerkverbod

Een positief maar toch ook een teleurstellend bericht wat de Sophia-Vereeniging betreft. Gemiddeld belanden 480 gewonden op de spoedeisende hulp, raken 200 ogen beschadigd en ontstaat voor miljoenen euro’s schade aan particuliere eigendommen. Het kabinet heeft echter voorlopig besloten om geen verbod in te stellen op knalvuurwerk en vuurpijlen, zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in 2017 heeft geadviseerd. Wel krijgen gemeenten de mogelijkheid om een lokaal vuurwerkverbod – voor de gehele gemeente – in te stellen.

Maatschappelijk debat

In de Tweede Kamer is het onderwerp regelmatig aan de orde geweest. Naar aanleiding daarvan is een onderzoek uitgevoerd waarbij ook het maatschappelijk debat nadrukkelijk is betrokken in de besluitvorming. Daaruit bleek onder andere dat als een algemeen verbod wordt gecombineerd met een vuurwerkshow op een centrale plaats in de gemeente, het aandeel voorstanders uitkomt op een meerderheid van 55 procent in 2018. Steeds meer burgers zijn dus tegen het knalvuurwerk!

Maar de OVV heeft ook geconstateerd dat de aard en omvang van de jaarwisselingsproblematiek per gemeente verschilt en dat op veel plekken in het land de jaarwisseling probleemloos verloopt. Kennelijk is daarom gekozen voor lokaal maatwerk; dus het reguleren van vuurwerk per gemeente.

Angstige huisdieren

Uit het onderzoek bleek ook dat vier op de tien Nederlanders hebben te maken met angstige of gestreste huisdieren. Dit was kennelijk geen belangrijk argument voor minister Grapperhuis van Justitie & Veiligheid; in zijn brief van 12 juli rept hij daar met geen woord over. De Sophia-Vereeniging vindt dit heel teleurstellend; er zijn immers verhalen genoeg bekend van dieren die doodsangsten uitstaan, al dagen voorafgaand aan de jaarwisseling zelf. Onze hoop is dan ook gevestigd op alle gemeenten die van deze bevoegdheid gebruik gaan maken.