Verboden online handel in dieren:
Help mee en meld verdachte dierenadvertenties!

Ik meld een verdachte advertentie!

Belangrijk:

Meld deze advertentie ook bij de NVWA om hen aan te zetten tot actie!

Verdachte dierenadvertenties

asielkatten kopen

Op Marktplaats.nl worden dagelijks duizenden huisdieren verkocht. Het verkopen van dieren op internet is toegestaan, maar wel aan regels in de Wet dieren gebonden. Die regels worden continu overtreden: wie even zoekt vindt zo advertenties van gecoupeerde of te jonge dieren. En daar wordt bijna niets aan gedaan.

Dierenleed

De LID en NVWA moeten toezicht houden en handhaven op dit soort verboden dierenadvertenties. Helaas zien we dat de advertenties nog steeds veelvuldig op Marktplaats staan. Enorm veel leed wordt dus niet aangepakt. Om aan te tonen dat het ernst is, verzamelt de Sophia-Vereeniging verdachte dierenadvertenties. Een tijdrovende klus, dus we kunnen jouw hulp heel goed gebruiken!

Wij zoeken actuele advertenties:

  • waarin dieren worden aangeboden die te jong zijn;
  • waarin dieren een medisch niet noodzakelijke lichamelijke ingreep hebben ondergaan.

We lichten het graag toe: 

gecoupeerd staart en orenCouperen

Couperen is het (operatief) verwijderen van bijvoorbeeld (een deel van) de oren of de staart, puur omdat mensen dat mooier vinden. Met name bij bepaalde honden- en paardenrassen is dit lang erg populair geweest. Dieren hebben hun staart en oren echter hard nodig om te kunnen communiceren, maar ook ter bescherming tegen bijvoorbeeld insecten. Inmiddels is het couperen van honden en paarden (om nietmedische redenen) gelukkig verboden. Toch komt het nog regelmatig voor dat gecoupeerde dieren te koop worden aangeboden. 

Leeftijd scheiden van dieren

In de Wet dieren is bepaald dat honden en katten niet eerder dan op een leeftijd van 7 weken van het moederdier mogen worden gescheiden. Voor konijnen is dit 6 weken. Dieren die te vroeg het nest verlaten, missen een belangrijk deel van de socialisatie en zorg van de ouder. In deze fase leren jonge dieren sociaal gedrag van de moeder en nestgenoten. In deze periode is het ook van belang dat dieren gewend raken aan mensen. Dieren die niet goed gesocialiseerd worden, kunnen op latere leeftijd gedragsproblemen ontwikkelen. Dat kan weer tot gevolg hebben dat eigenaren hun dier afstaan aan een asiel of dumpen. 

Belangrijk om je te realiseren: de minimale scheidingsleeftijden in de Wet dieren (het Besluit houders van dieren) zijn wettelijke minima. Voor veel dieren geldt dat het beter is ze langer in het nest te houden. 

Namens alle huisdieren van Nederland alvast heel hartelijk bedankt!