Gezondheid rashonden afhankelijk van organisator hondenleedshow

De grootste rashondententoonstelling van Nederland, de Amsterdam Winner Show (onderdeel van het evenement Hond2016), vindt op 9, 10 en 11 december plaats. De tentoongestelde rashonden zijn gefokt op uiterlijke kenmerken, met vaak ernstig dierenleed tot gevolg. Dit jaar wordt de Amsterdam Winner Show/Hond2016 georganiseerd door de Raad van Beheer, de overkoepelende organisatie van rashondenfokkers. Dezelfde instantie is door de overheid gevraagd om (vrijblijvende) richtlijnen op te stellen voor een verantwoord fokbeleid. De Sophia-Vereeniging vindt dit onacceptabel en roept staatssecretaris Van Dam op om wettelijke maatregelen te nemen die rashonden beschermen tegen de gevolgen van het fokken op uiterlijk in plaats van op gezondheid.

Rashondenshows

Bij rashondenshows worden honden beoordeeld op uiterlijke kenmerken. De rasstandaarden zijn leidend, zelfs als deze ziekmakende uiterlijke kenmerken voorschrijven zoals een extreem platte snuit, een kleine bolle schedel of een te lange rug. De shows waarbij het ‘mooiste’ dier wint, dus het dier dat het beste voldoet aan de rasstandaard, stimuleren het fokken op hinderlijke uiterlijkheden en dragen sterk bij aan de verspreiding van erfelijke defecten en gebreken. Winnende honden worden op grote schaal ingezet als fokdier en geven hun erfelijke materiaal door aan vaak honderden nakomelingen. Inteelt is aan de orde van de dag.

Gezondheid rashonden

Dit jaar wordt de Amsterdam Winner Show georganiseerd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken heeft diezelfde Raad van Beheer het zogenaamde Fairfokplan opgesteld, ter verbetering van de gezondheid van rashonden. Dit plan zou moeten dienen als leidraad voor (ras)hondenfokkers, maar heeft geen bindend karakter. Fokkers die zich niet aan de richtlijnen houden, kunnen hierdoor geen sancties opgelegd krijgen door de overheid. Bovendien bieden de voorgestelde maatregelen veel ruimte voor interpretatie en wordt de kern van het probleem, het fokken op uiterlijk, niet aangepakt.

Wettelijke maatregelen noodzakelijk

De Sophia-Vereeniging is van mening dat de gezondheid en het welzijn van honden alleen kunnen verbeteren als uiterlijke kenmerken geen beslissende rol meer spelen, als alle vormen van inteelt verboden zijn en als er ook wordt gefokt met ouderdieren van buiten het ras om zo de genetische diversiteit van het ras te verbreden. Van een instantie die rashondenshows organiseert en bestaat bij de gratie van het fokken op rasstandaarden, kunnen deze maatregelen niet verwacht worden: deze zijn onverenigbaar met de belangen van de fokkerijsector. In een brief verzoekt de Sophia-Vereeniging staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken om adequate wettelijke maatregelen te nemen waaraan alle fokkers zich dienen te houden.

Sophia RashondenEnquête

Om de noodzaak van wettelijke bescherming te benadrukken, brengt de Sophia-Vereeniging de gezondheidsproblemen in kaart die voortkomen uit het fokken op (extreme) uiterlijke kenmerken en uit inteelt. Iedereen die hier ervaring mee heeft, kan de Sophia RashondenEnquête invullen, die tevens inzicht geeft in het kennisniveau op dit gebied. De resultaten ondersteunen de lobby-activiteiten voor beschermende overheidsmaatregelen, evenals de voorlichtingscampagnes over een verantwoorde aanschaf van (ras)honden.

Frank Wassenberg

Frank Wassenberg

Beleidsmedewerker