AMSTERDAM – Als het aan het stadsbestuur van Amsterdam ligt, is er in de toekomst geen plaats meer voor hondenshows in de stad. Een evenement zoals de World Dog Show, waar begin augustus meer dan 30.000 honden uit 60 verschillende landen tentoongesteld worden, is dan niet meer toegestaan. Al sinds 2010 strijdt de Sophia-Vereeniging voor een verbod op hondenshows, die bijdragen aan ernstig dierenleed. De vereniging is zeer verheugd dat Amsterdam hierin een voortrekkersrol wil spelen en hoopt dat andere steden snel volgen.  

Lastig uiterlijk

Volgens GroenLinks-raadslid Imane Nadif, die schriftelijke vragen stelde aan het college van burgemeester en wethouders, vertonen de honden tijdens hondenshows geen natuurlijk gedrag. De World Dog Show, HOND2018 en de Amsterdam Winner Show zijn bovendien voorbeelden van evenementen waar het fokken op uiterlijk wordt gepromoot, ten koste van de gezondheid. Onder meer in het Algemeen Dagblad zegt directeur Steffie van Horck hierover: “Veel uiterlijke kenmerken waarop gefokt wordt, zijn zo extreem dat dieren er enorm onder lijden. Neem honden met een platte snuit, zoals de populaire Franse buldog. Deze dieren kunnen vaak niet meer normaal eten, drinken en ademen”. Dan zijn er ook nog voorbeelden van herders met doorgezakte heupen, teckels met een hernia en honden met een te klein hoofd en daardoor chronische hoofdpijn. “De lijst van lijdende honden is oneindig.”

Erfelijke ziektes

Het stadsbestuur schrijft het ‘onwenselijk’ te vinden dat evenementen waar doorgefokte dieren worden tentoongesteld plaats hebben in Amsterdam. Sinds 1 juli 2014 is wetgeving van kracht die fokkers verplicht om, voor zover mogelijk, te voorkomen dat er erfelijke aandoeningen aan nakomelingen worden doorgegeven. Uit oogpunt van dierenwelzijn vindt het stadsbestuur het volstrekt ongewenst dat er bij hondenshows rassen kunnen worden ingeschreven met een beduidend risico op erfelijke aandoeningen. “Door de manier waarop er gefokt wordt, is dat risico evident”, aldus Steffie van Horck. “Om tot het gewenste uiterlijk te komen, vindt er vaak inteelt plaats. Dat betekent dat de dieren niet alleen last hebben van hun uiterlijke kenmerken, maar ook nog eens grote kans hebben op allerlei ziektes zoals kanker, hartproblemen, oogafwijkingen en doofheid”, vertelt zij in het NPO Radio 1-programma Stand.nl.

Verbod op hondenshows

Het gemeentelijk beleid is erop gericht om het aantal evenementen met dieren in Amsterdam terug te dringen. Het college gaat onderzoeken of de vergunningsvoorwaarden zo aangepast kunnen worden dat het niet meer mogelijk is om hondenshows in Amsterdam te organiseren. Steffie van Horck: “We strijden al tien jaar voor een beter fokbeleid, dat niet het uiterlijk, maar het welzijn van dieren centraal stelt. Stukje bij beetje worden er maatregelen getroffen, maar er is nog een lange weg te gaan voordat er adequaat landelijk beleid is en fokkers en hondeneigenaren betere keuzes maken. Dat Amsterdam nu de hondententoonstellingen wil weren uit de stad, is een belangrijk signaal. Het ontmoedigt fokken op uiterlijk en het maakt weer meer mensen bewust van het feit dat dat schattige buldogje eigenlijk een heel ziek hondje is dat je niet moet willen”.