Sophia-Vereeniging verheugd door plannen gemeente Amsterdam om hondenshows te weren

AMSTERDAM – Als het aan het stadsbestuur van Amsterdam ligt, is er in de toekomst geen plaats meer voor hondenshows in de stad. Een evenement zoals World Dog Show, waar 9-12 augustus meer dan 20.000 honden uit 60 verschillende landen tentoongesteld worden, zou dan niet meer toegestaan zijn. Dergelijke shows zijn al langere tijd een doorn in het oog van het college. De Sophia-Vereeniging is verheugd door de plannen van de gemeente. Het zijn tentoonstellingen van rasdierenleed. Het is goed dat de gemeente deze shows wil weren.

Natuurlijk gedrag

Volgens GroenLinks-raadslid Imane Nadif, die schriftelijke vragen stelde aan het college van burgemeester en wethouders, vertonen de honden tijdens hondenshows ‘geen natuurlijk gedrag’. World Dog Show, HOND2018 waar de Amsterdam Winner Show onderdeel van is en andere rashondenshows, zijn evenementen waar het doorfokken van honden wordt gepromoot. Het doorfokken van honden heeft schadelijke effecten. Steffie van Horck, directeur Sophia-Vereeniging: “De steeds extremere uiterlijke kenmerken belemmeren de dieren in hun welzijn. Neem de honden met steeds platter wordende snuiten zoals de populaire Franse bulldog. Deze dieren kunnen meestal niet meer normaal ademen”.  

Doorgefokte dieren

Het stadsbestuur schrijft het ‘onwenselijk’ te vinden dat evenementen waar doorgefokte dieren worden tentoongesteld plaats hebben in de stad. Sinds 1 juli 2014 is wetgeving van kracht die fokkers verplicht om, voor zover mogelijk, te voorkomen dat er erfelijke aandoeningen aan nakomelingen worden doorgegeven. Uit oogpunt van dierenwelzijn vindt het stadsbestuur het volstrekt ongewenst dat er bij hondenshows rassen kunnen worden ingeschreven met een beduidend risico op erfelijke aandoeningen. “Bij het fokken van rasdieren draait het om het uiterlijk. De keurmeesters op hondenshows bepalen of een hond aan de rasstandaard voldoet. Dat gaat bij veel rassen al tientallen jaren ten koste van de gezondheid van de dieren”, aldus Steffie van Horck. 

Beleid

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om het aantal evenementen met dieren in Amsterdam terug te dringen. Het college heeft besloten te onderzoeken of de vergunningsvoorwaarden zo aangepast kunnen worden dat het niet meer mogelijk is om hondenshows in Amsterdam te organiseren. Steffie van Horck: “Toen we de problemen van rashonden tien jaar geleden op de kaart zetten, hadden we dit niet voor mogelijk gehouden. We hopen dat het Amsterdam lukt een voorbeeld te stellen voor alle andere gemeentes. Het verbieden van tentoonstellingen van zoveel dierenleed zoals de World Dog Show is een belangrijke stap in het verbeteren van de grote gezondheidsproblemen bij rashonden. Het ontmoedigt fokken op uiterlijk en het maakt hopelijk weer meer mensen bewust van het feit dat dat schattige bulldogje eigenlijk een heel ziek hondje is’.