Btw-verlaging dierenarts: wat vinden de politieke partijen?

Het btw-tarief op diergeneeskundige zorg moet omlaag. Daar maakt de Sophia-Vereeniging zich al sinds 2015 hard voor. Een bezoek aan de dierenarts is geen luxe dienst, waarover 21% belasting moet worden betaald. Met een laag btw-tarief wordt de dierenarts beter betaalbaar en de drempel om dieren adequate zorg te bieden lager. Wie de Dierenkieswijzer invult, kan zien welke politieke partijen ons standpunt ondersteunen.

Petitie

In 2015 zette de Sophia-Vereeniging het onderwerp op de kaart. Onze petitie voor een btw-verlaging werd door maar liefst 37.000 sympathisanten ondertekend. Staatssecretaris Wiebes van Financiën weigerde de petitie echter in ontvangst te nemen omdat hij op basis van Europese richtlijnen niet in staat zou zijn om het btw-tarief omlaag te brengen. Ons verzoek om te laten onderzoeken hoe een belastingverlaging tóch mogelijk gemaakt kan worden, werd afgewezen omdat dit volgens het ministerie niet tot meer dierenartsbezoeken zou leiden en een inkomstenderving zou veroorzaken die elders weer opgevangen moet worden.

Agenda

Ook in politiek Nederland staat het onderwerp op de agenda. Zo pleiten ook de Partij voor de Dieren, de PVV, GroenLinks, PvdA, SP en Nieuwe Wegen voor een btw-verlaging op diergeneeskundige zorg. PvdD, PVV en PvdA vinden dat het houden en verzorgen van huisdieren voor iedereen betaalbaar moet zijn, zodat dierenleed kan worden voorkomen. De Sophia-Vereeniging wijst deze partijen op hun verantwoordelijkheid voor hun partijprogramma’s en kijkt uit naar de vervolgstappen om een btw-verlaging ook daadwerkelijk te realiseren.

Dierenkieswijzer

In de Dierenkieswijzer vind je de visies van de verschillende partijen op de btw-verlaging voor diergeneeskundige zorg. Op www.dierenkieswijzer.nl worden de politieke standpunten op het gebied van huisdieren, bedrijfsmatig gehouden dieren en wilde dieren met elkaar vergeleken. Zo helpt de kieswijzer je een diervriendelijke keuze te maken tijdens de verkiezingen van 15 maart.

Kitty Willems

Kitty Willems

Communicatiemanager