Het probleem

Bij het fokken van rasdieren draait het om het uiterlijk. Vaak gaat dat ten koste van de gezondheid van de dieren. De lijst met voorbeelden van ernstig leed bij rasdieren is lang. Toch vallen juist de dieren die er het slechtst aan toe zijn in de prijzen op rasdierenshows.

Bij een rashondenshow bepalen keurmeesters welke dieren het beste voldoen aan de ‘rasstandaard’, een internationaal vastgesteld aantal uiterlijke criteria. Dit betekent dat de dieren met het meest extreme uiterlijk tot kampioen worden uitgeroepen.

De kampioenen worden vervolgens op grote schaal ingezet als fokdier. Aan de nakomelingen van een ‘kampioen’ wordt veel geld verdiend, dus voor een fokker is het zaak dat zijn dieren in de smaak vallen bij de keurmeesters en met hun uiterlijk de belangrijkste titels in de wacht slepen.

rasdierenshows

Pedigree dogs exposed

In Pedigree Dogs Exposed worden beelden getoond van de grote Britse hondententoonstelling Crufts. De gevolgen van het fokken op extreme uiterlijke kenmerken komen daarbij duidelijk naar voren. In Groot-Brittannië leidde de uitzending tot grote publieke verontwaardiging over hondenshows en de rashondenfokkerij.

Wat is de oplossing?

Zo lang het fokken op een extreem uiterlijk zeer winstgevend is, valt niet te verwachten dat de rasdierenfokkerij zelf maatregelen neemt om het welzijn van de dieren te verbeteren. Daarom pleit de Sophia-Vereeniging voor een verbod op rasdierenshows en -wedstrijden. Als er niet langer op uiterlijk wordt gekeurd, is het veel minder aantrekkelijk om met dieren met excessieve uiterlijke kenmerken te fokken. Daarmee zal de gezondheid en het welzijn van de rasdieren in sterke mate toenemen.

rasdierenshows

Wat doen wij daar aan?

In 2010, 2012 en 2014 voerde wij actief campagne tegen de Amsterdam Winnershow. Naar aanleiding van deze campagnes tekenden 12.783 mensen voor een aanpak van de rasproblemen middels wetgeving.

Dankzij de massale steun van deze dierenvrienden ging wij meermaals in gesprek met het ministerie. In 2018 gaf de Gemeente Amsterdam aan rashondenshows te willen verbieden.

In april 2022 zegt minister Staghouwer dat hij zal “inzetten op een verbod op deelname aan tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden met ‘doorgefokte gezelschapsdieren’. Dit kan bij dragen aan de gezondheid van gezelschapsdieren”.

Wat kun jij doen?

  • Ga niet naar een rasdierenshow
  • Koop geen dier dat op het uiterlijk is gefokt