handhaving bambino sphynx
5 april 2019
> Nieuws

Handhaving regels voor fokken van bambino sphynx

DEN HAAG – De NVWA kan gaan handhaven op de fok van de bambino sphynx, een zogeheten ‘designerkat’. Aan de hand van onderzoek dat de Universiteit van Utrecht in opdracht deed, kan de NVWA nu bepalen of er sprake is van een overtreding. Althans, dat stelt minister Schouten in haar kamerbrief van 4 april.

Mutantenfokkerij

Het onderzoek wijst uit dat voor het fokken van een bambino sphynx bewust meerdere schadelijke erfelijke kenmerken zijn geselecteerd: mutantenfokkerij. Mogelijke welzijnsaandoeningen bij deze katten komen voort uit het ontbreken van vacht en snorharen en het hebben van verkorte poten. Ook wordt onder andere de vergrote kans op zonnebrand genoemd, een verhoogde gevoeligheid voor het optreden van bepaalde gistinfecties, problemen met het regelen van de lichaamstemperatuur, moeilijkheden met springen en een vergrote kans op het ontwikkelen van patella luxatie, artrose en hernia’s.

Gezondheid voorop

In haar brief schrijft minister Schouten: “Helaas staat bij het fokken met dieren nog niet bij iedereen gezondheid voorop. Het fokken op uiterlijke kenmerken kan leiden tot ernstige gezondheids- en welzijnsproblemen bij dieren. Het creëren van nieuwe rassen voor het plezier van de mens, zonder inachtneming van de consequenties voor het dier, zoals korte pootjes bijvoorbeeld, toont mijns inziens geen respect voor de integriteit, het welzijn en de gezondheid van het dier”.

Verboden

In verschillende andere landen is het uitdrukkelijk verboden om te fokken met naaktkatten of katten met verkorte poten. Zowel de munchkin als de bambino sphynx zijn niet als ras erkend door verschillende Europese overkoepelende organisaties. In Nederland verbiedt de Wet dieren het fokken van dieren waarbij de gezondheid en het welzijn worden benadeeld. Volgens minister Schouten biedt het rapport van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht handvatten voor de NVWA om daadwerkelijk op te treden. De Sophia-Vereeniging houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.